Atla

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi


İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

A. İSLAH DİLEKÇESİ, B. İŞ DAVASI İSLAHI NEDİR NASIL YAPILIR     İŞ DAVASI İSLAHI NEDİR
 • İş Davasında ISLAH demek kısaca, dava açılırken talep edilen miktarın belirlenmesi sonucu, belirlenen tespit edilen miktarın yeniden talep edilmesi diyebiliriz.

İş Davası Islah Nasıl Yapılır

 • Dilekçe ile talebin ıslahı ( davalı tarafa tebliğ edilmesi ve diyeceklerinin beklenilmesi zorunluluğu usule uyulmadan davanın kabulüne karar verilemeyeceği )
 • Tebligat zorunluluğu ( dilekçe ile talebin ıslahı - davalı tarafa tebliğ edilmesi ve diyeceklerinin beklenilmesi zorunluluğu/usule uyulmadan davanın kabulüne karar verilemeyeceği )
 • Duruşma dışında yapılan ıslah ( mahkemeye verilecek iki nüsha dilekçe ile olacağı bir nüshasının karşı tarafa tebliği zorunluluğu ) 1086/m. 85
 • YARGITAY KARARI: ÖZET : Islah, iki tarafın da hazır olduğu oturumda sözlü olarak yapılabilir. Aynı madde uyarınca ıslah,duruşma dışında yapılmak istenirse veya karşı taraf ıslahın yapıldığı oturumda hazır değilse, ıslah mahkemeye verilecek iki nüsha dilekçe ile olur ve bir nüshası karşı tarafa tebliğ edilir. Dava konusu olayda davacı vekili, dilekçe ile talebini ıslah etmiştir. Bu dilekçenin davalı tarafa tebliğ edilmesi ve davalı tarafın diyeceklerinin beklenilmesi gerekirken, HUMK.nun 85 nci maddesinde belirtilen usule uyulmadan davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 • YARGITAY KARARI : T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/4707 K. 2003/17442 T. 20.10.2003 Islah usulü ( karşı tarafın hazır olduğu muayyen celsede veya karşı tarafa tebliğ suretiyle yapılmasının gereği ) Savunma imkanının kısıtlanması ( ıslah dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden aynı celsede karar verilmesi ) 1086/m.85 ÖZET : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 85. Maddesi 'Islah Muayyen celsede diğer taraf hazır olduğu halde yapılabileceği gibi evvelemirde o tarafa tebliğ edilmek şartıyla arzuhal ile de yapılabilir' düzenlemesini getirmiştir.

İş davası Islah Dilekçesi Örneği - İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

 • Konusu kısmına ISLAH YOLU İLE ARTTIRILAN DEĞER  :    7.000 TL (ÖRNEKTİR)
 • Konu olarak, ' Dava    dilekçesinde    talep    edilen    alacaklarımın    bilirkişi    raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile 7.000,00 TL. Daha arttırılarak,    toplam    8.000,00TL nin   hükmen    tahsiline   karar verilmesi istemidir.
 • Islah Dilekçesinin İZAHI olarak ' Davacı - müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında ; mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımıza ek  olarak ;
 1. Ücret Farkı......................................... :       1.500.00 TL
 2. İkramiye..............................................:       1.500,00 TL
 3. İhbar Farkı..........................................:        1.500,00 TL.
 4. Kıdem Farkı........................................:        1.500,00 TL.
 5. Hafta Tatili................................................:     500,00 TL.
 6. Sosyal Hak..............................................:      500,00 TL.
TOPLAM ......................................:   7.000,00.-TL.   daha   alacak  hakkımızın  olduğu tespit edilmiştir.
 • Sonuç Ve Talep olarak: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re'sen dikkate alınacak hususlar karşısında;  Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimi/ miktarların birleştirilerek karar verilmesidir

Yargıtay Kararı - İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

 • T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/34530 Karar: 2011/7095 Karar Tarihi: 15.03.2011
 • KONUSU: İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN YAPILAN SPOR KESİNTİSİ - BELEDİYE İLE SENDİKA ARASINDAKİ TİSDE YER ALAN VE İŞÇİNİN ONAYI ALINMADAN ÜCRETİNDEN SPOR KESİNTİSİ YAPILACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERLİ OLMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
 • ÖZET: Somut olayda davalı belediye ile sendika arasında aktedilen TİS' lerine konulan ve işçinin muvafakati alınmadan ücretinden spor kesintisi yapılacağına ilişkin hüküm geçerli olmadığından davacının ücretinden yapılan spor kesintisinin iadesine ilişkin talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
 • Davacının dava ile talep ettiği miktarları bilirkişi raporu doğrultusunda arttırdığı ıslah dilekçesinde ıslah edilen kısımlar için faiz talebi olmadığı halde talep aşılarak ıslah edilen miktarların da faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi de ayrı bir bozma nedenidir.
 • Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • VOLKAN OKÇU -
  3 Eylül 2016

  İş Davası İslah İslahı Dilekçesi Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Külahlıoglu -
  7 Ocak 2017

  İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

  Cevapla
Yorum Bırak