Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku  > Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

Kamulaştırma Davası Zamanaşımı

KAMULAŞTIRMA BEDELİ, KAMULAŞTIRMA DAVASI ZAMANAŞIMI

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME YARGILAMA USULÜ

Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Basit Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların Adli Yargı’da çözümlenmesi gerekenleri, taşınmaz malın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemelerinde “Basit Yargılama Usulü” ile görülür.

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar.

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabilir.  İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.  İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.

Kamulaştırma işlemine karşı ancak işlemin bir bütün halinde tekemmül etmesinin ardından dava açılabilmektedir. İşlemin tekemmül etmesi için yasada sayılan aşamaların tamamlanması ve idarece açılan bedel tespiti ve tescil davası dilekçesinin kayıt malikine tebliği gerekmektedir. Bu süreç tamamlanmadan açılacak iptal davasının dinlenme olanağı bulunmamaktadır. Zira bu işlemler tek başlarına kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliği taşımamaktadırlar.

0 Yorum

Yorum Bırak