Atla

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır


İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

 • İcra dosyasının hazırlanması zor ve zahmetlidir. Bu yüzden İcra dosyası hazırlanırken avukat yardımı alınması faydalı olur. Çünkü Takip talebin hazırlanması faizlerin hesaplanması düzgün yapılmalıdır. Yanlış açılan İcra takibi sonucu itiraz edilerek icra hakimliğince durduralabilinir.
 • İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır: İcra dosyası hazırlanırken aşağıdaki sıralamay göre dosyanın tanzim edilmesi uygun olacağı görüşündeyiz.,

Sıralayacak olursak; 1 adet telli dosya 1 adet takip talebi 2 adet (borçlu sayısından 1 fazla) Kambiyo Senetlerine Mahsus ödeme Emri 1 adet (borçlu sayısı kadar) tebliğ mazbatalı zarf alınır. Kambiyo senedinin borçlu sayısından 1 fazla olacak şekilde fotokopisi çekilir. İcra takip talebi ve ödeme emrinin gerekli yerleri doldurulur. Tebliğ mazbatalı zarfın ilgili yerleri doldurulur Zarfa yeteri kadar posta pulu yapıştırılır.

         TAKİP TALEBİ NASIL HAZIRLANIR DOLDURULUR

 1. Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap    bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi
 2. Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası
 3. Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri
 4. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli   alacaklarda faizin  miktarı ile işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
 5.    Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi
 6. Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti
 7. Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi
 8. Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi
 9. Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği
      İCRA DOSYASI NASIL DOSYALANIR
 • En alta kambiyo senedi sureti
 • Üstüne varsa protesto evrakı
 • Takip talebi
 • Ödeme emrinin 1 kopyası koyulur.
 • Ödeme emrinin 2. kopyası , senedin sureti, senedin aslı ve tebliğ zarfı ön kapağın içine iliştirildiğinde dosya hazırdır.
 • Dosya icra müdürlüğüne götürülür, gerekli harç ve masrafları yatırılır
       DÜŞEN İCRA TAKİBİNİN YENİLENMESİ NASIL YAPILIR
 • Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
 • Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
 • Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
 • Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
 • Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • SENA ARSLANOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir.

  Cevapla
 • MUTLU BİLİCİ -
  9 Ağustos 2016

  İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak