Atla

İcra Takibi Nasıl Yenilenir


İcra Takibi Nasıl Yenilenir

İcra Takibi Nasıl Yenilenir

İcra Takibi Nasıl Yenilenir

İcra Takibi Nasıl Yenilenir sorusu ile ilgili açıklama yapacak olursak, İcra takibi dosyada  1 yıl içerisinde işlem yapılmaması durumunda dosya düşer. Her yıl icra müdürlükleri bir yıl içerisinde hiç işlem görmemiş dosyaları tespit ederek mahsene gönderilir. Yani dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosyanın tekrar aktif hale getirilmesi işlemi ise ancak icra müdürlüğüne talep açılarak arşivde olan dosya çıkartılarak, harçları yatırılır, yeniden borçluya tebligat gönderilerek dosya yenileme işlemi yapılmaktadır. Alacaklının isteği üzerine  haciz talebinin vukuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından ileri sürülen yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi edilmesi takdirde yenileme işmei için icra dosyasında yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçludan yeniden talep edilemez. Yenileme işlemi yapılması durumundan aynı icra takibi dosyası üzerinden işlemler yürür.

Yargıtay Kararı - İcra Takibi Nasıl Yenilenir

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2014/23842 Karar: 2014/24945 Karar Tarihi: 27.10.2014 - İcra Takibi Nasıl Yenilenir ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN HARÇSIZ OLARAK YENİLEME TALEBİNDE BULUNULDUĞUNA VE HACZİ KABİL MALI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YÖNTEMİNCE ARAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN ACİZ VESİKASI DÜZENLENDİĞİNE İLİŞKİN ŞİKAYET İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: Mahkemece, borçlunun harçsız olarak yenileme talebinde bulunulduğuna ve haczi kabil malı olup olmadığı konusunda yöntemince araştırma yapılmaksızın aciz vesikası düzenlendiğine ilişkin şikayet nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir.    Ankara Avukat
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • CANSU KIR -
    2 Eylül 2016

    İcra Takibi Nasıl Yenilenir Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

    Cevapla
Yorum Bırak