İş Kanunu Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kanunu Tazminat

İş Kanunu Tazminat

İş Kanunu Tazminat

İş Kanunu Tazminat, İş Kanunu İş kazası dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalı işyerinde 30.05.2013 tarihinde iş kazası geçirdiğini ve iş gücü kaybına uğradığını, olayda davalı tarafın kusurlu olduğunu beyanla, şimdilik 100,00 TL maddi tazminat ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunması; müvekkilinin meydana gelen olayda kusurlu olmadığını, davacının uymakla, yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tedbirlere ve talimatlara uymamış olduğu, meydana gelen kazada davacının bağışlanmaz kusurunun olduğunu, kaza sonrası iş kazası tutanağının tutulduğunu ve davacının müvekkili şirket yetkililerince derhal hastaneye götürüldüğünü beyanla, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; Davanın maddi tazminata ilişkin kısmının kabulü, manevi tazminata ilişkin kısmının kısmen kabul, kısmen reddi ile, 3.759,00 TL maddi, tazminatın kaza tarihi olan 30/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine. 5.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 30/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, Fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine dair karar verilmiştir.

Davacı istinaf sebepleri: Davacı vekilinin 26/02/2018 tarihli istinaf dilekçesinde müvekkilinin % 6,3 oranında maluliyeti ve %70 oranında kusuru düşünüldüğünde verilen 5.000,00 TL manevi tazminatın pek az olduğunu, müvekkilinin bu kaza sonucunda uzun süre tedavi gördüğünü ve sonunda malul kaldığını, bu nedenle yerel mahkeme kararının kaldırılarak talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. (İş Kanunu Tazminat)

Davalı istinaf sebepleri: Davalı vekilinin 26/02/2018 havale tarihli istinaf dilekçesinde tarafların kusur oranlarının tespit edildiği 22/05/2016 tarihli raporda müvekkilin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hususunda eğitim vermemesi gerekçesiyle hatalı olarak müvekkil şirketin %30 oranında kusurlu bulunduğunu oysa iş güvenliği uzmanlığı hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye eğitim verildiğine dair belgeler bilirkişi raporuna esas alınmasına rağmen müvekkilinin %30 oranında kusurlu bulunmasının, yanlış olduğunu beyanla yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

TAZMİNAT DAVASI – ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT – MANEVİ TAZMİNATIN TUTARINI BELİRLEME GÖREVİ HAKİMİN TAKDİRİNE BIRAKILMIŞ İSE DE HÜKMEDİLEN TUTARIN UĞRANILAN MANEVİ ZARARLA ORANTILI DUYULAN ÜZÜNTÜYÜ HAFİFLETİCİ OLMASI GEREKTİĞİ – İSTİNAF TALEPLERİNİN REDDİ.

ÖZET: Dava, meydana gelen zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Davacının geçirdiği kaza 30/05/2013 tarihlidir. Davacının alınan SGK Yüksek Sağlık Kurulu raporuna göre olayda %6,3 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı ve olayda %70 oranında kusurlu olduğu ortadadır. Yerel mahkemenin … TL manevi tazminata hükmetmesi hakkaniyete uygun bulunmuştur. Davacı vekilinin buna ilişkin istinaf taleplerinin reddi gerekmiştir. (İş Kanunu Tazminat)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor