Mal Kaçırma Davası | Ankara Avukat | Miras Hukuku | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Mal Kaçırma Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası

Mal Kaçırma Davası, Günümüz modern hukuk sistemi dahilinde miras bırakan yani muris malvarlığını yasal hak sahipleri olan mirasçılarından ya da mirasçılarından birisinden kaçırabilmek amacı ile hukuka aykırı nitelik taşıyan bazı yöntem ve uygulamalara yönelebilir ki bu durum mirastan mal kaçırma durumun meydana gelmesine yol açar.

Mirastan Mal Kaçırma Durumunda Nasıl Dava Açılır?

Bu doğrultu da söz konusu olan mirasçılar tarafından murisin yani miras bırakanın gerçekleştirmiş olduğu mirastan mal kaçırma eylemi ile ilgili olarak hukuki açıdan mevcut olan hakkını arayabilme şansı bulunuyor ki bu noktada mirastan mal kaçırma davası açma hakkına sahip olabiliyor.

Miras Hukuku kapsamında meydana gelen tapu iptali, muvazaa, mirasçılardan mal kaçırma gibi her bir eylem ve ihtilaflar Miras Hukuku çerçevesinde hem vefat eden kişinin iradesine saygı ve diğer yönden yaşayan kişinin haklarına ulaşabilmesi hakkı arasında oluşturulmaya çalışan bir denge prensibinden yararlanılarak çözüme kavuşturulmaya çalışır.

Miras bırakan yani muris tarafından mirasa konu olan malvarlığını mirasçılarından birisinin üzerine geçirmiş olması halinde hak sahibi olan diğer yasal mirasçılar tarafından diğer mirasçıya mirastan mal kaçırma sebebi ile dava açma hakkına sahip olabiliyor.

Bu noktada kendisine has bir dava olması dolayısı ile söz konusu olan devir işleminin mirastan mal kaçırma hedefi ile gerçekleştirildiğinin mirastan maç kaçırma davasını açan davacılar tarafından ispatının gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunur. Miras bırakanın iradesinin duruma has mevcut olan deliller aracılığı ile net biçimde mahkeme içerisinde kanıtlanması gerekir.

Miras bırakan yani murisin sağlığı döneminde mirasa konu olan malvarlığını mirasçılarına adil biçimde dağıtmamış olması halinde şirket hissesi mirasçılarına devri gerçekleştirilmiş fakat aralarında açık biçimde eşitsizlik meydana gelmiştir.

Murisin bir mirasçıya daha fazla imkan sunmasına yol açan neden, o özelikle baba malının erkek çocuklarının elinde toplanması isteği taşıyabilir. Kendisine, diğer mirasçılardan daha yüksek oranda hisse devri gerçekleştirilen mirasçı da, babasına sağlığı dönemi içerisinde yardım etmenin karşılığında kendisinin bu durumu hak etmiş olduğunu düşünebilir.

Bu çerçevede de muris muvazaası mirastan mal kaçırma tapu iptal davası tapu iptali ve tescili gibi pek çok farklı dava türüne de bünyesinde barındıran önem taşıyan bir Miras Hukuku davasıdır.

Kural çerçevesinde bir kişi vefat ettiğinde onun mirası, kanun kapsamında geçerli görülen mirasçıları arasında, yine kanunen belirlenmiş oranda paylaşılmaktadır.

Ancak uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere, kişi vefat etmeden evvel malvarlığını mirasçılardan birisine satmış gibi göstermek şeklinde, diğer mirasçıları bu haktan mahrum bırakmayı hedefliyor.

Yerleşilmiş Yargıtay İçtihatları çerçevesinde saklı pay sahibi olunsun  ya da olmasın murisin hakkı çiğnenmiş tüm mirasçılar dava açma hakkına sahip olabildiği gibi sözleşmenin muvazaa sebebi ile geçersizliğinin belirlenmesi ve buna dayanılarak oluşturulan  tapu kaydının iptalini talep edebiliyor.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Mal Kaçırma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - HAZIR YEMEK İHTİYACI İÇİN AÇILAN İHALEYİ KAZANAN DAVALILARIN KURDUĞU ADİ ORTAKLIĞIN İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİ - BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMAK SURETİYLE DAVALI İŞÇİNİN DAVALI ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIĞI SÜRELER

ÖZET: Davacı Milli Savunma Bakanlığı dava dilekçesinde, hazır yemek ihtiyacı için açılan ihaleyi kazanan davalıların kurduğu adi ortaklığın istihdam ettiği işçi F. K.’nun İş Mahkemesinde açtığı davada kendisine (kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ve tatil ücretleri) ödenmesine karar verildiği, icra dosyasına yapılan … TL’nin müşterek ve müteselsilen davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. O halde mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davalı işçinin davalı şirketlerde çalıştığı süreler ve bunun karşılığı olan işçilik alacak ve tazminat hakları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle alacağın tamamından davalıların sorumlu tutulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - MURİS MUVAZAASINA YÖNELİK İDDİA HAKKINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI - MURİSİN TORUNUNA YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞLARININ MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ

ÖZET: Somut olayda, davacı, davalı borçlunun murisinin, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla,

Taşınmazları diğer davalıya bedelsiz olarak devrettiğini ve davalı borçlunun da hakkı olduğu halde, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla, muris muvazaasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açmadığını iddia etmiştir. Mahkemece, davacının muris muvazaasına yönelik iddiası hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Bu durumda, mahkemece yapılması gereken iş, dosyaya bildirilen yasal tüm delil ve tanık beyanlarının da incelenerek, murisin torununa yaptığı taşınmaz satışlarının bedelsiz, yani muvazaalı olup olmadığının değerlendirilmesinden ve sonucuna uygun bir karar verilmesinden ibarettir. .

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor