İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Nedir? İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

İpotek dendiğinde bir borç için veya ileride oluşacak bir borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi akıllara gelmektedir. İpotek bu anlamı ile bir taşınmazın bir borç karşılında teminat ve rehin alınabilmesi anlamına gelmektedir. Bir banka veya farklı kurum ve kuruluşlardan alınacak olan kredi için bir taşınmazın teminat gösterilmesi istenebilmektedir. Bu durumlarda taşınmaza alacaklı tarafından ipotek sözleşmesiyle işlemi yapılabilmektedir. Aynı şekilde bir ticari faaliyet nedeni ile de bir taşınmazın ipotek edilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı durumda alacaklının ödenmeyen bir borç ile alakalı olarak da borçlunun bir taşınmazına ipotek koydurabilmektedir. Bu işlemin yapılması için bir borç ve alacak durumunun olması gerekmektedir. Ortada bir borç, borçlu ve alacaklı olduğu zamanlarda ipotek işlemi yapılabilmektedir. İpotek işleminin yapılması tapu kayıtlarında meydana gelmektedir. Bir ipoteğin yapılması için ortada bir kazanım bedelinin olması, tarafların anlaşmış olması ve tapu memurunun resmi sözleşme yapması gerekmektedir. Bu konuda bir tescil işleminin yapılması bir karine teşkil etmesi anlamına gelmektedir.

Alacağın sona ermesi ile birlikte ipotek sözleşmesi de ortadan kalkacaktır. Ortada bir alacağın olmaması durumunda ipoteğin yasal olarak bir anlamı kalmayacaktır. Ancak kayıtlardan çıkartılması konusunda bir başvuru yapılması gerekmektedir. Alacaklının borcunu tahsil ettikten sonra ipoteği kaldırması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmaması durumunda borçlu borcunu ödediğini göstererek ipoteğin kaldırılması talep edebilmektedir. Bunun için tapu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu şekilde taşınmazı üzerinde bulunan ipotek kaldırılmaktadır. Yapılacak başvuru ile taşınmaz üzerinde konulan ipoteğin gerektirdiği borcun ödendiği ispat edilerek bu konuda İpotek Sözleşmesindeki  ipoteğin kaldırılması sağlanmaktadır.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Borçlunun ve alacaklının birer adet vesikalık fotoğrafları
  • Borçlunun, alacaklının ve bunlar hakkında yetkili olan kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları
  • İpotek sözleşmesi işlemi uygulanacak olan taşınmaza ait tapu senedi
  • Borçlu veya alacaklı taraflardan birisinin tüzel kişi olması durumunda; ticaret sicil memurluğundan alınmış olan imza sirküleri, vergi levhası, yetki belgesi ve kaşe ile yetkililerin nüfus cüzdanları.
  • Yapılacak akitte taraflardan birisi veya ikisi için vekille temsil edilmişlerse, ayrıca temsil için gerekli belge.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Kaldırılır – İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek işleminin yapılması sırasında damga vergisi ve tapu harcı bedelleri alınmaktadır. Bu bedeller Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda belirlenen şekilde yapılmaktadır. İpotekle temin edilecek borç miktarı üzerinde binde 3,6 tapu harcı ve Damga Vergisi Kanuna göre binde 7,5 oranında damga vergisi bedeli ödenecektir.

Kredi ile alınacak evlerde banka kredi tutarının ve borçların ödenmesi süresinde eve ipotek koyacaktır. Bu ipoteğin kaldırılması için borcun tam olarak bitirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanmasından sonra tapudan bu ipoteğin kaldırılması işlemi sadece kredi veren banka tarafından yapılabilecektir. Tapudan bu ipoteğin kaldırılması için bankadan borçların bittiğini ve ipoteğin kaldırılabileceğini gösteren ipotek fek yazısı alınabilmektedir. Alınacak bu yazı ile tapu müdürlüğüne gidilerek ipotek kaldırılabilmektedir.

İpoteğin kaldırılması için alınacak olan ipotek sözleşmesi fek yazısı için bankalar farklı ücretler talep edebilmektedir. Kredi ile alınan evin borcunun bitmesi durumunda ipoteğinin kaldırılması için ipotek fek yazısı yeterli olmaktadır. Bazı bankalar bu yazıyı direkt tapu müdürlüklerine gönderebilmektedir. Bazı bankalar ise tüketiciye bu yazıyı elden teslim edebilmektedirler.