Atla

Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu


Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu

Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu 

İlkay Hukuk Bürosu 2006 yılında Avukat İlkay UYAR KABA tarafından kurulmuştur. İlkay Hukuk Bürosu olarak kendi alanlarında deneyimli Avukatlar, adliye ve ofis personeli ve evrak takip memurlarından oluşan, Genç dinamik ve tecrübeli  bir ekiple çalışmakta, ve hizmet vermektedir.
 
Hukuk sisteminde müvekkiller hukuki sıkıntılarının iyi bir sonuçla çözülmesini sağlamak amacıyla hukuk büromuzda konulara göre ayrılmış departmanlar kurulmasını hedefledik, Bu nedenle en iyi hizmeti en verimli şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla büromuzu çalışma alanlarına göre departmanlara ve bölümlere ayrılarak organize olunmuştur. 
 
(İŞ HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - AİLE HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - ŞİRKET DANIŞMANLIĞI - İCRA DEPARTMANI - TİCARET HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - CEZA HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - TAZMİNAT HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ - MİRAS HUKUKU DAVA BÖLÜMÜ)
 
Gelişen teknolojiye paralel olarak, öncelikle hukuk büromuzda çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı sağlanarak, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözüm yollarını en çabuk cevap verecek şekilde ortam hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra en önemli yatırımın insan kaynağına yapılması gerektiğini düşünerek; personelin eğitim ihtiyacını karşılayarak eğitim ve kurslarla tam profosyonel yetişmelerin amaçlanmaktadır.
Bu görev ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesinde çalışan personele yardımcı olacak her türlü araç,  gereç, teknik cihaz, program ve yazılımlar ile desteklemekteyiz  Teknolojik gelişmeler güncel olarak takip edilmekle birlikte,  bizlere yardımcı olacak her türlü araç, gereç, teknik cihaz, program ve yazılımlar güncellenmektedir.
Hukuk Sisteminde uzun yıllara  dayanan hukuki bilgi ve tecrübeyi,  günümüzün değişen koşullarına uyarlamak amacıyla teknolojiyi  yakından takip ederek, bilgi ve tecrübemizi genç enerjik yapımızla bütünleştirerek; gerek kişilere ve gerekse kurum, kuruluş ve şirketlere her alanda yüksek kalitede, hızlı, güvenilir ve şeffaf hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi kendimize hedef edindik.
 
KURUMSAL  

AİLE HUKUKU-BOŞANMA DAVALARI

Anayasamızın 41. maddesinde " Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." Şeklinde yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Türk toplumunda aile kurumu çok önemlidir. Aile hukuku yalnızca boşanma hukukundan ibaret olmayıp, nişanlanma, evlenmenin hükümsüzlüğü, soy bağına ilişkin davalar, velayet ve vesayet, evlat edinme ve nafaka gibi toplum hayatını etkileyen çok önemli düzenlemeler de bu hukuk alanının içinde yer almaktadır:

Nişanlanmanın sona ermesine bağlı olan maddi ve manevi tazminat davaları ile nişan hediyelerinin iadesi

Velayete ilişkin davalar

Evlenmeye izin

Evlilik sözleşmeleri ve mal rejimleri

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları

Nafaka davaları

Soy bağının (nesebin) reddi ve babalık davaları

Evlat edinme

 İCRA HUKUKU

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye gibi bir çok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukuku' na başvurulmaktadır.

Günümüz koşullarında ekonomik krizin etkisiyle özellikle ticari ilişkilerde meydana gelen tahsilat güçlüğü bu hukuk alanına olan rağbeti artırmıştır. İcra konusunda tecrübeli ve uzman avukatlarımız ve icra takip memurlarımızla müvekkillerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Aşağıda çalışma alanlarımızın bir kısmı yer almaktadır:

 Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi

 Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması

 Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları

Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları

 İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

 Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri

 CEZA HUKUKU 

Ceza Hukuku alanında deneyimli olan büromuz soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı kapsamında;

Ceza Hukuku 'nun her alanında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosya takibi

Ekonomik suçlara dair ceza davaları

Sahtecilik, dolandırıcılık - Bilişim suçları

CMK 250. madde kapsamında yer alan örgütlü suçlar

Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 'nin görev alanına giren suçlar

Fikri Sinai Haklar Ceza Mahkemesi 'nin görev alanına giren suçlar

Uzlaşma

 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU-İŞ DAVALARI

En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir.

Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hakimi bağlamaz. Hakim gerçek ücretin tespiti için ilgili yerlere yazı yazar ve tanıkları dinler. İşe iade davaları da son zamanlarda iş mahkemelerinde çok açılan davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgi diğer yazılarımızda yer alacaktır. Büromuz işçi ile işveren arasındaki sözleşme taslaklarını düzenlemekte ve şirketlere bireysel veya toplu olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Is kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümü sağlanmaktadır.

Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmasında isçilerin hukuki durumu

Hizmet tespiti ve kıdem, ihbar ve diğer tüm isçi alacakları davaları

Hizmet sözleşmeleri

İsçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri

İş kazası ve meslek hastalıkları

İş, işyeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri

MİRAS HUKUKU

 Veraset belgesi çıkartmak,

 Vasiyetname tanzimi,

 Vasiyetnamenin iptali, Miras taksim sözleşmeleri,

Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar,

Tenkis davaları,

Miras sebebiyle istihkak davaları,

TİCARET HUKUKU 

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

İDARE HUKUKU-İDARİ DAVALAR 

Idare ve Vergi Mahkemelerinde mahkeme baskani ve iki uyeden olusan bir heyet ile, kurul olarak calisma ve karar verme esastir. Konusu para ile olculebilen ve 2001 yili icin 1.560.000.000-liranin altinda kalan tam yargi davalarinde ise tek hakim karar vermekte ve bu kararlara karsi yapilan itirazlari Bolge Idare Mahkemesi kesin olarak sonuclandirmaktadir.

BORÇLAR HUKUKU 

Kefalet sözleşmeleri,Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri,Factoring Sözleşmeleri,Satım Sözleşmeleri, BağışSözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri,İş Görme Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri,Tek satıcılık Sözleşmeleri...

 SİGORTA HUKUKU 

Sigorta hukukundan kaynaklanan aşkın sigorta, eksik sigorta,birden çok sigorta, kısmi sigorta ,mal, hayat, yangın sigortları gibi sözleşmelerden doğan ihtilafların çözümü hizmeti verilmektedir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  TUĞBERK KOYUNCU -
  5 Ağustos 2016

  Tek kelimeyle nefis olmuş.

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  ÖNER İBRAHİMGİL -
  6 Ağustos 2016

  Kurumsal – hukuk bürosu arayışım esnasında sizinle karşılaştık. Büronuzda hukuk dalında branşlara ayrılması her bölümün sorumlu avukatlarının olması, sürekli bilgilendirme yapmanız beni çok memnun etti..

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  CEREN AKAR -
  9 Ağustos 2016

  Kurumsal – İlkay Hukuk Bürosu olarak sizleri uzun zamandır takip ediyorum. Profoyonel bir çalışma sisteminiz var. başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  BÜŞRA TURANOĞLU -
  15 Ağustos 2016

  iyi günler kolay gelsin. Kurumsal – İlkay Hukuk Bürosu hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  SENA ARSLANOĞLU -
  23 Ağustos 2016

  Hakkımda açılan hukuk davası için güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  SEVGİ SOLAKOĞLU -
  25 Ağustos 2016

  Kurumsal – İlkay Hukuk Bürosu Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Kurumsal - İlkay Hukuk Bürosu - Yorum
  NUH GÜNGÖR -
  11 Ekim 2016

  Sevgili İlkay hukuk bürosu çalışanları, davamda ki bana yardım ve destekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Selamlar..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Teşekkürler Nuh Bey.

  Cevapla
Yorum Bırak