Atla

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı


İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama esnasında 07/11/2016 tarihli celsede, vazgeçilen tanıklar haricindeki davalı-karşı davacı tanıklarından 3 tanesinin dinlenildiği, dinlenilmeyen diğer tanıkları, hangi hususlarda dinletileceğine ilkin davalı-karşı davacı vekiline diğer celseye kadar süre verildiği, açıklanmadığı takdirde HMK.nun 241. maddesi gereğince değerlendirme yapılmasına karar verildiği, ancak davalı-karşı davacı vekilinin bir kısım tanıkların dinlenilmesinden vazgeçmeye ilkin (HMK.nun 196. maddesi gereğince) davacı-karşı davalı vekilinin beyanının alınmadığı,

17/11/2016 tarihli celsede davalı-karşı davacı vekilinin dinletme sebepleri ile ilgili verilen sürede beyanda bulunmaması ve dosya kapsamının karar verilmeye yeterli olması sebebiyle HMK. nun 241. maddesi gereğince davalı-karşı davacı tarafın diğer tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilerek aynı celsede taraf vekillerinin son beyanları alınmak suretiyle asıl ve karşı davanın esası hakkında karar verildiği görülmüştür.

Asıl ve karşı davada davacı-karşı davalı kadın vekilinin 12 tanık bildirdiği, 8 tanığının dinlenildiği, davalı-karşı davacı erkek vekilin 17 tanık bildirdiği, 3 tanığının dinlenildiği görülmüştür.

Delil gösteren taraf karşı tarafın açık izni olmadıkça o delile dayanmaktan vazgeçemez. (HMK. m. 196) Tanıklar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Başka bir anlatımla gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığıyla ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirden geri kalanların dinletilmemesine karar verilebilir.

işyeri devrinde işçinin rızası

Tarafların bildirdikleri tanıklar, hangi hususlarda dinleteceklerine ilkin açıklamada bulunmamaları halinde ise tanıkların mahkemece belirlenen ve tarafların ileri sürdükleri uyuşmazlık konularının bütünüyle ilgili dinletileceğinin kabulü gerekmekle;

Davalı-karşı davacının gösterdiği diğer tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 vd. maddeleri gereğince dinlenerek asıl ve karşı davada gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan davalı-karşı davacının istinaf talebinin kabulü ile taraf vekillerinin esasa ilkin istinat itirazları değerlendirilmeksizin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak,

Belirtilen eksiklikler ikmal edilerek yeniden yargılama yapılarak asıl ve karşı davada hüküm verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmtir.

Bununla birlikte, çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin işverence feshi halinde, ihbar ve kıdem tazminatlarını talep hakkı doğar. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı - Yorum
    EYÜPCAN ÇİLOĞLU -
    22 Ekim 2016

    İşyeri Değişikliği nedeniyle Kıdem Tazminatı talep etmek istiyorum. Bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

    Cevapla
Yorum Bırak