Atla

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır


İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Nedir? İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

İpotek dendiğinde bir borç için veya ileride oluşacak bir borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi akıllara gelmektedir. İpotek bu anlamı ile bir taşınmazın bir borç karşılında teminat ve rehin alınabilmesi anlamına gelmektedir. Bir banka veya farklı kurum ve kuruluşlardan alınacak olan kredi için bir taşınmazın teminat gösterilmesi istene bilmektedir.

Bu durumlarda taşınmaza alacaklı tarafından ipotek sözleşmesiyle işlemi yapılabilmektedir. Aynı şekilde bir ticari faaliyet nedeni ile de bir taşınmazın ipotek edilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı durumda alacaklının ödenmeyen bir borç ile alakalı olarak da borçlunun bir taşınmazına ipotek koydur bilmektedir. Bu işlemin yapılması için bir borç ve alacak durumunun olması gerekmektedir.

Ortada bir borç, borçlu ve alacaklı olduğu zamanlarda ipotek işlemi yapılabilmektedir. İpotek işleminin yapılması tapu kayıtlarında meydana gelmektedir. Bir ipoteğin yapılması için ortada bir kazanım bedelinin olması, tarafların anlaşmış olması ve tapu memurunun resmi sözleşme yapması gerekmektedir. Bu konuda bir tescil işleminin yapılması bir karine teşkil etmesi anlamına gelmektedir.

Alacağın sona ermesi ile birlikte ipotek sözleşmesi de ortadan kalkacaktır. Ortada bir alacağın olmaması durumunda ipoteğin yasal olarak bir anlamı kalmayacaktır. Ancak kayıtlardan çıkartılması konusunda bir başvuru yapılması gerekmektedir. Alacaklının borcunu tahsil ettikten sonra ipoteği kaldırması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmaması durumunda borçlu borcunu ödediğini göstererek ipoteğin kaldırılması talep edebilmektedir.

Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu şekilde taşınmazı üzerinde bulunan ipotek kaldırılmaktadır. Yapılacak başvuru ile taşınmaz üzerinde konulan ipoteğin gerektirdiği borcun ödendiği ispat edilerek bu konuda İpotek Sözleşmesindeki  ipoteğin kaldırılması sağlanmaktadır.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Borçlunun ve alacaklının birer adet vesikalık fotoğrafları
 • Borçlunun, alacaklının ve bunlar hakkında yetkili olan kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları
 • İpotek sözleşmesi işlemi uygulanacak olan taşınmaza ait tapu senedi
 • Borçlu veya alacaklı taraflardan birisinin tüzel kişi olması durumunda; ticaret sicil memurluğundan alınmış olan imza sirküleri, vergi levhası, yetki belgesi ve kaşe ile yetkililerin nüfus cüzdanları.
 • Yapılacak akitte taraflardan birisi veya ikisi için vekille temsil edilmişlerse, ayrıca temsil için gerekli belge.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Kaldırılır - İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek işleminin yapılması sırasında damga vergisi ve tapu harcı bedelleri alınmaktadır. Bu bedeller Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda belirlenen şekilde yapılmaktadır. İpotekle temin edilecek borç miktarı üzerinde binde 3,6 tapu harcı ve Damga Vergisi Kanuna göre binde 7,5 oranında damga vergisi bedeli ödenecektir.

Kredi ile alınacak evlerde banka kredi tutarının ve borçların ödenmesi süresinde eve ipotek koyacaktır. Bu ipoteğin kaldırılması için borcun tam olarak bitirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanmasından sonra tapudan bu ipoteğin kaldırılması işlemi sadece kredi veren banka tarafından yapılabilecektir.

Tapudan bu ipoteğin kaldırılması için bankadan borçların bittiğini ve ipoteğin kaldırılabileceğini gösteren ipotek fek yazısı alınabilmektedir. Alınacak bu yazı ile tapu müdürlüğüne gidilerek ipotek kaldırılabilmektedir. İpoteğin kaldırılması için alınacak olan ipotek sözleşmesi fek yazısı için bankalar farklı ücretler talep edebilmektedir.

Kredi ile alınan evin borcunun bitmesi durumunda ipoteğinin kaldırılması için ipotek fek yazısı yeterli olmaktadır. Bazı bankalar bu yazıyı direkt tapu müdürlüklerine gönderebilmektedir. Bazı bankalar ise tüketiciye bu yazıyı elden teslim edebilmektedirler. İcra hukuku ve icra avukatı Ankara ile ilgili makale için ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davalı vekili yetkisizlik kararına karşı istinaf isteminde bulunmuş ise de, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 21.03.2017 tarih ve 2016/9510 Esas, 2017/2268 Karar sayılı kararında Finansal Kiralama Sözleşmesine göre kira konusu gayrimenkulün beyanlar hanesine konulan şerhin kaldırılması talepli davanın, gayrimenkulün aynına ilişkin olduğu ve HMK'nun 12.maddesi gereği kesin yetkinin söz konusu olduğu.

Somut olayda da ipoteğin terkini talebinin, ayni hak kullanımına ilişkin bulunduğu, ayni haklarla ilgili davalar yönünden HMK 12.maddesi gereği kesin yetkinin söz konusu olduğu, dolayısıyla istinaf konusu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı gözetilerek, istinaf isteminin reddi gerekmiştir. 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  Sazak -
  20 Aralık 2016

  İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak