İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

 İSLAH DİLEKÇESİ, İŞ DAVASI İSLAHI NEDİR NASIL YAPILIR , İŞ DAVASI İSLAHI NEDİR

İş Davasında ISLAH demek kısaca, dava açılırken talep edilen miktarın belirlenmesi sonucu, belirlenen tespit edilen miktarın yeniden talep edilmesi diyebiliriz.

1. Davacının talep miktarlarını belirlerken ‘fazla ilkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla’ ifadesini kullandığı görülmektedir. Alacağın yalnızca bir bölümü için açılan davaya kısmi dava denir. HMK 109. maddesi bu davaya cevaz vermektedir. Bu haliyle dava açıklamaya ihtiyaç duymayacak şekilde kısmi alacak davası olarak açılmıştır.

Davacı vekilinin duruşmadaki beyanı sonucu değtirmeyecektir. Dava kısmi dava olarak açılmıştır ve kısmi dava olarak görülüp hükme bağlanmalıdır. Bu kabule göre, ıslah tarihine göre zamanaşımı kuralları letilmelidir.

2. Davacı vekili alacaklara temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep ettiğinden dava konusu alacakların temerrüt tarihinden itibaren faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekirken bu alacaklar yönünden dava ve ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu, davacı vekilinin bu konudaki istinaf talebinin yerinde olduğu anlaşılmakla, davacının brüt … TL fazla çalışma ücreti alacağının, brüt … TL UBGT alacağının temerrüt tarihi olan … tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine şeklinde hüküm kurulması gerektiği.

Ancak buna ilkin HMK.nın fıkrasına göre “Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı taktirde veya kararın gerekçesinde hata edilm ise, düzelterek yeniden esas hakkında”, duruşma yapılmaksızın karar verilir, düzenlemesine göre, buna ilkin hükmün kaldırılarak hüküm kurulması gerekm, açıklanan nedenlerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalı vekilinin istinaf taleplerinin HMK.nun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmtir.

İş Davası Islah Nasıl Yapılır

İş davası Islah Dilekçesi Örneği – İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

Konusu kısmına ISLAH YOLU İLE ARTTIRILAN DEĞER  :    7.000 TL (ÖRNEKTİR)

Konu olarak, ‘ Dava    dilekçesinde    talep    edilen    alacaklarımın    bilirkişi    raporu doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile 7.000,00 TL. Daha arttırılarak,    toplam    8.000,00TL nin   hükmen    tahsiline   karar verilmesi istemidir.

Islah Dilekçesinin İZAHI olarak ‘ Davacı – müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında ; mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımıza ek  olarak ;

Ücret Farkı………………………………….. :       1.500.00 TL

İkramiye……………………………………….:       1.500,00 TL

İhbar Farkı……………………………………:        1.500,00 TL.

Kıdem Farkı………………………………….:        1.500,00 TL.

Hafta Tatili…………………………………………:     500,00 TL.

Sosyal Hak……………………………………….:      500,00 TL.

TOPLAM ………………………………..:   7.000,00.-TL.   daha   alacak  hakkımızın  olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç Ve Talep olarak: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında;  Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimi/ miktarların birleştirilerek karar verilmesidir

Yargıtay Kararı – İş Davası İslah Nasıl Yapılır İslahı Dilekçesi

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/34530 Karar: 2011/7095 Karar Tarihi: 15.03.2011

KONUSU: İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN ÜCRETİNDEN YAPILAN SPOR KESİNTİSİ – BELEDİYE İLE SENDİKA ARASINDAKİ TİSDE YER ALAN VE İŞÇİNİN ONAYI ALINMADAN ÜCRETİNDEN SPOR KESİNTİSİ YAPILACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERLİ OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda davalı belediye ile sendika arasında aktedilen TİS’ lerine konulan ve işçinin muvafakati alınmadan ücretinden spor kesintisi yapılacağına ilişkin hüküm geçerli olmadığından davacının ücretinden yapılan spor kesintisinin iadesine ilişkin talebinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor