Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası | Ankara Avukat

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası

Tapu iptali için muris muvazaası sebepleri oldukça çeşitlidir. Muvazaa genel olarak danışık anlamına gelmektedir. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davası miras bırakmış olan kişinin danışıklı işler sebebiyle mirasçılarını mirastan yoksun bırakması olarak ifade edilir. Muris muvazaası:

  • Sosyal ve çevresel sebepler,
  • Ekonomik sebepler,
  • Dini sebepler,
  • Özel sebepler dolayısıyla meydana gelebilir.

Muris muvazaası davaları tapu iptali ve tescili gibi birçok konuyu barındıran oldukça önemli bir miras hukuku davası olmaktadır. Bir kişinin vefatı halinde, geriye kalan mirası kanunda sayılan yasal mirasçıları arasında, kanunen belirlenmiş oranda paylaştırılır. Ancak bu noktada vefat eden kişi, çeşitli sebeplerle malvarlığını mirasçılarından birine satmış gibi gösterebilir ve diğer mirasçıları bu haktan mahrum bırakabilir. Bu durumda da mirastan mal kaçırma davası açılmaktadır.

Muris Muvazaası Davası Ne Kadar Sürer?

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği hazırlandıktan sonra ve yetkili mahkemeye teslim edildikten sonra başlamaktadır. Muris muvazaası davaları, miras bırakan kişinin vefat etmesinden hemen sonra açılabilir. Bu davanın zamanaşımı ya da hak düşürücü süresi bulunmaz. Bu dava için yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Şayet muris muvazaası davasının konusunu oluşturan mal varlığı tapulu bir taşınmaz ise bu noktada taşınmazın yer aldığı Asliye Hukuk Mahkemesi ile dava görülmektedir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

Muris muvazaası 3. Kişiye satış gösterip, mirası diğer mirasçılara vermemeyi ifade eder. Mirasçılardan mal kaçırma amacıyla sağlığında mirasçıların miras haklarına halel duruma getirecek çeşitli işlemler yapmaktadır. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman bir avukat ile beraber çalışarak davayı açmak gerekmektedir.

Miras davaları oldukça komplike davalar olduğu için birçok farklı alanda uzmanlık gerektirir. Avukat sebebiyle hak kaybetmemek adına mutlaka uzman kişilerle çalışmak oldukça önem teşkil eder. Kanunda yasal sayılan mirasçılar arasında kanunda belirtildiği oranlarda miras paylaşımı yapılmalıdır.

Ancak ölmeden önce malvarlığının tek kişiye satılmış olduğu gözlemlenirse bu noktada muris muvazaası davası açılmaktadır. Muris muvazaası oldukça komplike bir miras hukuku davasıdır.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – DAVACININ SONRADAN İDDİASINI GENİŞLETEREK TAŞINMAZIN MURİS BABASI ADINA TESCİLİNİ İSTEDİĞİ.

USULÜNCE ISLAH YAPILMADIĞI – DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İLK BEYANA İTİBAR EDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinin içeriğinden, davacının tapu iptali ile pay oranında adına tescili istendiği halde, sonradan iddiasını genişleterek taşınmazın muris babası adına tescili istenmiştir. Davacı tarafça sonradan iddia genişletilmiş olup, usulüne uygun bir ıslah da yapılmamıştır.

Bu durumda dava dilekçesindeki ilk beyana itibar etmek gerekir. Somut olayda, isteğin davacının miras payı oranında adına tescil yönünde olduğunun kabulü gerekir.

Hal böyle olunca, işin esasına girip yargılamanın sürdürülmesi ve sonuca göre karar vermek gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası Örnek Yargı Kararı

Muris muvazaası sebeiyle yukarda verilen örnek kararda Davacı, mirasbırakan …’ün çekişme konusu 373 parsel sayılı taşınmazını torunu …’e satış suretiyle temlik ettiğini, …’ın da taşınmazı davalı …’a yine satış suretiyle devrettiğini, temliklerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek,

Davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemiş yargılama aşamasında talebininin, diğer mirasçıların da davaya dahil edilerek, tapu kaydının iptali ile davacılar adına miras payları oranında tescil yönünde olduğunu belirtmiştir.

Davalı ise, taşınmazı tapudaki kayda güvenerek bedelini ödemek suretiyle …’ten satın aldığını, iyi niyetli olduğu için kazanımının korunması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, bir kısım mirasçılar için tapu iptal ve tescil istenildiği, davacının kendi payına veya tüm mirasçıların payına yönelik talebinin olmadığı, davacının bir kısım mirasçılar için tek başına dava açamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Yapılan itiraz üzerine aşağıda verdiğimiz yargıtay kararını gerekçe göstererk karar bozulmuştur.

Muris muvazaası iddiasına dayalı davalarda 01.04.1974 tarih ve 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; hakkı zedelenen her mirasçı kendi miras payı oranında istekte bulunabileceği gibi; taşınmazın terekeye iadesini, diğer bir deyişle tüm mirasçılar adına iptal ve tescilini de isteyebilir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Tescili Davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Ve Tenkis

Tapu İptal Davası Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

Makalemizde Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Miras Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

566 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Tapu İptali dedi ki:

    Merhaba Avukat Hanım;
    Benim sormak istediğim bir baba var oğluna evini vermiş. Baba şuan hayatta 72 yaşında ancak oğullarından verdiği 2 daireyi geri almak istiyor hangi mahkemeye hangi davayı açması lazım şimdiden teşekkürler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri