Kira Alacağının İcra Takibi

Kira Alacağının İcra Takibi
Kira Alacağının İcra Takibi KİRA ALACAĞININ İCRA TAKİBİ NASIL OLUR, İCRA ALACAĞI İCRA TAKİBİ, KEFİLE İCRA TAKİBİ Ödenmemiş Kira Alacağı İçin İcra Takibi Açılarak Ödenmemiş Kira Ve aidatların Tümü istenebilir. Kira Kontratında Kefil Var ise Kiranın Yıllık Toplamı Üzerinden Damga vergisi yatırılarak İcra Takibi Açılır. İcra Takibi Açılması Haklı...
Kira Alacağı İcra Takibi Kiranın ödenmemesinden dolayı icra takibi başlatılması için kiracının üzerine düşen kira ödeme sorumluluğunu yerine getirmemesi gerekmektedir. Ev sahipleri ile kiracılar kiranın ödenmemesi halinle karşı karşıya gelmekte ve bu durum sorunlara sebep olmaktadır. Kiranın ödenmemesi halinde hem kira alacağının hem de apartman aidatlarının ödenmesi için kiracıya icra takibi başlatalı bilmektedir. İcra takibinde ödenmemiş kira alacağı ile birlikte kiracının konuttan tahliyesi de talep edilebilir. Bu durumda ilamsız tahliye yoluna başvurarak hem ödenmemiş kiranın ödenmesi hem de kiralanan yerin tahliyesi birlikte talep edilebilmektedir.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İcra Takibi

Kira bedelinin kiracı tarafından ev sahibine ödenmemesi halinde ev sahipleri taşınmazın bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüne başvurarak ödenmemiş alacakları için icra takibi başlatabilirler. İcra takibi icra müdürlüğüne takip talebinde bulunulmasıyla başlamakta ve icra müdürlüğünce düzenlenecek borca dair ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesiyle devam etmektedir. Ödeme emrini alan kiracı ya uyuşmazlığın çözümü için ev sahibiyle anlaşmalı veya borcunu ödemeli ya da ödeme emrine 7 gün içinde itiraz ederek icra takibini durdurmalıdır. [caption id="attachment_15188" align="aligncenter" width="500"]İcra yoluyla tahliye nasıl yapılır Kira Alacağının İcra Takibi[/caption] Ödeme emrine itiraz ederek icra takibinin durdurulması geçici bir süreçtir. Ev sahibi kira alacağına karşı sulh hukuk veya icra dairesine başvurarak itirazın reddedilmesini talep edebilir. İtiraz reddedilirse kiracının ödemediği borcu sebebiyle haciz işlemi gerçekleştirilmekte ve haczedilen mallar satılarak ev sahibinin alacağı ödenmektedir. Kira alacağı icra takibi faiz işlenmesinin borca karşı günden güne devam ettiği bir süreçtir. Bu nedenle kira ödenmemesi durumu söz konusuysa itiraz edilmesi yerine ev sahibi ile anlaşılmasında yarar vardır.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlamsız İcra Takibi ve Tahliye

Kira bedelinin ödenmemesi halinde kira borcuyla birlikte kiracının tahliyesi de istenmekte kira borcuna karşı ödeme emri icra müdürlüğü tarafından kiracıya ulaştırılırken ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşir. İcra takibi kesinleştikten itibaren 6 ay içinde ev sahibi kiracının tahliyesini de icra mahkemesinden isteyebilir. Kiracının tahliye talepli icra takibine itiraz etmesi halinde icra takibi dursa da ev sahipleri bu itirazın kaldırılmasını talep ederek icra takibine devam edilmesini icra mahkemesinden veya sulh hukuk mahkemesinden talep edebilirler. Bu durumda kiracının malları haczedilerek icra müdürlüğü tarafından satılacak ve ev sahibinin alacağı ödenecek, konutun tahliyesi için de mahkeme kararı alınarak kiracının konutu boşaltması sağlanacaktır. İcra hukuku detaylara hakim olmayı gerektiren bir alan olduğundan icra takibi başta olmak üzere tüm hukuki işlemlerinizde bu konuda uzman avukatlardan ve kurumsal avukatlık ofislerinden yararlanmanız hem daha hızlı hem de daha verimli sonuçlar elde etmenize imkan sağlayacaktır.

Kira Sözleşmesi Olmadan İcra Takibi Yapılabilir Mi?

İlamsız icra takibinde bulunabilmek için ev sahiplerinin yazılı bir kira sözleşmesine sahip olması şart değildir. Sözlü olarak yapılan kira anlaşmasıyla da kira sözleşmesi olmadan icra takibi başlatalı bilmekte ve kira bedelinin ödenmesiyle birlikte kiracının tahliyesi isteyebilmektedir.

Kira Alacağının İcra Takibi Nasıl Olur 

Ödenmemiş Kira Alacağı İçin İcra Takibi Açılarak Ödenmemiş Kira Ve aidatların Tümü istenebilir. Kira Kontratında Kefil Var ise Kiranın Yıllık Toplamı Üzerinden Damga vergisi yatırılarak İcra Takibi Açılır. İcra Takibi Açılması Haklı Tahliye sebeplerindendir. 30 günlük İcra Ve tahliye istemi ile açılan icralarda 30 gün içerisinde borç ödenmez ise Tahliye Davası Açılabilir. Kira tahliye davası ne kadar sürer hakkında daha geniş bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Kira Alacağının İcra Takibi

KİRACILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ - DAVALININ KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİMLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN SAVUNMADA BULUNMASI. DAVACININ DAVALININ KİRACILIĞINI KABUL ETTİĞİNİN KABULÜ - KİRACILIĞIN TESPİTİ VE ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ. KİRA ALACAĞININ İCRA TAKİBİ. ÖZET: Davacı taşınmazın hacizden önceki bir tarihten beri kiracısı olduğunu iddia etmiş buna ilişkin kira sözleşmesi ve kiralananda ait resmi kurumlardan elektrik, su ve doğal gaz abonman sözleşmelerini ve faturaları ibraz etmiştir. Davalı vekili tüm savunmalarında davacının kiracı olduğuna açıkça karşı çıkmamış, kira sözleşmesinin kimlere karşı ileri sürülebileceğine ilişkin savunmalarda bulunmuştur. Bu nedenle davacının davalının kiracılığını kabul ettiğinin kabulü gerekir. Davacı açıkça kiracılığa karşı çıkmadığına göre davanın kabulü ile kiracılığın tespiti ve çekişmenin giderilmesine karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. KİRA ALACAĞININ İCRA TAKİBİ - TAKİBE İTİRAZ DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ. TAKİBİN KİRALAYAN SIFATI BULUNMAYAN VE SÖZLEŞMEYİ KEFİL SIFATIYLA İMZALAYAN TARAFINDAN YAPILDIĞI. DAVACININ KİRALANANDA PAYININ BULUNDUĞU - DAVACININ AKTİF DAVA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU. ÖZET: Bozma ilamında her ne kadar icra takibinin kiralayan sıfatı bulunmayan ve sözleşmeyi kefil sıfatıyla imzalayan Ş... tarafından yapıldığı davanın da aynı şekilde açıldığı, bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de tapu kaydından anlaşıldığı üzere davacının da kiralananda payı bulunduğu bu yönü ile kiralayanlar arasında yer aldığı bölünebilir. Kira alacağı bakımından davacının aktif dava ehliyetinin bulunduğu, davacının kira parasından kendi payına isabet eden kısmını dava ve takip konusu yapabileceği, bu defa ki incelemede anlaşılmıştır. Bu yönüyle davacının alacak yönünden karar düzeltme istemi yerindedir. Makalede İş Hukuku Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira davası nasıl açılır ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 467 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara