Atla

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır


İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır

İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun usulsüz tebligat şikayetiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

ÖZET: Borçlu tarafından icra mahkemesine sunulan 11.05.2016 tarihli şikayet dilekçesinde, takipten haberdar olma tarihi olarak 03.05.2016 tarihi bildirildiği gibi, borçlu vekilinin 03.05.2016 havale tarihli dilekçesi ile icra müdürlüğüne başvurarak takip dosyasının fotokopisini talep ettiği gözetildiğinde,

Borçlunun 11.05.2016 tarihinde icra mahkemesine yaptığı şikayetin yasal yedi günlük süreden sonra olduğu anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, usulsüz tebligat şikayetinin süre aşımından reddi gerekirken, şikayetin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

İcra Dosya Takibi - İstinaf Kararı

ÖZET: Mahkemenin el çektiği kararı resen ele alıp değiştiremeyeceğinden mahkeme kararı hukuki değerden yoksun ve yok hükmündedir. Yok hükmünde olan mahkeme kararının kesinleşmesi ve alacaklının kabulünün hukuki değeri yoktur.

Bu durumda icra müdürlüğü dosyasından yapılan tüm işlemlerin iptali ve ödeme emrinin gönderilmesi işleminin iptaline yönelik mahkeme kararı doğrudur.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne dair verilen kararın onanması gerekirken maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır - Yorum
  SAİM DİNEDURGA -
  14 Ağustos 2016

  İcra Dosya Takibi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
 • İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır - Yorum
  GÜLBİN ALAN -
  15 Ağustos 2016

  İcra Dosya Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İcra Dosya Takibi Nasıl Yapılır - Sonuçlanır - Yorum
  FEYZA SEZİKLİ -
  16 Ağustos 2016

  İcra Dosya Takibi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak