Vasiyetnamenin İptali | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali

Miras bırakanın vasiyetnamesiyle mirasçılık payı zarara uğrayan mirasçılar ya da lehine vasiyet yapılanlar. Vasiyetnamenin İptali için Dava açabilirler. Vasiyetin iptali nedenleri incelendiğinde en fazla dayanılan sebepler akıl hastalığı, diğer hastalık ya da yaşlılık gibi miras bırakanın temyiz kudretini ve ayırt edici, doğruluğu zedeleyecek bir nedenin olması durumlarıdır. Açıklanan sebeplerle , ihtiyar ya da hasta olan miras bırakanın resmi olarak sakata uğramadan vasiyetname hazırlaması esnasında temyiz kudretinin yerinde olduğunu gösteren bir sıhhat raporu alınması yoluna gidilmekte ve uygulamada, vasiyetnameyi tertip eden noter müracaat halinde de bu sağlık raporunun alınması istenmektedir.

İstenmesi zorunlu olan  bir hekim raporun bulunmadığı hallerde, Gerekçe gösterilerek miras bırakanın vasiyetnamenin hazırlanması esnasında tasarruf ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. Şayet Sağlık raporu mevcut olması halinde sağlık raporunun geçersizliği, hastalığı ve tedavi ile bu raporun geçersizliği kuvvetli kanıtlar sunularak yine vasiyetnamenin iptali istenebilir.

Aşağıdaki durumlarda dava açılarak vasiyetnamenin iptali yapılabilir. Vasiyetname miras bırakanı tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir esnada yapılmışsa, Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma ya da zorlama neticesinde yapılmışsa, Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar ya da yüklemeler hukuka ya da ahlaka aykırı ise, Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmış ise dava açma şartları oluşmuş şeklinde değerlendirilir.

Vasiyetnamenin İptal Davası Açma Hakkı Ne Zaman Düşer?

Vasiyetnamenin İptal için dava  açma en önemli şartlarından birisi de sürelerdir. İptal davası davacının mirası veya vasiyetnamenin iptal nedenini yada kendisinin mirasta pay sahibi olduğunu öğrendiği tarihte, 1 sene ve her durumda vasiyetnamelerde açılma tarihinin, başka tasarruflarda, mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyi niyetli mirasçılara karşı 10 sene, iyi niyetli olmayan kötü niyetli mirasçılar için  20 sene geçmekle dava açma hakkı düşer.

Vasiyetnamenin İptali Davası Nerede Açılır?

Miras bırakanın son yerleştiği mernis kayıtlı adresinin olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Vasiyetnamenin İptal Davasını kimler açar? Vasiyetnamenin iptal edilmesinde çıkarı olan mirasçı ya da vasiyet alacaklısı vasiyetin iptalini şartlar oluşması halinde kendisi belirtilen davayı açabilir.

Vasiyetnamenin İptal Davasında Husumet Kime Yöneltilir?

Vasiyetnamenin iptal davalarında husumet, Vasiyetten faydalanan mirasçılara yöneltilir. Davayı açan mirasçı ileri sürdüğü iptal gerekçelerini ispatlaması durumunda vasiyetname iptaline karar verilir. Vasiyetnamenin iptal şartları, sebepleri ispat edilmemesi halinde mahkeme davanın reddine karar verebilir. | Vasiyetnamenin İptali

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri