Atla

İşçi Şikayet Dilekçesi


İşçi Şikayet Dilekçesi

İşçi Şikayet Dilekçesi

İşçi Şikayet Dilekçesi

A. İŞÇİ ÇSGB ŞİKAYET NASIL YAPAR, B. DİLEKÇE ÖRNEĞİ, C. İŞÇİ ŞİKAYET HATTI ALO 170
 1.  Şikâyetçi işçinin iddia konuları, davet edilen işveren/vekiline açıklanır. İşveren/vekilinin iddia konusu ile ilgili düşünceleri sorulur.
 2. İşveren/vekilinden şikâyet konularına ilişkin istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda şikâyetçi işçinin;
 •  İş sözleşmesinin yazılı yapılıp yapılmadığı, çalışma koşullarını gösterir belgenin verilip verilmediği,
 •  İşçinin işe giriş ve iş sözleşmesinin fesih tarihi,
 •  İşyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığı,
 •  Son aylık brüt ücreti,
 •  İş sözleşmesinin fesih nedeni,
 •  İddia edilen ücretinin ödenip ödenmediği,
 •  Sözleşmenin feshinde iddia edilen izin ücretinin ödenip ödenmediğini,
 •  İddia edilen ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediğini,
 •  Varsa iddia edilen diğer bireysel alacaklarına ilişkin haklarının ödenip ödenmediği hususları, ilgili kayıt ve belgeler esas alınıp tespit edilerek tutanağa bağlanır. (Ek -5 Tutanak) Tutanakta ayrıca kayıt ve belgelerde tespit edilen hususlarla ilgili hakların ödenip ödenmeyeceğiişveren/vekiline sorulur.
 • İşveren/vekilinin tespit edilen hakları ödeyeceğini beyan etmesi halinde beyanı tutanağa yazılır.
 • İşveren/vekilinin işçinin tespit edilen haklarının ödenmeyeceğini beyan etmesi halinde, beyanı tutanağa yazılır. Bu durumda işçiye yapılacak bildirimde tespit edilen haklarının ödenmesi için işverene müracaat etmesi, ödenmemesi halinde isterse yargıya başvurması önerilir.
 • Tutanak işveren/vekili ile imza altına alınır. Tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilir.
 • Tutanağın işveren/vekili tarafından imzalanmak istenmemesi durumunda ilgiliye tutanağın bütününü mü yoksa belirli bir kısmını mı imzalamak istemediği sorulur. Hangi hususlara imzadan imtina (kaçındığı) ettiği tutanağa yazılır. İşveren/vekili tutanağın bütününü imzalamaktan imtina ederse tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilmez.
 • İnceleme sürecinde işçi ile işveren/vekilinin bir araya getirilmemesine özen gösterilir.
 • İlgili memur tarafından tanzim edilen tutanak, memur ile birlikte bölge müdürünün görevlendireceği yetkili personelden birisi (Araştırmacı, Uzman, Şef, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı) tarafından imzalanır. Konuyla ilgili incelemeyi yapan memurlar düzenlenen tutanakta tespit edilen hususları taraflara tebliğ edilmek üzere bölge müdürünün imzasına sunar. İşçinin şikâyet konularıyla ilgili belge ve kayıt üzerinde yapılan incelemede bireysel alacakları ile ilgili bir tespitin yapılması halinde işverene işçinin haklarını  ödenmesi hususunda yazı yazılır (Ek–7 işveren sonuç bildirim).
 • İşçilerin şikâyet konularının çözümlenememesi veya işveren/vekilinin davete icabet etmemesi halinde işçilere yazılı olarak yargıya başvurabilecekleri hususunda bilgi verilir (Ek–6 işçi sonuç bildirim) ve işveren/vekiline yasal işlem uygulandığı bildirilir.
 • Davete icabet etmeyen işveren veya işveren vekilleri için bölge müdürlüğünde bir tutanak düzenlenir.
 • Şikâyetten vazgeçme veya talebin yargıya intikal ettiğinin belirlenmesi halinde, dilekçe işlemden kaldırılır (Ek–8 vazgeçme dilekçesi).
 • İşçi şikâyetlerinin iş müfettişince incelenmesi halinde, müfettiş rapor sunucunun işveren/vekiline tebliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşçi Şikayet Dilekçesi - Yorum
  AKIN TOPBAŞ -
  10 Eylül 2016

  İşçi Şikayet Dilekçesi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • İşçi Şikayet Dilekçesi - Yorum
  ECEM PERİŞAN -
  14 Ekim 2016

  İşçi Şikayet Dilekçesi Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
Yorum Bırak