Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Vefat eden İşçinin mirasçıları tarafından , işverene karşı yanında sigortalı olarak çalışmasını ve  Sigorta başlangıç tarihinin tespiti,  hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi talep ederek Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Açabilirler. Hizmet Tespit davası nasıl açılır hakkında Hizmet Tespit Davası Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Açarken hazırlanan dava dilekçesine, veraset ilamı, İş Yeri ve Sigorta Dosyası,  kuruma yapılan emeklilik başvurusu yazısı, kurum cevabi yazısı,  davalıya yapılan başvuru yazısı,  davalının cevabi yazısı (varsa), dava avukat ile takip ediliyorsa onaylı vekaletname örneği eklenir.

Hizmet tespiti davaları sonuçta, tespiti istenilen süreye ilişkin sigorta primlerinin tahsili istemini de içerdiğine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesinin açık hükmü de dikkate alındığında, bu yolda yapılacak işlemin sonradan işverenin hak alanını da ilgilendireceği açıktır. Hal böyle olunca da bu tür davalarda işverenin (işveren öldüğünde ise yasal mirasçılarının) taraf bulunması doğal ve hatta zorunludur.

Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu doğrultudadır. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 04.10.2000 gün ve E. 2000/211241, K.2000/1236 sayılı kararı da aynı esasları içermektedir. Hizmet tespit davasında zamanaşım süresi hakkında Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat 

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası – Yargıtay Kararları

HİZMET AKDİ İLE GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ – İŞVEREN ÖLMESİ SONUCU İZLENECEK PROSEDÜR – VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI AÇMALARI İÇİN ÖNEL VERMEK

ÖZET: Bu tür davalarda işveren öldüğünde ise yasal mirasçılarının taraf bulunması doğal ve hatta zorunludur. en yakın yasal mirasçıların tamamının reddettiği durumda veraset ilamının iptali yönünde dava açmaları için önel vermek, veraset ilamının iptal edilerek ortadan kaldırılması sağlandıktan sonra mirasın en yakın mirasçılarının tamamının reddi halinde tasfiyenin Sulh Hukuk Mahkemesince yapılması gerekir.

HİZMET TESPİTİ DAVASI – HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK GEÇEN VE BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİN TESPİTİ – GEREKTİĞİNDE AYNI ÇEVREDE FAALİYET YÜRÜTEN İŞVEREN VE ÇALIŞANLAR SAPTANARAK DİNLENMESİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Öncelikle iş merkezinin yapım tarihi, maliki/malikleri, M. C.’in hayatta olup olmadığı, yaşamını yitirmişse mirasçıları belirlenmeli, böylelikle işveren/işverenler açıklıkla ortaya konularak yöntemince davaya katılımları sağlanmalı, sonrasında çalışma iddiası hakkında bilgi ve görgülerine başvurulan beş adet tanığın anlatımlarıyla birlikte V… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında irdeleme ve değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde aynı çevrede faaliyet yürüten işveren ve çalışanlar saptanarak dinlenilmeli, toplanan kanıtlardan elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor