İstifa Sonrası Tazminat Talebi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İstifa Sonrası Tazminat Talebi

İstifa Sonrası Tazminat Talebi

İstifa Sonrası Tazminat Talebi

İstifa Sonrası Tazminat Talebi

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EYLEMLİ OLARAK SONA ERDİRİLDİĞİ.

DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİNDEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİNİN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: işyerine giriş çıkışlarının engellendiğini, işyeri tarafından istifaya zorlandığını ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

….Davalı işveren tarafından iş sözleşmesi … tarihinde eylemli olarak sona erdirilmiştir. Bu tarihten sonra işçinin … tarihinde yaptığı fesih hukuki sonuç doğurmaz. Davacının iş sözleşmesi … tarihinde işverence eylemli olarak haksız şekilde feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, bu taleplerin reddi hatalıdır.

İstifa Sonrası Tazminat Talebi Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/5867 Karar: 2014/4888 Karar Tarihi: 06.03.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İSTİFA İBRANAME VE YILLIK İZİN İBRASINA İLİŞKİN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ – İBRALARIN SAVUNMA İLE DE ÇELİŞMEDİĞİ DİKKATE ALINARAK TÜM TALEPLERİN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya içeriğine göre, daha önce bozma ilamı ile istifa, ibraname ve yıllık izin ibrasına ilişkin belgelerin değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Mahkemece bu hususta davacı isticvap edilmiş, imzaların işçiye ait olduğu anlaşılmış, bir irade fesadı da iddia ve ispat olunmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi ile diğer alacaklar hüküm altına alınmıştır.

Oysa söz konusu belgelerin içeriğinde yer alan yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti yönünden de geçerli bulunduğu açıktır. İbraların bu anlamda savunma ile de çelişmediği dikkate alınarak tüm taleplerin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor