Atla

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası


Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

Kiracı ve kiralayan arasında oluşturulan “kira sözleşmesi”, eğer kiracı tarafından gereği gibi yerine getirilmiyorsa, örneğin kiracı kira bedelini zamanında vermiyorsa ya da bu bedeli hiç vermiyorsa, kiralayanın kira sözleşmesini usulüne göre feshetmesi hukuka uygun kabul edilmektedir. Ancak, burada önemli olan unsur, kiracının konuttan/işyerinden nasıl tahliye edileceğidir.

Burada, tahliyenin başarıyla gerçekleştirilmesi açısından yapılması gereken ilk şey, tahliye talepli icra takibi yapmak ve hemen akabinde, yetkili icra mahkemesinde tahliye davası açmaktır.

Ancak, önemle belirtelim ki, güncel hukukta “kiracı” lehine kararlar alınmaktadır; yasalar, genellikle kiracının korunması gibi alıgılanabilir. Bu nedenle, kiralayan tarafın kiracıya haklı bir neden göstermeksizin tahliye talebinde bulunması mümkün değildir.

Bunun için, ilgili düzenlemelerde gösterilen sebeplere dayanmak ve buna göre bir hukuki süreci başlatmak gerekir. Kiracı, ancak şu sebeplerle tahliye edilebilir:

-Mal sahibinin veya ailesinden bir ferdin söz konusu taşınmaza olan haklı ihtiyacı,

-Taşınmazın yeniden inşa ya da imar edilmesi, tadilata sokulma zorunluluğu,

-Kiracının kiralayana bir “tahliye taahhüdü” vermiş olması, (Kiracının belirli bir tarih için kiralayana karşı kayıtsız ve şartsız olarak kiralanan şeyi tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmasıdır. Yazılı olması gerekir).

-Kira bedelinin kiracı tarafından zamanında veya hiç ödenmemesi durumunda kiralayanın iki defa ihtarname göndermiş olması, akabinde borcun ödenmesi için 30 günlük ek süre verilmiş ancak buna rağmen kira borcunun ödenmemesi,

-Kiracının aynı ilçe/belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunduğunun öğrenilmesi neticesinde mal sahibinin iyi niyete dayanan bir tahliye talebinde bulunması.

Yargıtay Kararı - Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası

ÖZET: Yasa gereğince altmış günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden alacaklı tarafından icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulamaz.

Ödeme emrinin düzeltilen tebliğ tarihine nazaran altmış günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesinden tahliye isteminde bulunulduğundan istemin reddine karar verilmesi gerekir.

Kira Alacağının Tahsili Ve Tahliye Davası Yargıtay

ÖZET: Somut olayda, davalı borçluların yasal süresi içinde borca itiraz ettikleri anlaşılmaktadır.

Davacı vekili tarafından A… 8. İcra Hukuk Mahkemesinin dosyasında itirazın kaldırılmasının istendiği bildirildiğinden mahkemece ilgili dava dosyası incelenerek, koşullarının bulunması halinde her iki davanın birleştirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak