İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

Çalışanın İş Sözleşmesini Feshetmesi, İş hayatında işçi ve işveren arasında yaşanan küçük çaplı sorunlar bazı durumlarda işten ayrılmaya ya da işten çıkarılmaya kadar vardırılabilir. Özellikle halk arasında bilinen inanca göre işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması kıdem tazminatı alamayacağı görüşü yönündedir.

Yalnızca işveren işten çıkarırsa kıdem tazminatının hak edileceğini düşüncesi tamamen yanlıştır. Bazı durumlarda işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması ya da işten istifa etmesi de kıdem tazminatını hak edebileceğini, işverenin işten çıkarmasındaki haklı nedenlerde kıdem tazminatını vermeme şartlarını doğurabilir.

İşten İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hak Etmesi

İşveren ile arasında sorun bulunan işçi bazı nedenlere güvenerek işten ayrılabilir. Bu durumlar dahilinde istifa eden işçi kıdem tazminatına başvuracaktır. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin şu durumlarda kıdem tazminatı alması gereklidir:

  • İşveren bazen üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemektedir. Bu sorumluluk vaat edilen yemeğin verilmemesi bile olabilir. eğer sözleşmede yer alan bir sorumluluğunu işveren karşılamazsa istifa ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz.
  • Sosyal hakların teminatı olan sigorta çok önemli bir haktır. Bu sigorta primler şeklinde işyerince işçi adına ödenmektedir. Sizi çalıştırdığı halde sigorta primlerinizi yatırmayan ya da geciktiren bir işvereniniz varsa istifanız haklı nedenlere dayanacaktır.
  • Hiçbir işveren işçisine hakaret edemez, küfürlü konuşamaz, küçük düşüremez ya da aşağılayıcı hareketlerde bulunamaz. Böyle durumlarda kanıtlanma işi yapılabilecekse istifa haklı olacaktır.

İşverenin Haklı Nedenlerle Kıdem Tazminatını Vermemesi

Her durumda işçiyi haklı görmek ve işverenden kıdem tazminatı almasını sağlamak doğru bir hareket değildir. İşçinin haklarını her zaman gözeten iş kanununda işvereninde çoğu istisnalarda işçiyi işten çıkarması ve herhangi bir ödeme yapmaması mümkündür.

  • İşçi sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmiyorsa,
  • İşçi işverenine karşı saygısızca bir tutum içerisine girmişse,
  • İşçi işe üst üste 3 kereden fazla nedensiz bir şekilde haber vermeden geç kalıyorsa,
  • İşçi işyerinin itibarını ya da işverenin itibarını zedeleyecek şekilde yaşıyor ya da davranıyorsa bu durumlarda işveren işçiyi o güne kadar çalışma sürelerinin ödemesini yapıp işten çıkarabilecek, kıdem tazminatı sorumluluğuna girmeyecektir.İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İş Kanunda İşçinin Fesih Hakları Nelerdir – İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı,İş kanunda ve aşağıda anlatılan maddeler gereğince fesih hakkını kullanabilir.

I. Sağlık sebepleri nedeniyle – İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçi işi yapamayacak hastalığı yakalanmış ise.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedenlerle – İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İş kanunda ilgili maddeler yazılı olayların yaşanması durumunda işçi iş sözleşmesini feshi edebilir.

III. Zorlayıcı sebepler nedeniyle – İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İş kanunda ilgili maddede yazılı olayların yaşanması durumunda işçi iş sözleşmesini feshi edebilir. Derhal fesih hakkını kullanma süresi nedeniyle – İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi İş kanunda ilgili maddede yazılı olayların yaşanması durumunda işçi iş sözleşmesini feshi edebilir.

0 Yorum

Yorum Bırak