İşçi Alacakları Fazla Mesai

Fazla Mesainin Hesaplanması Nasıl Olur

 

İşçi Alacakları Fazla Mesai – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8311 Karar: 2015/7420 Karar Tarihi: 28.04.2015

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – ÖDENMEYEN YÜZDE ELLİ ZAMLI KISMIN HESAPLANARAK FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALACAĞININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacının ücret olarak dolmuşun brüt hasılatının %25’ini aldığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur. O halde davacı işçi yaptığı fazla mesainin esasında çalışırken 1 saate denk gelen zamsız kısmını almıştır. Ödenmeyen fazla mesainin %50 zamlı kısmıdır. Ödenmeyen %50 zamlı kısmın hesaplanarak fazla mesai ücreti alacağının hüküm altına alınması gerekirken aksi şekilde karar verilmiş olması hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir. Hüküm bozulmuştur.

 

İşçi Alacakları Fazla Mesai

Ankara Avukat