İşçi Şikayet Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçi Şikayet Dilekçesi

İşçi Şikayet Dilekçesi

İşçi Şikayet Dilekçesi

İşçi Şikayet Dilekçesi

A. İŞÇİ ÇSGB ŞİKAYET NASIL YAPAR, B. DİLEKÇE ÖRNEĞİ, C. İŞÇİ ŞİKAYET HATTI ALO 170

 1.  Şikâyetçi işçinin iddia konuları, davet edilen işveren/vekiline açıklanır. İşveren/vekilinin iddia konusu ile ilgili düşünceleri sorulur.
 2. İşveren/vekilinden şikâyet konularına ilişkin istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda şikâyetçi işçinin;
 • İş sözleşmesinin yazılı yapılıp yapılmadığı, çalışma koşullarını gösterir belgenin verilip verilmediği,
 • İşçinin işe giriş ve iş sözleşmesinin fesih tarihi,
 • İşyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığı,
 • Son aylık brüt ücreti,
 • İş sözleşmesinin fesih nedeni,
 • İddia edilen ücretinin ödenip ödenmediği,
 • Sözleşmenin feshinde iddia edilen izin ücretinin ödenip ödenmediğini,
 • İddia edilen ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediğini,
 • Varsa iddia edilen diğer bireysel alacaklarına ilişkin haklarının ödenip ödenmediği hususları, ilgili kayıt ve belgeler esas alınıp tespit edilerek tutanağa bağlanır. (Ek -5 Tutanak) Tutanakta ayrıca kayıt ve belgelerde tespit edilen hususlarla ilgili hakların ödenip ödenmeyeceğiişveren/vekiline sorulur.
 • İşveren/vekilinin tespit edilen hakları ödeyeceğini beyan etmesi halinde beyanı tutanağa yazılır.
 • İşveren/vekilinin işçinin tespit edilen haklarının ödenmeyeceğini beyan etmesi halinde, beyanı tutanağa yazılır. Bu durumda işçiye yapılacak bildirimde tespit edilen haklarının ödenmesi için işverene müracaat etmesi, ödenmemesi halinde isterse yargıya başvurması önerilir.
 • Tutanak işveren/vekili ile imza altına alınır. Tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilir.
 • Tutanağın işveren/vekili tarafından imzalanmak istenmemesi durumunda ilgiliye tutanağın bütününü mü yoksa belirli bir kısmını mı imzalamak istemediği sorulur. Hangi hususlara imzadan imtina (kaçındığı) ettiği tutanağa yazılır. İşveren/vekili tutanağın bütününü imzalamaktan imtina ederse tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilmez.
 • İnceleme sürecinde işçi ile işveren/vekilinin bir araya getirilmemesine özen gösterilir.
 • İlgili memur tarafından tanzim edilen tutanak, memur ile birlikte bölge müdürünün görevlendireceği yetkili personelden birisi (Araştırmacı, Uzman, Şef, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı) tarafından imzalanır. Konuyla ilgili incelemeyi yapan memurlar düzenlenen tutanakta tespit edilen hususları taraflara tebliğ edilmek üzere bölge müdürünün imzasına sunar. İşçinin şikâyet konularıyla ilgili belge ve kayıt üzerinde yapılan incelemede bireysel alacakları ile ilgili bir tespitin yapılması halinde işverene işçinin haklarını  ödenmesi hususunda yazı yazılır (Ek–7 işveren sonuç bildirim).
 • İşçilerin şikâyet konularının çözümlenememesi veya işveren/vekilinin davete icabet etmemesi halinde işçilere yazılı olarak yargıya başvurabilecekleri hususunda bilgi verilir (Ek–6 işçi sonuç bildirim) ve işveren/vekiline yasal işlem uygulandığı bildirilir.
 • Davete icabet etmeyen işveren veya işveren vekilleri için bölge müdürlüğünde bir tutanak düzenlenir.
 • Şikâyetten vazgeçme veya talebin yargıya intikal ettiğinin belirlenmesi halinde, dilekçe işlemden kaldırılır (Ek–8 vazgeçme dilekçesi).
 • İşçi şikâyetlerinin iş müfettişince incelenmesi halinde, müfettiş rapor sunucunun işveren/vekiline tebliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. (İşçi Şikayet Dilekçesi)
[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor