Atla

Mal Kaçırma Davası


Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası

Yargıtay Kararı - Mal Kaçırma Davası T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3853 Karar: 2013/8045 Karar Tarihi: 13.12.2013 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASINA YÖNELİK İDDİA HAKKINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI - MURİSİN TORUNUNA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARININ MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda, davacı, davalı borçlunun murisinin, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla, taşınmazları diğer davalıya bedelsiz olarak devrettiğini ve davalı borçlunun da hakkı olduğu halde, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla, muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının muris muvazaasına yönelik iddiası hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durumda, mahkemece yapılması gereken iş, dosyaya bildirilen yasal tüm delil ve tanık beyanlarının da incelenerek, murisin torununa yaptığı taşınmaz satışlarının bedelsiz, yani muvazaalı olup olmadığının değerlendirilmesinden ve sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir. YARGITAY: ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA TAŞINMAZ SATIŞI, İSPAT T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 9075 Karar: 2012 / 13512 Karar Tarihi: 28.05.2012 ALACAK DAVASI - HAZIR YEMEK İHTİYACI İÇİN AÇILAN İHALEYİ KAZANAN DAVALILARIN KURDUĞU ADİ ORTAKLIĞIN İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİ - BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DAVALI İŞÇİNİN DAVALI ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIĞI SÜRELER - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Davacı Milli Savunma Bakanlığı dava dilekçesinde, hazır yemek ihtiyacı için açılan ihaleyi kazanan davalıların kurduğu adi ortaklığın istihdam ettiği işçi F. K.'nun İş Mahkemesinde açtığı davada kendisine (kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ve tatil ücretleri) ödenmesine karar verildiği, icra dosyasına yapılan ... TL'nin müşterek ve müteselsilen davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. O halde mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davalı işçinin davalı şirketlerde çalıştığı süreler ve bunun karşılığı olan işçilik alacak ve tazminat hakları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle alacağın tamamından davalıların sorumlu tutulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Mal Kaçırma Davası - Yorum
    NESLİHAN TUZCU -
    16 Ağustos 2016

    Mal Kaçırma Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

    Cevapla
Yorum Bırak