Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Gündelik yaşamımızı ilgilendiren ve sıklıkla karşılaştığımız durumlar arasında yer alan, ev veya iş yeri kiralama ile ilgili kanuni düzenlemeler, mülk sahibi, kiracı ilişkisini düzenleyen maddeler ve kanunlar, her iki tarafın da haklarını korumak doğrultusunda hazırlanmıştır. Sıklıkla karşılaşılan kiracının kirayı ödememesi durumunda, mülk sahibinin resmi olarak yapması gereken işlemler vardır.

Örneğin kiracı ilk defa kira ödemesini yapmadığında, mülk sahibi kendisine noter kanalıyla bir ihtarname göndererek, sorumluklarını ve ödemesi gereken miktar konusunda kiracıyı uyarır. İlerleyen zaman içerisinde ilk ödeme gecikmeli yapılmışsa dahi, mülk sahibi ikinci bir ihtarname göndererek, alacaklı olduğu paranın ödenmesi için uyarıda bulunur.

Aynı kira sözleşmesi yılı içerisinde iki defa ihtar yoluyla uyarılan kiracı, ödemelerinde düzensizlik veya ödememede ısrar ederse, mülk sahibinin kiracıyı tahliye davası açma hakkı kazanır. | Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

 

Ödenmeyen Kira Nedeniyle Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Bunun yanında mülk sahibi isterse, ödenmeyen kiraların tahsil edilmesi yoluna da başvurabilir. Ödenmeyen kira için İcra dairelerine doğrudan başvurabilen mülk sahipleri, kira sözleşmesinden dolayı ve ödenmeyen aylar için alacaklı olduğu miktara dayalı İlamsız İcra Takibi başlatabilirler.

Bu durumda İcra Dairesi Ödeme Emrini kiracıya gönderir ve kiracı ödeme emrini aldıktan sonra 30 gün içerisinde borcunu ödemek zorun kalır. Ancak kiracının da İlamsız İcra Takibine itiraz hakkı vardır.

Ödeme Emrinin kendisine tebliğinden sonra 7 gün içerisinde, kiracı takibe itiraz ederse, takip durur. Bu durumda mülk sahibinin itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurması gerekir. Ayrıca İcra Takibine kiracı tarafından yapılan itirazdan sonraki 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması için başvurmayan mülk sahibinin başlattığı İlamsız İcra Takibi düşer ve aynı borca dayalı başka bir icra takibi başlatılması hakkını da kaybeder.

 

İcra Takibinde Kira Sözleşmelerinin Önemi Nedir?

Kira sözleşmesi veya sıklıkla bilinen adıyla Kontratlar, mülk sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi belgelemek amacıyla yapılır. Yıllık kira, mülkün kiracı açısından kullanım hakları ve ne süre ile yapıldığı gibi konular bulunan kontratlar, bitim tarihinden itibaren yenilenmesi gerekmeden ve eğer her iki taraf içinde uygunsa hukuken kendiliğinden devam eden bir sözleşmedir.

Bu sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez, ancak sadece kira artışı belirtilir. Kiracılara tanınan haklar, mülk sahiplerine göre daha fazladır ve kanunlar kiracıdan yana düzenlenmiştir. Bununla birlikte kiracıların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri de ön şarttır. Öncelikli sorumluluk olan kiranın düzenli ve gününde ödenmesi konusu ise ihmal edilmemesi gereken önemli bir konudur.

Aynı sözleşme yılı içerisinde iki defa kirayı ödememek ve çok geciktirmek, mülk sahibine ihtarname çekilmesi koşuluyla tahliye hakkı kazandırır. Kiracı tahliyeye direndiği durumlarda ise, mülk sahibinin dava açma yoluyla veya İcra takibi başlatarak kiracının tahliyesini sağlaması mümkün olur.  Başlatılan icra takibine rağmen borcunu 30 gün içerisinde ödemeyen kiracının tahliyesi de istenebilir. | Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ödeme Emri – Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır

T.C.                                                                      Örnek No: 13** …………………. İcra Dairesi Dosya No: ……………………   ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-) Alacaklı  ve varsa   kanuni temsilcisinin  ve  vekilinin  adı, soyadı ve yerleşim  yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği    yerleşim yerindeki adresi
2-) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,  soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
3-) Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün;  alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:
4-) Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri:
5-) Sözleşme ve tarihi:

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren………………gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren…………..gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur.*  (İİK m.269)

 

……./……./………. İcra Müdürü Mühür ve İmza İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı: IBAN No: **: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51’e karşılık gelmektedir. A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 inci  maddesi gereğince, altı ay veya daha  fazla   süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli    gün, ödeme süresi altı gün olan adî olanlarında altı gün,  aynı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür. B-İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz veya altmış gün olan hasılat  kiralarında itiraz süresi yedi gün,   ödeme süresi altı gün olan adi kiralarda ise üç gündür.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=”no” css=”.vc_custom_1542059920786{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Kiracıya İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

[/vc_column_text][mkd_accordion style=”accordion”][mkd_accordion_tab title=”ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUYA AİT TAŞINMAZIN HİSSESİ ORANINDA HACİZ KONULMASI – KİRACININ HACİZDEN HABERDAR EDİLİP İŞLEYECEK KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİNİN İSTEMESİNDE YASAYA UYMAYAN BİR YÖN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU”][vc_column_text]ÖZET: Somut olayda borçluya ait taşınmazın hissesi oranında haciz konulması nedeniyle hacizli taşınmazdaki kiracıya kira parasını icra dairesine ödemeleri konusunda kiracıya muhtıra gönderildiği anlaşılmaktadır.

Bir taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsar. İcra dairesince taşınmazın haczi halinde kiracıya da hacizden haberdar edip, işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini istemesinde ve çıkarılan bu muhtıraya rağmen kira paralarını icra dosyasına yatırmayan kiracının mallarının haczinin istenmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.[/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][/mkd_accordion][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri