Atla

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası


Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası, Kiralanın Tahliyesi ve Kira Alacağının Tahsili, Kira Alacağının İcra Takibi ile İstenmesi

(İİK m. 272, 273) Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

Yargıtay Kararı - Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/10654 Karar: 2011/10949 Karar Tarihi: 17.10.2011

ÖZET: Yasa gereğince altmış günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden alacaklı tarafından icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz. Ödeme emrinin düzeltilen tebliğ tarihine nazaran altmış günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulduğundan istemin reddine karar verilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI : KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE DAVASI

6.Hukuk Dairesi Esas:  2011/2296 Karar: 2011/3125 Karar Tarihi: 16.03.2011

ÖZET: Somut olayda, davalı borçluların yasal süresi içinde borca itiraz ettikleri anlaşılmaktadır. Davacı vekili tarafından A… 8. İcra Hukuk Mahkemesinin dosyasında itirazın kaldırılmasının istendiği bildirildiğinden mahkemece ilgili dava dosyası incelenerek, koşullarının bulunması halinde her iki davanın birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak