Atla

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi


İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçilerin iş yerinde bir mazeret belirtmeden gelmemiş olmaları işveren tarafından çoğu zaman olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda mazereti olmadan işe gelmeyen işçi açısından işverenin iş sözleşmesi ve kanunlardan kaynaklanan hakları bulunmaktadır.

İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı bir neden ile ve tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

Böyle bir durumun vuku bulması için işçinin işe gelmeme konusunda bir mazeretinin olmaması gerekmektedir. İşverenin iş sözleşmesini böyle bir sebeple feshedilmesi için işçinin mazeret belirtmemiş olması oldukça önemli bir kuraldır.

İşçinin işe gelmemesi konusunda hasta olması, işverenden veya yetkililerden izin almış olması, kendi iradesi dışında meydana gelen bir sebep nedeni ile iş gelememesi mazeretsiz olarak ifade edilemeyecektir. Ancak bunların dışlında işe gelmeme konusunda geçerli herhangi neden olmayan şekilde iş gelinmemesi işveren için hak doğuracak bir eylem olmaktadır.

Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunun 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan g alt bölümünde üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işverenin haklı fesih olanağı bulunduğu belirtilmektedir.

İşveren tarafından ücretli veya ücretsiz izne çıkartılan bir işçinin izin süresi boyunca işyerine gitmesinin beklenecek bir davranıl olmaması nedeni ile böyle bir durumda bu kural haricinde olmaktadır. Ancak yıllık izinlerin zamanın belirlenmesi konusu işverenin yönetim hakkı olarak belirtilmektedir.

Bu durum işçinin istediği bir zaman bölümünde iş gelmeyerek yıllık izinde olduğunu belirtmesi mümkün değildir. İşveren tarafından işçiye izin verilmediği sürece yapılan işe gelmeme durumları devamsızlık olarak ifade edilebilmektedir.

Kanunda belirtilmiş olan işçinin 3 gün işe gelmemiş olması, her durumda işverene iş sözleşmesi için haklı fesih nedeni vermemektedir. İşçinin yapılan devamsızlığının haklı bir nedene dayandırılmış olması durumunda işveren iş sözleşmesini fesih olanağı bulamayacaktır.

İşçinin hasta olması, zile fertlerinden veya yakınlarından birisinin ölmüş olması veya hasta olması, işçinin bir dava için tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi durumlar işçi için devamsızlığın haklı nedenleri olabilmektedir. Devamsızlık konusunda işverene sunulan ispat niteliğindeki belgelerden, sahteliği kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda geçerli olmaktadır.

İşçinin 3 gün işe gelmemesi durumu, arka arkaya iki iş günü olması, bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil sonrasındaki iş günü olması veya bir ayda üç iş günü olmaması işveren için haklı bir iş sözleşmesi feshi olanağı tanımamaktadır.

İşçilerin 3 gün işe gelmemeleri ve devamsızlık yapmaları konusu işçinin işine devam etmemesi hali olmaktadır. İşçinin iş yerine gitmesi ancak iş görme borcunu yerine getirmemesi durumu bir işçi için devamsızlık sayılmamaktadır.

Böyle bir durumda işçinin yapmakla görevli ve yükümlü olduğu işlerin hatırlatılması durumunda bile yapmamaya ısrar etmesi ayrıca bir fesih nedeni oluşturmaktadır. Ancak bu durum bir devamsızlık olarak ifade edilememektedir.

İşçi Kaç Gün İşe Gelmezse İşten Çıkartılır?

Bu konuda İş Kanunun 25’inci maddesinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, işçinin işe gelmeme sebebi ile işten çıkartılabilmesi için aşağıda yazılı sürelerde işe gelmemiş olması gerekmektedir.

*Arka arkaya 2 iş günü

*Bir ayda toplam 3 iş günü

*Bir ayda tatillerden sonraki günlerde olmak üzere toplam 2 iş günü

İşverenin 6 İş Günü Süresi Var

İşçinin yukarıda belirtildiği şekilde bir devamsızlık yapması ve işe gelmemiş olması durumunda işverenin haklı olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

Bu hakkın kullanılması için ise 6 iş günü süresi bulunmaktadır. İşveren böyle bir devamsızlık yapan işçiyi 6 gün içerisinde işten çıkartmaması durumunda bu hakkı düşecektir.

devamsızlık nedeniyle işten çıkış

Yargıtay Kararı İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ SUNDUĞU RAPORLARI İŞVERENİN KABUL ETMEDİĞİ.

İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİYE İŞE GELMEMESİNİN SÖYLENMESİNDEN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN HATALI OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacının işyeri temsilcisi ile yaptığı görüşmede davacının sunduğu raporları işverenin kabul etmediğini, başka bir bölümde çalışmak istiyorsa gelmemesinin söylendiğini ifade etmiştir.

İşverenin tarafından işçiye işe gelmemesinin söylenmesinden sonra tutulan devamsızlık tutanaklarına itibar edilmesi hatalıdır. Davacının iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiği kabul edilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ FESİH TARİHİNDEN SONRA TUTULMUŞ OLMASI.

TUTANAKLARIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI - İŞVERENİN DEVAMSIZLIK GEREKÇESİNE BAĞLI FESHİ HAKSIZ NİTELİKTE OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, .. tarihinden sonra tutulan devamsızlık tutanakları fesih tarihiden sonra tutulmuş olup hukuki sonuç doğurmaz.

Bu itibarla davalı işverenin devamsızlık gerekçesine bağlı feshi haksız nitelikte olup davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: İş Hukuk ilkeleri ile haklı fesih ve geçerli fesih hükümlerinin sonuçları birbirinden farklıdır. İlk derece Mahkemesince gerekçe kısmında davacı işçinin İş Kanunu 25/2 maddesi uyarınca ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin oluştuğu (İş Kanununda işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı bölümünde düzenlenmekle) tespit edildiğinden yapılan feshin yerindeliğine ve davanın reddine denilmesine rağmen,

Hüküm kısmında ise tutulan tutanakların ve tüm dosya kapsamı ile yapılan feshin geçerli olması nedeniyle işe iade talebinin reddine şeklinde hüküm altına alınmakla, bu itibarla ortada HMK 297 ve 298/2 maddeleri anlamında denetime elverişli bir kararın varlığından söz edilemez. Tüm bu nedenlerle HMK. 353/1-a-6 kapsamında kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürmüş, işveren ise bir başka işçinin işten çıkarılmasından sonra davacının işe devam etmediğini savunmuştur.

Feshin haklı nedene dayandığını ispatla yükümlü davalı işveren tarafından dosya içerisine devamsızlık tutanakları veya fesih ihtarnamesi gibi herhangi bir delil sunmamıştır.

Davacı tanığının feshe dair görgüye dayalı bir bilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda sadece işyerinde çalışmaya devam eden davalı tanığının beyanından hareketle iş sözleşmesinin devamsızlık haklı nedenine dayalı feshedildiği yönündeki mahkeme kabulü isabetsiz olduğundan yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi - Yorum
  ECENAZ PETÜK -
  9 Eylül 2016

  İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi - Yorum
  Enver Kaba -
  30 Ocak 2018

  Merhabalar, şuan çalışmakta olduğum işyerimden ayrılmak istemekteyim. 3 gün işe gelmediğim takdirde iş akdimin fesih edileceğini biliyorum. Bu şekilde işten çıktığım takdirde işverenin şahsıma dava açma hakkı varmıdır? İlginiz ve vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  Cevapla
Yorum Bırak