Atla

İstihkak Davası Temyiz


İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davası Temyiz

İstihkak Davaları Nedir?

Mal sahibi olan kişinin hali hazırda sahip olduğu malların haksız bir şekilde elinden çıkarılmasının ardından malı alan kişiye karşı istihkak davalarının açılması söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte mallar üzerindeki haksız el atmalara karşı el atmanın önlenmesi ya da müdahalenin men’i davası açma hakkının ortaya çıkması da söz konusu olabilmektedir.

İstihkak davalarında taraflar zilyet olmayan mal sahipleri ve malik sıfatına sahip olmayan zilyetler olmaktadır. Malik tarafından açılabilecek olan davalar sadece bununla sınırlı kalmamaktadır. Malikler mallara ilişkin tazminat davalarını, tapu kayıtları üzerinde iptal ve tescil ile düzeltme davalarını açabilirler. Bununla birlikte izale-i şüyu davalarının açılması da söz konusu olmaktadır.

Tüm bu sayılan dava türleri aslında istihkak davalarının bir alt kolu olarak görülebilmektedir. Bu şekilde değerlendirilmesindeki en temel sebep zilyet olmayan malikin malının malik olmayan zilyete geçmiş olmasıdır. Hatta bu gerekçeyle tapu iptal ve tescil davalarında, müdahalenin men’i davalarında kişiler istihkakta bulunma haklarını kullanabilmektedirler. İstihkak davalarının pek çok kez açılması söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda kişilerin bu türden davalara birden fazla kez maruz kalması da söz konusu olabilmektedir.

İstihkak davaları başlı başına pek çok durumun bir arada değerlendirilebileceği davalardandır. Bu nedenle çok geniş bir uygulama alanına sahip olmaktadır. Uygulama alanındaki bu geniş boşluktan dolayı istihkak davaları ile ilgili hususlar sadece Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde değil aynı zamanda istihkak davalarına özel olarak belirlenmiş kanunlar dahilinde de yürütülmektedir. Özel kanunlarla düzenleme altına alınmış olan istihkak davalarında bu kurallara bağlı şekilde davalar sürdürülmektedir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tapusu bulunmayan taşınmazlarda kamulaştırma bedelini alan kişilere karşı genel hükümler doğrultusunda istihkak davalarının açılabileceği kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Bununla birlikte gerçekte hak sahibi olan kişinin haksız yere kamulaştırma bedeli alan kişiden hakkını da talep etmesi mümkün kılınmıştır. Bunu gerçekleştirmek için kişinin istihkak davasını açması gerekmektedir.

İcra İflas Kanunu’nda belirtilmiş olan borçlunun elinde olan üçüncü şahıslara ait menkullerde haciz durumu söz konusu olduğunda mal sahibi tarafından üçüncü şahsa karşı istihkak davalarının açılması hakkı kişilere tanınmıştır. Bu noktada aynı zamanda üçüncü şahıs olarak duruma dahil olan kişilerin söz konusu malın kendisine ait olduğunu ispatlama yoluyla istihkak davası açıp hacizden kurtulma hakkını değerlendirmesi de mümkün olabilmektedir.

İstihkak Davalarında Temyize Nasıl Gidilir?

İstihkak davalarında kişiler temyiz yoluna başvurabilirler. Fakat temyiz haklarını kullanabilecekleri zamanaşımı sürelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Temyiz süresi istihkak davaları için sulh hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlarda 8 gün, asliye hukuk mahkemesi tarafından verilen kararlarda ise 15 gün olarak sınırlandırılmıştır. Söz konusu sürelerin başlangıç tarihi olarak ise sulh ve asliye hukuk mahkemelerinden kararın çıkmış olması fark etmeksizin kararın tebliğ edildiği belirtilen tarihten sonraki günler sayılmaya başlanır.

Temyiz talebinde bulunmak isteyen kişilerin dilekçe ile başvurularını yapması gerekmektedir. Başka bir mahkemeye söz konusu evrakın gönderilmesi durumu ortaya çıkarsa bu halde Hukuk Muhakemeleri Kanunu kurallarına göre ilgili mahkemeye evrakın teslimi yapılır. Temyiz harcı karardaki değerin %0 54’ü oranındaki harcın dörtte biri kadardır. Bununla birlikte temyiz başvuru yapacak olan kişilerin tebligat masrafı ile dosyanın gidiş dönüş ücretlerini de karşılaması gerekmektedir. Temyiz kararının tebliği için oluşan masraf da bu hesaba dahil edilir. Murafaa isteminin bulunduğu hallerde murafaa gününün tebliği için tarafların sayısına bağlı olarak bir de tebligat posta masrafının ödenmesine karar verilir.

İcra Mahkemeleri'nce verilecek kararların temyiz edilebilmesi için İcra Mahkemesi Kesinlik (Temyiz) Sınırı, 2013 yılı için  5.240,00 TL , 2014 yılı için  5.440,00 TL, 2015 yılı için 5.980,00 TL, 2016 yılı için ise 6.310,00 TL dir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İstihkak Davası Temyiz - Yorum
  COŞKUN MESTEN -
  5 Ağustos 2016

  Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. (Ovidius)

  Cevapla
 • İstihkak Davası Temyiz - Yorum
  SİBEL İRDEM -
  5 Ağustos 2016

  Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

  Cevapla
 • İstihkak Davası Temyiz - Yorum
  ŞEBNEM ÖZAYDIN -
  5 Ağustos 2016

  İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenargues

  Cevapla
 • İstihkak Davası Temyiz - Yorum
  ALPER TUNAOĞLU -
  20 Kasım 2016

  İstihkak Davası Temyiz Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak