Atla

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası


İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

Davacı, işyerinde son olarak aylık net 1700 USD ücret ile çalıştığını ileri sürmektedir. İşveren tarafından dosya içerisine ibraz edilen ücret bordrolarında her ne kadar saatlik ücret miktarı net 5.27 USD olarak gösterilmiş ise de, çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla iş sözleşmesi veya bordrolarda ücretin gerçekten daha düşük miktarda gösterildiği bilinen bir gerçektir.

Bu durumda işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş bildirilerek yapılan emsal ücret araştırması sonuçlan ve tanık beyanları bir arada değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Somut uyuşmazlıkta davacı aylık ücret miktarına ilişkin iddiasını, emsal ücret araştırması sonuçları ile ispatlamıştır. Dosyada mevcut bilirkişi raporlarında davacının ödenmemiş bakiye ücret alacağının brüt 14.999.76 TL olduğu belirlenmiştir. Bu miktar üzerinden davacının ücret alacağı isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu hususun dikkate alınmaması isabetsizdir.

Davalının istinaf başvurusuna ilişkin yapılan incelemede ise; yukarıda belirtildiği üzere ilgili yerel mahkeme kararına ilişkin süresi içerisinde ibraz edilen süre tutum dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuş ise de gerekçeli kararın tebliğden itibaren öngörülen 8 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesinin sunulmadığı anlaşılmaktadır. 6100 sayılı HMK’nun 342/2-e maddesinde istinaf dilekçesinde başvuru sebepleri ve gerekçesinin gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

Somut uyuşmazlıkta: davalının istinaf başvuru dilekçesinde, istinaf sebepleri ile gerekçesinin gösterilmediği ve ilk derece mahkemesi kararının kamu düzenine aykırı bulunmadığı görülmüştür.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, davacı vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda izah olunan nedenlerle ücret alacağı istemi yönünden kabulüne, davalı vekilinin istinaf başvurusunun ise reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazılı şekilde hüküm oluşturulmuştur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ -
    18 Ağustos 2016

    İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

    Cevapla
Yorum Bırak