Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır 

Bir hukuki ilişkisinin mevcut olduğunu ya da mevcut olmadığını ya da mevcut olan ilişkinin içeriğinin belirlenebilmesi amacı ile ilgili olarak tespit hükmü elde edebilmek hedefi ile açma hakkına sahip olabildiği tespit davası, son yıllarda modern hukuk sistemi içerisinde sıklıkla görülüyor.

Tespit davası sayesinde yalnızca taraflar arasında mevcut olan hukuki ilişkinin mevcut olduğu ya da mevcut olmadığı veya şüphe taşımakta olan içeriğin tespit edilmesi hedefi ile açılabilir. Bu noktada misal olarak bir malın mülkiyetinin hangi malike ait olduğu ya da taraflar arasında geçerli bir sözleşmenin olup, olmadığı tespit davalarının ana konuları arasında yer alır.

Günümüzde tespit davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106. Maddesi altında düzenlemeye alınmıştır. Söz konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106. Maddesi çerçevesinde;

*Tespit davası yolu ile mahkemeden bir hakkın ya da hukuki ilişkinin mevcut olduğunu veya mevcut olmadığını ya da bir belgenin sahte olup, olmadığının belirlenmesi amacı ile talep edilebilir,

*Tespit davası açan kişinin, kanunlar çerçevesinde oluşturulmuş olan istisnai haller haricinde, bu tespit davasını açmakta hukuki açıdan korunmaya değer güncel bir faydasının bulunması gerekir,

*Maddi olaylar, tek başlarına tespit davaları açısından konu teşkil edememektedir.

Bir hukuki ilişkinin mevcut olup, olmadığına dair açılmış olan tespit davalarına olumlu tespit davaları, bir hukuki ilişkinin mevut olmadığına dair açılmış olan tespit davaları ise olumsuz tespit davaları şeklinde de bilinmektedir.

Bu noktada tespit davasının kişi tarafından açılabilmesi için öncelikli olarak o kişinin söz konusu davaya konu olacak olan konudan önemli bir değerde yararının bulunması koşulu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra günümüzde açılabilecek tespit davaları sadece hukuki ilişkiler konusunu ele alabilmektedir.

Tespit davaları sadece somut bir hukuki ilişki ile ilgili olarak açılabilmektedir. Soyut hukuki ilişkiler ya da maddi olaylar tek başlarına tespit davaları açısından herhangi bir şekilde konu teşkil edememektedirler. Bu noktadaki etkin misaller arasında genellikle davalının bir sorumluluğunun olup, olmadığının belirlenebilmesini hedefleyecek şekilde tespit davası açılabilmesi söz konusu olmamaktadır.

Tespit Davası Türleri Nelerdir?

Tespit davaları günümüzde birden fazla tür ve çeşide sahiptir. Bu tespit davası türleri;

*Hizmet tespit davası

*Kira bedeli tespit davası

*Sözleşmeye bağlı alacağın tespiti davası

*İş kazası tespit davası

*Araca el koyma sebebiyle tespit davası

*Sigortalılık başlangıcına dair tespit davası

*Menfi tespit davası şeklindedir.

Tespit Davası İçin Nereye Başvurulur?

Günümüzde genel tespit davaları ve menfi tespit davaları için icra takibinin gerçekleştirildiği İcra Dairesi’nin yer aldığı bölgede ya da alacaklı kişinin ikamet etmiş olduğu bölgedeki mahkeme aracılığıyla açılabilmektedir.

Taşınmalara ilişkin tespit davalarında taşınmazın yer aldığı bölge, hizmet tespit davalarında ise davalının ikamet bölgesi, işçinin işini yapmış olduğu işyerinin bulunduğu bölgedeki mahkemede tespit davası açılabiliyor.

 

Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır

Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır

Yargıtay Kararı – Tespit Davası
T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11594 Karar: 2016/10513 Karar Tarihi: 23.06.2016

TESPİT DAVASI – ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIĞI VE FAİZİNE İLİŞKİN ALACAK DAVASI BAKIMINDAN DAVA DEĞERİNİN ARTIRILDIĞI İKİNCİ ISLAH DİLEKÇESİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Ödenmeyen yaşlılık aylığı ve faizine ilişkin alacak davası bakımından dava değerinin artırıldığı ikinci ıslah dilekçesine itibar edilerek hüküm kurulması isabetli olmamış bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Farklı Makale için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.