Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası, TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – DAVACININ SONRADAN İDDİASINI GENİŞLETEREK TAŞINMAZIN MURİS BABASI ADINA TESCİLİNİ İSTEDİĞİ – USULÜNCE ISLAH YAPILMADIĞI – DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İLK BEYANA İTİBAR EDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinin içeriğinden, davacının tapu iptali ile pay oranında adına tescili istendiği halde, sonradan iddiasını genişleterek taşınmazın muris babası adına tescili istenmiştir. Davacı tarafça sonradan iddia genişletilmiş olup, usulüne uygun bir ıslah da yapılmamıştır.

Bu durumda dava dilekçesindeki ilk beyana itibar etmek gerekir. Somut olayda, isteğin davacının miras payı oranında adına tescil yönünde olduğunun kabulü gerekir.

Hal böyle olunca, işin esasına girip yargılamanın sürdürülmesi ve sonuca göre karar vermek gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası Örnek Yargı Kararı

Muris muvazaası sebeiyle yukarda verilen örnek kararda Davacı, mirasbırakan …’ün çekişme konusu 373 parsel sayılı taşınmazını torunu …’e satış suretiyle temlik ettiğini, …’ın da taşınmazı davalı …’a yine satış suretiyle devrettiğini, temliklerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemiş yargılama aşamasında talebininin, diğer mirasçıların da davaya dahil edilerek, tapu kaydının iptali ile davacılar adına miras payları oranında tescil yönünde olduğunu belirtmiştir.

Davalı ise, taşınmazı tapudaki kayda güvenerek bedelini ödemek suretiyle …’ten satın aldığını, iyi niyetli olduğu için kazanımının korunması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, bir kısım mirasçılar için tapu iptal ve tescil istenildiği, davacının kendi payına veya tüm mirasçıların payına yönelik talebinin olmadığı, davacının bir kısım mirasçılar için tek başına dava açamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Yapılan itiraz üzerine aşağıda verdiğimiz yargıtay kararını gerekçe göstererk karar bozulmuştur.

Muris muvazaası iddiasına dayalı davalarda 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; hakkı zedelenen her mirasçı kendi miras payı oranında istekte bulunabileceği gibi; taşınmazın terekeye iadesini, diğer bir deyişle tüm mirasçılar adına iptal ve tescilini de isteyebilir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Tescili Davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tenkis

Tapu İptal Davası Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. Diğer makaleler için Tasarrufun iptali davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor