İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat

İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat

İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat

İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat

Parmak kaybı hususunu ele almadan önce iş kazası kavramından bahsetmek gerek. İş kazası nedir, kanun koyucu hangi kanunlarda iş kazasını tanımlaşmış ve hangi yaptırımlara tabi tutmuştur.

Kanun koyucu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saplık Sigortası kanunun 13. Maddesinde iş kazasını tanımlamıştır. Kanun hükmü şu şekildedir:

İş Kazası Nedir 

Sigortalının işyerinde yer aldığı sırada,  İşveren doğrulusunda yürütülmekte olan iş hasebiyle sigortalı kendisi yerine ve adına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte bulunduğu işte,

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazalarına baktığımızda yapılan araştırmalara göre meydana gelen en fazla kaza kişinin yani çalışanın, işçinin parmak kaybı kazalarıdır.

Ellerimiz gün içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin hepsinde kullandığımız organlarımızdır.

Ellerimizin aktif kullanımı ise parmaklarımız sayesinde gerçekleşen bir husustur. Bireyin parmaklarında meydana gele hasara bedensel bütünlüğünde bir aksaklığın oluşmasına ve iş gücünün azalmasına ya da çoğu zaman kaybına neden olmaktadır.

İş Kazasında Parmak Kopması Tazminat | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI - KARARIN TEMYİZ İNCELEME GÖREVİNİN FARKLI BİR DAİRE GÖREVİNE GİRDİĞİ

Davacı vekili, davacının …’nin taşeronu olan … İnşaat Taşımacılık Limited Şirketi’nde kanal alt yapı işçisi olarak çalışmakta iş kazası geçirdiğini ve sağ elinin serçe parmağının koptuğunu, yüzük parmağının ise işlevini göremeyecek derecede zedelendiğini,

Meydana gelen kazada davacının kusurunun bulunmadığını, tüm kusurun ilgili mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlüklere aykırı davranan davalılara ait olduğunu, iş kazasından sonrası … Tıp Fakültesi Hastanesi itibaren istirahat etmesi için davacıya 90 gün rapor verildiğini,

Sağ el tek parmakta iş kazası teşhisi ile 14.01.2012 tarihinde işbaşı yapar şeklinde rapor düzenlendiğini ancak davacının halen kesin maluliyet oranın belli olmadığını iddia ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 2.000-TL maddi tazminatın birleşen davada da; cismani zarardan kaynaklanan 40.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

ÖZET: İnceleme konusu karar, iş kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkin olup, ilgili Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun iş bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve iş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan işveren ve işçi arasındaki maddi ve manevi tazminat taleplerinin temyiz incelemesi farklı bir daire görevine girdiğinden görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli daireye gönderilmesi gerekir.

0 Yorum

Yorum Bırak