Atla

Hizmet Tespit Davası Avukatları


Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Avukatları

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Tüm işçilerin emekli olabilmesi ve hem çalıştıkları dönem hem de emeklilik sonrası dönemlerinde haklarının korunabilmesi için mutlaka sigortalı olarak çalışmaları ve prim günlerinin düzenli olarak ödeniyor olması gerekmektedir. Sigortasız çalışan ya da sigortası eksik yatırılan kişilerin ortaya çıkan açıkların karşılanması için hizmet tespit davası açabiliyorlar.

Hizmet Tespit Davası  Hangi Kanuna Göre Açılır?

Hizmet tespit davasında davalara dayanaklık eden asıl kanun İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. Hizmet tespit davaları hukuk sistemi içerisinde olumlu tespit davası olarak sınıflandırılmaktadır. Kamu düzenini ilgilendiren bu davalarda mahkemedeki duruşmalar sırasında hakim her türlü detayın araştırılmasını isteyebilir.

Kamu düzenini ilgilendirdiği için davacı olan kişiler dava ayrılmak isteseler bile sonuç almaları mümkün olmuyor. Davanın açılmasında en önemli dikkat edilecek nokta işçinin çalışma faaliyetini gerçekleştirmiş olmasıdır. İşçiler çalışmadıkları takdirde bu davaları açamıyorlar.

Hizmet Tespit Davasını Açmak için Neler Gerekir?

Hizmet tespit davasının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle davaya konu olacak işçinin sigortasız olarak çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra işverenin üzerindeki sorumluluklara bakıldığında da işçiyle ilgili tüm sigorta durumlarının gerekli kurumlara ulaştırılması şart tutulmaktadır. Davayla ilgili zamanaşımı şartında ise davanın 5 yıl içerisinde açılma şartı ortaya konmuştur.

 

Hizmet Tespit Davası Avukatları Avukatı Ankara

Hizmet Tespit Davasının Tarafları Kimlerdir?

Hizmet tespit davaları sigortasız olarak çalışan ya da sigorta primleri düzenli olarak yatırılmayan işçiler tarafından açılan davalar olduğu için davanın tarafları işçi ve işverendir. İşçiler dava açmak istediklerinde doğrudan işverenin kendisine ya da kendi üstünde bulunan alt işveren görevindeki kişilere davayı açabiliyorlar.

Eğer işyerinin devri söz konusu ise bu durumda işyerini devralan kişilerin davalı olarak sıfatlandırılması mümkün oluyor. Hizmet tespiti, sigortalılık durumu ve prim gün sayısı önemli olduğu için davalara SGK'da dahil olarak katılmaktadır.

Hizmet Tespit Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Hizmet tespit davalarında görevli olan mahkemeler iş mahkemeleri olmaktadır. Ancak her yerleşim biriminde iş mahkemesinin bulunmadığı dikkate alınırsa bu noktalarda asliye hukuk mahkemelerinin benzer davalara bakması mümkün oluyor.

Hizmet Tespit Davasında Yetkili Mahkeme Nedir?

İşçi davayı açacağı sırasında işveren kişi ya da kurum olmasına bakılmaksızın nerede ikamet ediyorsa o bölgede bulunan yer mahkemesinde davalar açılır. Eğer işyerinin şubesi üzerine davaların açılması planlanıyorsa bu durumda şubelerin yerine bakılarak mahkemeler belirlenir. Mahkemeler bu davada kesin yetki hakkına sahip olmadığı için davalılar itiraz haklarını kullanabilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Süreleri

Davaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kişilerin zamanaşımı ve dava açma sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Buna göre sigortasız olarak çalıştığı günlerin tespit edilmesinin ardından 5 yıl içinde kişiler dava açma hakkına sahip olmaktadır. Eğer kişiler hayatlarını kaybederlerse bu durumda kişilerin öldükleri tarihten itibaren hak sahiplerinin dava açma hakkı bulunuyor. 5 yıllık zamanaşımı süresinin ardından açılan davalarda mahkeme doğrudan davayı düşürmektedir.

Hizmet Tespit Davasında İspat

Mahkeme kişilerin sigortasız çalıştıklarına ya da çalışmalarına rağmen sigorta primlerinin yatırılmadığına ilişkin olacak şekilde işçiler ispat yükümlülüğü taşımaktadır. Ücret bordrolarından hesap pusulalarına, özlük dosyalarından puantaj verilerine kadar çalışmayı belgeleyen her türlü evrakın ispatta kullanılabilmesi mümkün oluyor.

Mahkemelerde tüm belge ve evrak delillerinin yanı sıra işçilerle birlikte aynı işyerinde ve aynı işveren veya alt işverenlerin görev verdiği alanlarda çalışma faaliyeti yürüten işçiler de tanıklıkları ile ispatta etkili olabilirler.

Hizmet Tespit Davası Avukatları Ankara

Mahkeme Hizmet Tespit Davasında Nasıl Karar Verir?

Hizmet tespit davaları kamu düzenini ilgilendiren davalar olduğu için tarafların davadan feragat etmesi hüküm verilmesi için yeterli gerekçe olmamaktadır. Karar verilirken mahkemeler işçilerin çalıştıkları zamanlarla ilgili olarak kesin bilgileri derler ve buna göre karar verirler. Eğer işçi haklı görülürse prim alacaklarının 1 yıl içinde ödenmesi ve aksi halde icraya verilmesi gerekiyor.

Gecikme zammı ile birlikte bu primler asgari ücretin üç katı üzerinden hesaplanır. İşverenler üzerlerinde bulunan prim ödemelerini yapmazlarsa bu durumda yetkili kurum tarafından işçilerin haklarının karşılanması adına ödemelerin yapılması gerekiyor. Bu ödemelerde gecikme zammı ve idari para cezalarının ödenmesi beklenmeden ödemelerin yapılması gerekir.

Kurum aynı zamanda mahkemenin vermiş olduğu tüm kararlara uygun şekilde hareket etmekle sorumludur. Hizmet Tespit Davası Avukatları konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. Hizmet Tespit Davası Avukatları geniş bilgi için avukat desteği alınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak