İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

A. İş Ve İşçi Alacak Davaları B. Tazminat Davaları Ankara

İş ve İşçi Alacakları ile ilgili Açılan davalarda Dava süreci yeniyapılan düzenlemeler ile kısalmıştır. İşçi ödenmemiş haklarını almak için İş Mahkemelerine açacağı dava ile tüm hak ve alacaklarını Mahkeme marifetiyle bilirkişice tespit edilen tazminatları 6-7 ay içerisinde sonuca ulaşmaktadır.

Burada durulması ve düşünülmesi gereken tek konu İşçi alacaklarının tahsili için hangi yol uygulayacağına dair tereddüt yaşamasıdır. İşçi Alacakları ve Tazminatlarını Kendi İş Mahkemelerinde takip edeceği gibi İş davaları konusunda tecrübe edinmiş avukat meslektaşlarımıza vekalet vermeleri durumunda da takip edilmektedir.

Bir iş davasının Avukat ile takip edilmesini önemi çok büyük olduğu gibi alacakların tümün eksiksiz dava içerisinde istenmesi tahsil edilmesinde de katkısı çok büyük olacaktır.

İLK-AY Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında takip edilen davalar sırasıyla aşağıda anlatılmıştır.

iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır.

İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir.

Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hakimi bağlamaz. Hakim gerçek ücretin tespiti için ilgili yerlere yazı yazar ve tanıkları dinler.

İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır.

İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır.

Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır.

Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu

Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları

Hizmet sözleşmeleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Davaları

İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor