Atla

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İfa


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İfa

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İfa

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Eksik İfa

Kat karşılığı yapılan sözleşmeler, iş sahibi olarak anılan taşınmazın sahibinin. Borçlu olarak anılan yüklenici tarafından, sözleşmede bulunan tüm maddelere uygun olarak işin tamamlanarak teslim edilmesi süreci için düzenlenir.

Bu sözleşme her iki taraf için de hukuki bağlayıcılık taşıdığı gibi, her iki tarafın da yükümlülüklerini belirler. Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi eksik ifa davaları, yüklenicinin işi gerektiği gibi teslim etmediği hallerde, ayıplı veya kusurlu olarak teslim ettiği hallerde, iş sahibi tarafından açılan dava türüdür.

İş sahibi eserde bulunan ayıp nedeniyle belirli seçimlilik haklarına sahiptir.

Bu haklar arasında;

A. Ortaya çıkarılan eser, iş sahibinin gerektiği şekilde kullanamayacağı. Ya da hakkaniyete gereği olarak kabul edilmesine zorlanamayacağı boyut da ayıplı veya yapılmış sözleşmenin. Hükümlerine göre benzer boyut da aykırı ise, iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı vardır.

B. İş sahibinin sözleşmeye göre uygun olmayan veya ayıplı teslim edilen eserlerde, belirlenen ayıp oranında bedel indirimi talep ederek, eseri alıkoyma hakkı bulunur.

C. İş sahibinin çok aşırı bir masrafa sebep olmadığı takdirde, tüm masrafları yükleniciye ait olmak kaydıyla, eserin ücretsiz olarak onarılmasını talep etme hakkı vardır.

D. İş sahibinin, genel hükümlere göre düzenlenmiş olan tazminat isteme hakkı saklı durumdadır. Bunların yanı sıra eser iş sahibinin taşınmazı üzerinde meydana getirildiyse. Ve sökülmesi, kaldırılması, yıkılması gibi durumlarda, ortaya aşırı bir zarar çıkaracaksa, iş sahibi sözleşmeden dönme hakkını kullanmaz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Sorumluluk

Eser meydana getirildikten sonra ve hatta eser teslim edildikten sonra ortaya çıkan eserle ilgili ayıplar konusunda ayrıca, yüklenicinin sorumlulukları bulunur.

Örneğin eser meydana getirilirken, malzemenin yüklenici tarafından sağlanmış olması. Yükleniciye iş sahibine karşı satıcı kadar sorumlu hale getirir. Yüklenici eserin meydana getirilmesi konusunda doğrudan işleri kendisi yapmakla veya yönetimi altında uzmanlarına yaptırması konusunda da doğrudan sorumludur.

Bununla birlikte yönetimi altında işin uzmanlarına yaptırılan çeşitli işlerde kullanılan malzemeden veya işçilikten kaynaklı olarak ayıplar ortaya çıkarsa, yüklenici bu konuda da doğrudan işi yapan kadar sorumludur. Yanı sıra eserin yapılışı sırasında, iş sahibinin eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı veya kusurlu olması durumunda.

İş sahibinin eser için verdiği malzemenin ayıplı veya kusurlu olması ya da, eserin meydana getirilmesini geciktirecek veya engelleyecek başka kusurların ortaya çıkması durumunda, yüklenicinin bu durumu acil bir şekilde ş sahibine bildirmesi zorunluluğu vardır. Yüklenici, bu tür durumlarda, iş sahibini hızlı bir şekilde bilgi vermemesi halinde, doğacak sonuçlardan da sorumludur. Yüklenicinin sözleşmeye göre işe zamanında başlamaması, geç başlaması.

Sözleşmenin hükümlerine aykırı olarak işin gecikmesine sebep olması ya da iş sahibine yüklenemeyecek sebepler dolayısıyla. Sözleşmenin hükümlerine göre zamanında işi bitiremeyecek olacağı açıkça belli olduğunda, iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı bulunur.

Ayrıca yüklenicinin işi bitiremeyeceği veya sözleşmeye göre ayıplı olacağı açıkça anlaşıldığında, iş sahibinin gerekli düzeltmeyi, onarımı veya değişikliği yapması için, yükleniciye ihtar gönderme hakkı bulunur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak