Hangi SGK Çıkış Kodları İşsizlik Maaşı Alır? 02 - 04 - 05 - 18 - 22 ve 25 kodu ile işsizlik maaşı alınır mı?

Hangi SGK Çıkış Kodları İşsizlik Maaşı Alır? 02 - 04 - 05 - 18 - 22 ve 25 kodu ile işsizlik maaşı alınır mı?
İşten çıkış kodları, işçilerin tazminat ve işsizlik maaşı gibi haklarına erişiminde önemli bir rol oynar. Bu kodlar, işçinin işten ayrılma koşullarını ve haklarını belirlerken, işverenin yasal yükümlülüklerini de gösterir.

İşten çıkış kodları, işçinin işsizlik maaşı, kıdem tazminatı gibi haklarına erişiminde kritik bir rol oynar. İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesi feshedilirken kullanılan bu kodlar, işçinin sonraki adımlarını ve hak taleplerini doğrudan etkiler. İşte işten çıkış kodları ve bunların işsizlik maaşı alımına etkileri üzerine detaylı bir bakış:

Hangi SGK Çıkış Kodları İşsizlik Maaşı Alır?

4 numaralı işten çıkış kodu, işçinin işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılması durumunu belirtir ve bu durumda işçi, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir. 13 numaralı kod ise, kadın işçilerin evlenmeleri halinde kullanılır ve belirli hakları kapsar.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Hangi Çıkış Kodu?

İşsizlik maaşı alabilmek için, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep gösterilmeden feshedilmesi gerekmektedir. Bu durum için kullanılan SGK çıkış kodu 4’tür.

İşten Çıkış Kodu Önemli mi?

Evet, işten çıkış kodu, işçinin iş sözleşmesinin fesih nedeniyle uyumlu olup olmadığına göre farklı sonuçlara yol açabilir. Bu kod, iş yargılamasında önemli bir faktördür ve işverenin çelişkili bir beyanda bulunması durumunda olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Hangi Çıkış Kodlarında Tazminat Alınır?

18 numaralı işten çıkış kodu, işçinin en az bir yıl kıdemi olduğu durumlarda kıdem tazminatı alma hakkını tanır. Bu kod, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilişkilendirilir.

05 Kodu ile İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı Alır mı?

SGK çıkış kodu 5, “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” durumunu ifade eder. Bu durumda, sözleşme süresinin bitimiyle işçinin iş sözleşmesi sona erer ve bu kod altında işten çıkış işsizlik maaşı alımını etkileyebilir.

48 Kodu ile İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı Alır mı?

Kod 48 ve benzeri kodlar (42-43-44-45-46-47-49), işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacağı ve işsizlik sigortasından da yararlanamayacağı durumları ifade eder.

04 Kodu ile İşsizlik Maaşı Alınır mı?

Evet, 4 numaralı işten çıkış kodu altında işten çıkarılan işçiler, ihbar ve kıdem tazminatı ile işsizlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

03 Kodu ile İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı Alır mı?

3 numaralı kod altında işten çıkarılan işçiler, işsizlik maaşı alma hakkına sahip değildir.

25 İşten Ayrılış Çıkış Kodu Ne Anlama Gelir?

SGK çıkış kodu 25, “İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeniyle Fesih” durumunu tanımlar. Bu durumda işçi, iş sözleşmesini işverenin ahlaka aykırı davranışları sebebiyle sonlandırabilir.

İşsizlik Maaşı Alabilmek İçin Ne Gerekiyor?

İşsizlik maaşı alabilmek için, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün süreyle hizmet akdine tabi olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

SGK işten çıkış kodu işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılmasından sonra SGK’ya bildirilmektedir. Bu kodlar, işveren tarafından bildirilmektedir.

İşveren elektronik ortamda SGK işten çıkış kodlarını girmektedir. Çıkış bildirimleri ise:

 • 01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin iş veren tarafından feshi – Bir sene dolmadıysa işsizlik Maaşı alamaz.
 • 02 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi- İşsizlik maaşı alamaz.
 • 03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi – İşsizlik maaşı alamaz.
 • 04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi – İşsizlik maaşı alabilir.
 • 05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi – İşsizlik maaşı alabilir.

İşten Çıkış Kodu Nasıl Öğrenilir?

İşten çıkış kodunu öğrenme için vatandaşın bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu binasına gitmesi gerekmektedir. Online olarak e-devlet üzerinden işten çıkış kodunun öğrenilmesi mümkün değildir. İşten çıkış kodları ise:

 • 08 – Emeklilik – İşsizlik maaşı alamaz.
 • 09 – Malulen emeklilik sebebiyle – İşsizlik maaşı alamaz.
 • 10 – Ölüm – Vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler ödeme alabilir.
 • 11 – İş kazası neticesi ölüm – Bakmakla yükümlü olunan kişiler ödeme alabilir.
 • 12 – Askerlik – İşsizlik maaşı alamaz.

Hangi İşten Çıkış Koduyla İşsizlik Maaşı Alınır?

İşsizlik maaşı için işten çıkış kodu SGK tarafından belirlenmiştir. Vatandaşların SGK çıkış kodları ile yasal haklarından yararlanması mümkündür. Buna göre:

 • 13 – Kadın işçinin evlenmesi durumunda işsizlik maaşı verilmez.
 • 14 – Emeklilik için yaş dışında tüm şartların tamamlanması halinde işsizlik maaşı verilir.
 • 15 – Toplu işçi çıkarma durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 17 – İşyerinin kapanması halinde işsizlik maaşı verilir.
 • 18 – İşin sona ermesi halinde işsizlik maaşı verilir.
 • 19 – Mevsimlik işin bitimi halinde gerekli şartların karşılanması durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 20 – Kampanya bitimi halinde gerekli şartların karşılanması durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 21 – Statü değişikliği halinde gerekli şartların karşılanması durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 22 – Diğer nedenler – işçinin durumuna göre karar verilir.
 • 23 – İşçi tarafından zorunlu fesih halinde işsizlik maaşı verilir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumda Alınır?

İşsizlik maaşı almak için işçinin ahlaka ve disipline aykırı olmayacak şekilde işten çıkarılması gerekmektedir. Vatandaşın işini sürdürmesi ancak işveren tarafından işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

Vatandaşın son 120 gün içinde prim ödemelerini yapması şartıyla son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış Kodu İşsizlik Maaşını Etkiler mi?

SGK işten çıkma kodu işsizlik maaşını belirlemez. Bu kodlar vatandaşın işsizlik maaşı alıp almayacağını belirlemektedir. Buna göre SGK çıkış kodları:

 • 24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih durumunda işsizlik maaşı verilir.
 • 25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olması halinde işsizlik maaşı verilmez.
 • 26 – Disiplin kurulunun kararı ile fesih durumunda maaş verilmez.
 • 27 – İşveren tarafından zorunlu sebeplerle ve tutukluluk sebebiyle fesih sebebiyle işsizlik maaşı verilmez.
 • 28 – İşveren tarafından sağlık sebepleri ile fesih halinde işsizlik maaşı verilir.
 • 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması durumunda işsizlik maaşı verilmez.

Daha Fazla Bilgi İçin: İş Hukuku Avukat ve Danışma Konuları

Bu haber toplam 1760 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara