İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşçi Şube müdürlüğünde görev yapan davacının yerine yeni bir odacının görevlendirilmesi talebinde bulunulduğunu ve davacının sağlık sorunları nedeniyle verim alınamadığından şirkete iade edildiğini, davacının özlük dosyasının incelendiğinde görüleceği üzere, işini yapma konusunda istekli ve gayretli biri olmadığı, sık sık işyerini ve görev yerini izinsiz terk ettiği, izinsiz işe gelmediğinin tutanaklarla tespit edildiğini ve yine sayısız denilecek kadar doktor raporunun bulunduğunu, 2016 tarihi itibari ile şirket bünyesinde de davacının çalıştığı görevde bir iş gücüne ihtiyaç olmadığından iş akdinin geçerli hukuki nedenlerle feshedildiğini savunup davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesinin iş akdinin feshi nedeninde hataya düştüğünü, davacının iş akdinin rapor ve devamsızlık gerekçesiyle feshedilmediğini, İz Enerji A.Ş.’nin 01/02/2016 tarihli yazısında “Şirketimiz bünyesinde çalıştığınız görevde herhangi bir iş gücüne ihtiyaç olmaması” gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, fesih bildiriminde devamsızlık, işe geç gelme gibi nedenlere dayanılmadığım, işverenin işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlı olduğunu sonradan bu sebepleri değiştiremeyeceğini, ayrıca işverenin fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi gerektiğini, işçinin hangi açıdan yetersiz olduğu veya hangi davranışlarının feshe sebep olduğunun belirtilmesi gerektiğini,

Davalı tarafın beyanlarında samimi olmadığını, gerçeği yansıtmayan tutanak ve kararlara dayanarak davacının suçlandığını, davalı /2016 tarihinde feshedildiğini yaklaşık 3 ay sonra yapılan feshin kötü niyetli olduğunu, işverenin geçerli fesih sebebinin varlığına rağmen kendisinden beklendiği gibi makul bir süre içinde akdi feshetmeyip işçide akdin devam edeceği yönünde bir kanaat oluşturduktan sonra akdi feshetmesinin artık geçerli fesihsebebine bağlanamayacağını bu durumun MK’nun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, iş akdinin fesih nedeni olarak iş gücüne ihtiyaç olmaması sebebinin kabul edilmesinin gerektiğini, fesih bildiriminde işgücü ihtiyacı olmadığının belirtildiğini, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararının doğru olmadığını, bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Yargıtay Kararı – İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

0 Yorum

Yorum Bırak