Atla

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi


İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Konusu Nedirİşçilerin iş yerinde bir mazeret belirtmeden gelmemiş olmaları işveren tarafından çoğu zaman olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda mazereti olmadan işe gelmeyen işçi açısından işverenin iş sözleşmesi ve kanunlardan kaynaklanan hakları bulunmaktadır. İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı bir neden ile ve tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumun vuku bulması için işçinin işe gelmeme konusunda bir mazeretinin olmaması gerekmektedir. İşverenin iş sözleşmesini böyle bir sebeple feshedilmesi için işçinin mazeret belirtmemiş olması oldukça önemli bir kuraldır. İşçinin işe gelmemesi konusunda hasta olması, işverenden veya yetkililerden izin almış olması, kendi iradesi dışında meydana gelen bir sebep nedeni ile iş gelememesi mazeretsiz olarak ifade edilemeyecektir. Ancak bunların dışlında işe gelmeme konusunda geçerli herhangi neden olmayan şekilde iş gelinmemesi işveren için hak doğuracak bir eylem olmaktadır. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan g alt bölümünde üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işverenin haklı fesih olanağı bulunduğu belirtilmektedir. İşveren tarafından ücretli veya ücretsiz izne çıkartılan bir işçinin izin süresi boyunca işyerine gitmesinin beklenecek bir davranıl olmaması nedeni ile böyle bir durumda bu kural haricinde olmaktadır. Ancak yıllık izinlerin zamanın belirlenmesi konusu işverenin yönetim hakkı olarak belirtilmektedir. Bu durum işçinin istediği bir zaman bölümünde iş gelmeyerek yıllık izinde olduğunu belirtmesi mümkün değildir. İşveren tarafından işçiye izin verilmediği sürece yapılan işe gelmeme durumları devamsızlık olarak ifade edilebilmektedir. Kanunda belirtilmiş olan işçinin 3 gün işe gelmemiş olması, her durumda işverene iş sözleşmesi için haklı fesih nedeni vermemektedir. İşçinin yapılan devamsızlığının haklı bir nedene dayandırılmış olması durumunda işveren iş sözleşmesini fesih olanağı bulamayacaktır. İşçinin hasta olması, zile fertlerinden veya yakınlarından birisinin ölmüş olması veya hasta olması, işçinin bir dava için tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi durumlar işçi için devamsızlığın haklı nedenleri olabilmektedir. Devamsızlık konusunda işverene sunulan ispat niteliğindeki belgelerden, sahteliği kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda geçerli olmaktadır. İşçinin 3 gün işe gelmemesi durumu, arka arkaya iki iş günü olması, bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil sonrasındaki iş günü olması veya bir ayda üç iş günü olmaması işveren için haklı bir iş sözleşmesi feshi olanağı tanımamaktadır. İşçilerin 3 gün işe gelmemeleri ve devamsızlık yapmaları konusu işçinin işine devam etmemesi hali olmaktadır. İşçinin iş yerine gitmesi ancak iş görme borcunu yerine getirmemesi durumu bir işçi için devamsızlık sayılmamaktadır. Böyle bir durumda işçinin yapmakla görevli ve yükümlü olduğu işlerin hatırlatılması durumunda bile yapmamaya ısrar etmesi ayrıca bir fesih nedeni oluşturmaktadır. Ancak bu durum bir devamsızlık olarak ifade edilememektedir.İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi yargıtayİşçi Kaç Gün İşe Gelmezse İşten Çıkartılır?Bu konuda İş Kanunun 25'inci maddesinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, işçinin işe gelmeme sebebi ile işten çıkartılabilmesi için aşağıda yazılı sürelerde işe gelmemiş olması gerekmektedir.
  • Arka arkaya 2 iş günü
  • Bir ayda toplam 3 iş günü
  • Bir ayda tatillerden sonraki günlerde olmak üzere toplam 2 iş günü
İşverenin 6 İş Günü Süresi Varİşçinin yukarıda belirtildiği şekilde bir devamsızlık yapması ve işe gelmemiş olması durumunda işverenin haklı olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması için ise 6 iş günü süresi bulunmaktadır. İşveren böyle bir devamsızlık yapan işçiyi 6 gün içerisinde işten çıkartmaması durumunda bu hakkı düşecektir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • ECENAZ PETÜK -
    9 Eylül 2016

    İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

    Cevapla
Yorum Bırak