Atla

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Fesih Kıdem Tazminatı


İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Fesih Kıdem Tazminatı

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Fesih Kıdem Tazminatı

İşverenin İşçiye Hakaret Etmesi Fesih Kıdem Tazminatı

İş hayatında çoğu zaman stres, sıkıntı ya da çeşitli sorunlar yüzünden işçi ve işveren arasında çeşitli sıkıntılar doğabilmektedir.

Bu sıkıntıların çözülmesi yine ikili ilişkilere bağlı olabileceği gibi sürekli olarak devam eden aşağılanma ya da hakaretler de işçinin verimini düşürecektir. Nitekim işçinin herhangi bir şekilde hakarete uğraması ve işveren tarafından aşağılanması kesinlikle haklı bir durum değildir.

İşverenin Hakaretine Uğrayan İşçi Tazminat Davası Açabilir Mi?

İşverenle ilk işe girme sürecinde işçi ile imzalanan anlaşma her iki tarafında belirli sorumluluklarına ve karşılıklı saygı esasına dayanır. İşverenin hakaretine maruz kalan kişinin işten ayrılması oldukça doğal bir haktır.

Üstelik bu durum kanıtlandığı takdirde kıdem tazminatına da kavuşacak ek mesai ve çalışma zamanı ücreti gibi haklarını da elinde tutmuş olacaktır. Her türlü durumda işçi tek başına bu sözleşmeyi fesih edecek ve hakkı olan ücretleri de almış olacaktır.

Ama bazı noktalarda herhangi bir tazminat alınamayacağı gibi işverene karşı sorumluluklardan vazgeçerek onu zor duruma sokmanız nedeniyle de borçlu çıkmanız muhtemeldir. Kışkırtıcı herhangi bir davranış istifanızda sizin haksız olduğunuz gerçeğini değiştirmeyecektir.

işveren vekilinin işçiye hakaret etmesi

İşverenin Haksız Hakaretine Uğrama Durumu

İşverenin hakaretine uğrayan işçi hemen bu hakareti kanıtlayacak bir delil bulmalıdır. İlk olarak sms üzerinden yapılan hakaretler, telefonda yapılan hakaretler ya da sözlü bir şekilde yapılan hakaretler kayıt edilebilir. Kamera kaydı yapılırken genelde iş alanında olma durumu bazen sorun yaratabilir.

İşveren bu kayıtları silerek size vermeyecektir. O zaman size hakaret edildiği esnada yanınızda bulunan iki kişiyi şahit göstermek zorunluluğuna girersiniz.

Bu kişiler işyeri çalışanlarından mesai arkadaşlarınız olursa maalesef şahitlik yapma durumları çok mümkün olamayacaktır. Ama işverene bir bağlılığı olmayan kişiler sizin için kolaylıkla şahitlik yapabilir.

Hakarete uğradığınız anda işyerinden ayrılarak bir istifa yazmanız ve bu istifa metnine neden ayrıldığınızı da belirtmeniz kıdem tazminatı ve diğer alacaklarınızı tahsil etmeniz için önemli olacaktır.

Bu andan sonra işverenden alacaklarınızı talep edersiniz ve size olumsuz cevap vermesi durumunda tazminat davası açmak için bir avukattan yardım alarak mahkemeye başvurabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacının iş sözleşmesi, işverenin diğer işçilerine hakaret etmesi, işleme konması için verdiği istifa dilekçesi ve diğer belgeleri gizlice alması nedeniyle noter ihtarnamesi ile feshedilmiştir.

Fesih ile ilgili işveren çalışanlarınca verilmiş tarihsiz dilekçeler mevcuttur. Ancak bu dilekçeleri verenler tanık olarak dinlenmemiştir.

İş sözleşmesinin feshinden ve dava açıldıktan sonra adı geçenlerin şikayetleri üzerine davacı hakkında hakaret suçundan 1.Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmış olup, halen derdesttir.

Mevcut bu delil durumu karşısında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hakaret suçundan açılan kamu davasının sonucuna bağlıdır.

Mahkemece açılan kamu davası bekletici mesele yapılmadan aksi şekilde feshin haklı olduğu gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Davacının iş akdi ….tarihinde ürün değişimi için eşiyle birlikte mağazaya gelen müşteri Ş. Y.'nın eşi M. Y.'ya "O... Çocuğu" dediği iddiasıyla feshedilmiştir. Fesih konusunda ispat yükü davalı işverende olup, işveren fesih sebebiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Müşteri ya da yanındakilere hakaret işverenin itibarını sarsacağından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilir.

Öncelikle davalı tarafın SGK'ye verdiği ayrılış bildirgesinde "Kod 25" (İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranması sebebiyle haklı nedenle fesih) bildiriminde bulunması cevap ve savunmasıyla çelişki arz etmektedir.

Olayın başından sonuna mağazada davacının yanında bulunan tanık Gamze küfür, hakaret benzeri hiçbir olay olmadığını bildirmiş müşteri olan şikayetçi eşi tanık ise değiştirme kabini içindeyken eşine küfredildiğini duyduğunu söylemiştir. Olayla ilgili bir cezai tahkikatta yoktur.

Davacı taraf haklı nedenle fesih olgusunu ispatlayamamıştır. Şüphe feshi ise kanunda tanımlanmamış olup içtihatlarla hukuk sistemine girmiştir. Burada olayın oluşu noktasındaki şüphe değil işverenin kendinde oluşan şüphenin objektif gerekçeleri bulunması gerekir.

Olayda şüphe feshini haklı çıkaracak delil bulunmadığı gibi şüphe feshi kavramı uygulamada haklı fesih sebebi değil geçerli fesih sebebi olarak görülür. Davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan istinaf talebi yerinde görülmüştür.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak