Atla

İcra Takiplerinde Süreler


İcra Takiplerinde Süreler

İcra Takiplerinde Süreler

İcra Takiplerinde Süreler

Ay veya yıl olarak belirlenen sürelerde , ayın veya yılın hangi günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Eğer sürenin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yok ise, aynı ayın son gününde biter. 

İcra Takiplerinde Süreler Bir sürenin biteceği gün resmi tatile denk gelirse, resmi tatili takip eden ilk gün biter. Süre son günün mesai sati sonunda bitmiş sayılır.

Güneşin batmasından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından 1 saat öncesi gece vakti kabul edilir. Gece vaktinde ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılmaz. Fakat gece iş gören yerlerde, gece vakti hasılat haczi mümkün olur.

Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir. Muhafaza tedbirleri alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı halde, gece vakti dahi haciz yapılabilir.

Kanunda belirtilen süreler kamu düzenine ilişkindir. Bu süreler, resen uygulanır, sözleşme ile değiştirilemez. İcra işlemine süresinde itiraz edilememişse, gecikmiş itiraz yoluna başvurulabilir. İcra müdürünün belli süreler ile ilgili işlemlerine karşı İcra Tetkik merciine şikayet yoluna gidilebilir.

İcra Ve Dava Takiplerinde Süreler

BORÇTAN KURTULMA DAVASI AÇMA SÜRESİ: borçtan kurtulma davası açma süresi İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

İSTİRDAT DAVASI AÇMA SÜRESİ: istirdat davası açma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ : itirazın iptali davası açma süresi itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPLERDE : genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

MAHKEME İLAMA DAYALI TAKİPLERİN : ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi son muameleden itibaren 10 YIL

İTİRAZ SÜRESİ : şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ SÜRESİ : istihkak iddiasına itiraz süresi icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Borçlunun 26.10.2015 tarihinde yapılan hacze karşı 27/10/2015 tarihinde İstanbul Mahkemeler Veznesine başvurma harcını yatırarak dava dilekçesini tevzi ettirdiği, dolayısıyla muhabere yoluyla icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunduğu,

Buna göre şikayetin 7 günlük yasal süre içerisinde yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, mahcuzların borçlunun mesleği için zorunlu olduğu yönündeki haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, anılan şikayetin süreden reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

ÖZET: Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı tarafından, borçlunun elinde bulunan yada üçüncü şahıslardaki taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Mahkemece, talebin ihtiyati haciz talebi olduğu, taraflar arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi ve davacı yanca gönderilen noter ihtarnamesi değerlendirilmeden yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş temyiz eden ihtiyati haciz talep eden vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulmasına karar verilmek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Takiplerinde Süreler - Yorum
  OKAN TANRIVERDİ -
  8 Ağustos 2016

  İcra Takiplerinde Süreler Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • İcra Takiplerinde Süreler - Yorum
  ONURHAN OĞUZTÜRK -
  19 Ağustos 2016

  İcra Takiplerinde Süreler Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
Yorum Bırak