Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye

Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye

Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye

Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye, Kiracı kiranın ödenmemesi durumunda, kira bedelini süresinde ödemediği takdirde ev sahibi noterden 30 günlük ihtarname veya icradan 30 günlük ödeme emri gönderir.

30 gün sonunda halen kiranın ödenmemesi durumunda,  İcra Tetkik Mercii’ ne başvurarak tahliye talep edebilir.

Eğer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yıl içinde bu durum 2 kez gerçekleşirse, kontratın bitiminde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “2 haklı ihtar” sebebiyle tahliye davası açılabilir.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi şu şekilde yapılır. İcra İflas Kanunu 269. maddesinde kiranın ödenmemesi nedeniyle icra takibi açılarak tahliye talepli de istenir.

Kira borcuna karşılık kiracı borçluya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir ve 30 gün içerisinde borcu ödemesi istenir. 30 gün içerisinde kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut 7 gün içerisinde icra takibine itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılır. İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı icra müdürlüğüne müracaat edilerek konutun tahliyesi istenir.

Yargıtay Kararı – Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE DAVASI – KANUNUN AÇIKÇA DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMA YAPILMASINI EMRETTİĞİ DURUMLARDA DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VE ADİL YARGILAMA HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DİKKATE ALINMASI

ÖZET: Kanunun açıkça duruşma açılarak yargılama yapılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Bu arada HMK. nun hukuki dinlenilme hakkı başlıklı ilgili maddesi, T.C. Anayasası’nın hak arama hürriyetini düzenleyen ilgili maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılama hakkına ilişkin ilgili maddesi de dikkate alınmalıdır.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Kiranın Ödenmemesi – İcra – İhtarname – Tahliye | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞLEMLER YAPILMADAN TAHKİKAT DURUŞMASINA GEÇİLEMEYECEĞİ - YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜ

TALEP: Karar: Davacı; kiracısı olan davalının kiralananı hor kullandığını, yaptırılan tespitte toplam zararın 1,770 TL olarak belirlendiğini, ayrıca 892,90 TL tespit gideri ödemek zorunda kaldığını, belirlenen zararın ve tespit giderinin tahsili için başlattığı takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek; takibe vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

ÖZET: Somut olayda, mahkemece; 10.01.2017 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, uyuşmazlık konulan belirlenmemiş, duruşmaya katılan davacı taraflı diğer delillerini sunması için süre verilmemiştir. Ayrıca, mahkemece; tahkikat duruşmasına geçilmesine de karar verilmemiş,

Ancak takip eden 28.03.2017 tarihli duruşmada davanın esası hakkında hüküm tesis edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece; ön inceleme duruşmasında yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemeyeceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiş, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor