İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır

İcra dosyasının hazırlanması zor ve zahmetlidir. Bu yüzden İcra dosyası hazırlanırken avukat yardımı alınması faydalı olur. Çünkü Takip talebin hazırlanması faizlerin hesaplanması düzgün yapılmalıdır. Yanlış açılan İcra takibi sonucu itiraz edilerek icra hakimliğince durduralabilinir.

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır: İcra dosyası hazırlanırken aşağıdaki sıralamay göre dosyanın tanzim edilmesi uygun olacağı görüşündeyiz.,

Sıralayacak olursak; 1 adet telli dosya 1 adet takip talebi 2 adet (borçlu sayısından 1 fazla) Kambiyo Senetlerine Mahsus ödeme Emri 1 adet (borçlu sayısı kadar) tebliğ mazbatalı zarf alınır.

Kambiyo senedinin borçlu sayısından 1 fazla olacak şekilde fotokopisi çekilir. İcra takip talebi ve ödeme emrinin gerekli yerleri doldurulur. Tebliğ mazbatalı zarfın ilgili yerleri doldurulur Zarfa yeteri kadar posta pulu yapıştırılır.

En alta kambiyo senedi sureti

Üstüne varsa protesto evrakı

Ödeme emrinin 1 kopyası koyulur.

Ödeme emrinin 2. kopyası , senedin sureti, senedin aslı ve tebliğ zarfı ön kapağın içine iliştirildiğinde dosya hazırdır.

Dosya icra müdürlüğüne götürülür, gerekli harç ve masrafları yatırılır

İcra Dosyası Nasıl Hazırlanır Evraklar

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

0 Yorum

Yorum Bırak