Atla

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı


İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destek, bir kişinin bakımını sağlayan ve ona maddi yardım sağlayan kişidir. Bu maddi destek sürekli ve düzenli olmaktadır fakat herhangi bir sebepten ötürü desteğin sona ermesi sonucu mahkemeye başvurulabilir. Bu durumlar ölüm olabilmektedir. Fakat destek talebi için varlıklı bir taraf ve bunun yanı sıra tazminat talep edebilecek bakıma muhtaç taraf olmalıdır.İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Türleriİdarenin sorumluluğu altındaki tazminat ise idare faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu durumda idare, yönetilenlerin mal varlığında ortaya çıkan değişimleri yönetir. Bunlar mal varlığında azalma ya da artma olarak karşımıza çıkabilmektedir.Destekten Yoksun Kalma TazminatıDestekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilmesi için destek sağlayan tarafın ölmüş olması gerekmektedir. Ancak bu ölüm vuku bulduğunda bu tazminat talep edilebilir. Bu tarz davalarda öncelikle bir zararın oluşmuş olması gerekmektedir. Bakım ihtiyacı da bir nevi zarardır bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatında herhangi bir bakım ihtiyacı yoksa zarar da yoktur. Bu alanda kastedilen maddi zarardır. Maddi zarar ise bir kişinin mal varlığında meydana gelen kendi iradesi dışındaki değişimdir. Bu nedenle desteğin ölümü destekleneni maddi bir zarara uğratmaktadır.  Destekten yoksun kalanın zararının ölçülmesi de bir nevi geleceğe yönelik ölçümdür.İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresiİdari yargıda destekten yoksun kalma tazminatına talep yapılabilmesi için iki tür zamanaşımı vardır. Bu zamanaşımı 1 yıllık ve 10 yıllık olabilmektedir ve ikisinin arasında tek fark başlama zamanlarıdır. Tazminat talebi için bir yıllık süre dolduğu takdirde talep zamanaşımına uğramaktadır.İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı -  Yargıtay Kararları

T.C. DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu Esas: 2008/909 Karar: 2011/278 Karar Tarihi: 28.04.2011TAZMİNAT DAVASI - CEZAEVİNDE ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM - DAVACILAR MURİSİNİN ÖLDÜRÜLMEMİŞ OLMASI HALİNDE CEZA DAVASINDA ALMASI MUHTEMEL HAPİS CEZASI DİKKATE ALINARAK DAVACILARIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI GEREĞİ ÖZET: Davacılar murisi yönünden ceza davasının yürütülmesine hukuki olanak bulunmamakla birlikte, Uşak ilindeki ... (...Tekstil) isimli fabrikanın basılması olayıyla ilgili olarak yargılanan davacılar murisinin öldürülmemiş olması halinde, ceza davasına ilişkin dosyada yer alan bilgi, belge ve alınan ifadelere göre (aynı olaydan dolayı yargılanan diğer sanıkların ceza davasındaki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle) alması muhtemel hapis cezası da dikkate alınarak davacıların destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucunda, maddi tazminat isteyen davacıların oğlunun cezaevinde öldürüldüğü tarihten itibaren hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatının davalı idarece davacılara ödenmesi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • KOREL ESKİMEN -
  5 Ağustos 2016

  Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz.

  Cevapla
 • CEYHUN TÜZE -
  10 Ağustos 2016

  İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak