Atla

Kiracılık Sıfatının Tespiti


Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti davası ile ilgili yazımızda yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Yargıtay Kararı - Kiracılık Sıfatının Tespiti

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/9227 Karar: 2014/11313 Karar Tarihi: 21.10.2014 - Kiracılık Sıfatının Tespiti

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI - 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLMİŞ YER - HENÜZ SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMEMESİ - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN RET EDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Uyuşmazlık, kiracılık sıfatının tespiti ve bu konudaki muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalının almış olduğu fesih kararı gereğince kaymakamlık vasıtası ile kiralanan tesislerden uzaklaştırılması nedeniyle sataşmanın önlenmesi istemli olarak açılan dava, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle taşınmazda davacı kiracının fuzuli şagil durumuna düşmesi gerekçesi ile ret edilmiş ise de.

Kira sözleşmesinin henüz sona ermemesi ve davalı kiraya verenin yöntemine uygun şekilde yasal tahliye sebeplerine dayanamaması nedeniyle davacı kiracının kiracılığının sona erdiği sonucunu doğurmaz. Bu durumda mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13 Karar: 2015/1674 Karar Tarihi: 23.02.2015 - Kiracılık Sıfatının Tespiti

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ - TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME TARAFLARIN ORTAK İRADESİ YA DA BİR YARGI KARARIYLA SONA ERDİRİLMEDİĞİNDEN GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Taraflar arasındaki sözleşme tarafların ortak iradesi ya da bir yargı kararıyla sona erdirilmediğinden geçerliliğini sürdürmektedir. Bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu sebeple bozulmalıdır. Yazımızda Kiracılık Sıfatının Tespiti konusu yer verilmiştir. Ankara Avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Taraflar arasında 01.09.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin genel şartlar bölümünün ilgili maddesinde, işletme hakkı verilen yerde, işletmecinin ve yanında çalışanların; devletin güvenliğine aykırı, eğitim öğretim ortamını bozan davranışları, genel ahlaka aykırı görsel, yazılı yayınlar vb. malzemeyi bulundurduklarının tespiti halinde birlik yönetiminin kiracının sözleşmesini tek taraflı feshedeceği, bu işlemden dolayı kiracının hiçbir hak talep edemeyeceği hükmüne yer verilmiş.

Okul Aile Birliğinin 20/04/2015 tarih 127 Sayılı kararı ile ilgili madde gereğince sözleşme feshedilmiş ve karar davacıya 21.04.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yine Okul Aile Birliği'nin 22.04.2015 tarihli yazısı ile anahtarların 06.05.2015 günü mesai bitimine kadar Okul Aile Birliği'ne teslimi istenilmiş, yazı davacıya elden tebliğ edilmiştir. Davalının iddia ettiği fiiller açıktan fena kullanmaya girer.

Bu akde aykırılıktan dolayı sözleşmenin feshedilebilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Akde aykırılık nedeni ile kiraya verenin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi TBK'nun ilgili maddesine uygun düşmez. Bu sebeple mahkemece verilen kararda usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığından, mahkeme kararına karşı davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Kiracılık Sıfatının Tespiti - Yorum
    Nugaye -
    21 Aralık 2016

    Kiracılık Sıfatının Tespiti Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

    Cevapla
Yorum Bırak