İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet

İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet

İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet

Bilişim Suçları Yargıtay Kararı

İnternet Dolandırıcılığı Nedir? İhbar Şikayet, 11.Ceza Dairesi Esas:  2010/7788 Karar: 2010/11083 Karar Tarihi: 13.10.2010 ÖZET: Olayda mağdurun zararının giderilmesinde ve sonrasında bu zararın bankadaki hesabından mahsup edilmesinde sanığın ne şekilde katkısı bulunduğu tespit edilip sonucuna göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan eksik inceleme sonucu, eylemin bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan bahisle mahkûmiyetine hükmolunması isabetsizdir.

Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme Suçu

11.Ceza Dairesi Esas:  2010/1477 Karar: 2011/1625 Karar Tarihi: 22.03.2011 ÖZET: İnternet üzerinden şikayetçinin e-posta adresine girerek kendisini şikayetçinin arkadaşı olarak tanıtıp 750 kontör alarak dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; eylemin suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri değerlendirmek görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekmektedir.

Bilişim Sistemi Kullanarak Yarar Sağlamak Suçu

Ceza Genel Kurulu Esas:  2009/11-193 Karar: 2009/268 Karar Tarihi: 17.11.2009 ÖZET: Somut olayda, sanığın işlediği bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçundan,

2 yıl hapis ve .. YTL adli para cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis ve .. YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, adli para cezasının, .. TL ağır para cezası olarak saptanıp, müteakip indirimlerin bu miktar üzerinden yapılması suretiyle fazla para cezasına hükmedilmesi isabetsiz ise de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmedir.

İnternet Dolandırıcılık

11.Ceza Dairesi Esas:  2007/5408 Karar: 2010/3253 Karar Tarihi: 18.03.2010 ÖZET: Somut olayda, şikayetçinin zararının kontörleri satın alan tanık tarafından giderilmesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşulları oluşmadığı gözetilmeden hüküm kurulması, yasaya aykırıdır. ‘….

Şikayetçi ile eşinin internet ortamında MSN’de iletişim yaptıkları sırada müştekinin eşine ait elektronik posta adresine ait şifreyi bir şekilde elde edip şikayetçi ile sanki eşiymiş gibi görüşmeye devam ederek onu kandırıp cep telefonu için kontör isteyip şikayetçinin MSN’den gönderdiği kontörleri satmak suretiyle haksız yarar sağlayan sanığın eyleminin bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle 5237 sayılı TCK’nın 158/1-f maddesindeki dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi..

İnternet Dolandırıcılığı Nedir İhbar Şikayet – Yargıtay Kararı

DOLANDIRICILIK SUÇU – SANIĞIN EYLEMİNİN BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURACAĞI.

BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Sanığın eyleminin TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde TCK’nun 158/1-g maddesi gereğince basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması isabetsizdir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor