Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası

  • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT
  • MESLEK HASTALIĞI TAZMİNATI
  • MESLEK HASTALIKLARI NELERDİR?

Meslek Hastalığı Tazminatı Meslek Hastalığı Tazminatı Nedir?

Günlük hayatta gördüğümüz mesleklerin birçoğu aslında masum insana zarar vermeyen mesleklerden değillerdir. Kişilerin bir işi sürekli yapması ya da edindiği mesleğin bu kişinin sağlığında doğrudan zararlara, tehlikelere yol açması kişide birçok hastalığın oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri hastalık durumunu kişi için risk kabul etmiştir. Ve bu her ne kadar Borçlar kanunu, İş kanunun- gibi kanunlarda kanun koyucu tarafından tanımlanmasa da doktrinde meslek hastalığı olarak nitelendirilmiş ve tanımlanmıştır.

Meslek hastalığı kavramının öne çıkardığı unsur, nokta şudur: işçinin çalıştığı iş veya çalıştığı iş yerindeki durum nedeni ile zamanla yavaş yavaş ortaya çıkardığı hastalık, ruhsal, bedensel özürlülük, aksaklık halidir.

Meslek Hastalığının Tespitinde Kullanılacak Olan Unsurlar Nelerdir?

Bir kişinin çalıştığı iş yerinden kaynaklı veya işinin niteliğinden dolayı hasta olduğunun yani meslek hastalığına yakalandığını veya yakalanmadığı anlamak için nasıl bir yol izlenmelidir? Bu noktada tespitin yapılması için izlenecek yollar şu şekildedir:

  • Kişinin meslek hastalığına yakalandığının ilk tespiti için kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun oluşturulmasında kullanılan tıbbi belgelerin incelenmesi
  • Kurum öngördüğünde iş yerindeki çalışma şartlarının incelenmesi ve tespiti zorunludur.
  • Meslek hastalığı işçide meslekten ayrıldıktan sonra oluşmuş ve işçi o işten çıktıktan sonra başka bir yerde çalışmışsa en son çalıştığı o yerdeki çalışma süresinin meslek hastalığının oluşmasına neden olacak işindekinden daha az sürede çalışmış olması

Kanun koyucunun hazırladığı gerekli yönetmelikler ve tüzükler doğrultusunda şunları da izah edebiliriz ki meslek hastalığı o kadar hızlı oluşan bir hastalık olmamakla beraber buna 2 ile 25 yıl süre vermişlerdir. Meslek hastalıkları ilgili yönetmeliğe göre 5 farklı ana grupta incelenir. (Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası)

Meslek Hastalığı Maddi Tazminat – Manevi Tazminat Davaları

Maddi tazminat davasının açılabilmesi için bedensel zararın meslek hastalığının bir organa zarar vermesi, görme işitme gibi duyularında azalma meydana gelmesi şeklinde oluşması gerekmektedir. Vücut yapısında bir değişiklik meydana getirmeyen fakat ruhsal olarak insanı etkileyen meslek hastalıklarının da kişinin beden bütünlüğüne zarar verdiği düşünülmektedir. Maddi tazminatın amacı meslek hastalığına yakalanmış işçinin bu hastalığa yakalanmasaydı şuan ki durumu ne olurdu sorusu göz önüne alınarak cevaplanmakta ve ona göre tazminata hükmedilmektedir. Meslek hastalığına uğramış işçi veya mirasçılarının da pekala maddi tazminat davası açabilecekleri gibi manevi tazminat davası açabilmeleri de mümkündür. (Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası)

Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Görülür?

YETKİ: Dava davalının ikamet ettiği veya meslek hastalığın belirlendiği yer iş mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin işini gördüğü yer iş mahkemesinde de açılabilir. Adam çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı, adam çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir objektif ödevi ihlal etmesine dayanır. Buna göre, adam çalıştıran üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır.

Burada sorumluluk, kendisinin ya da emrinde çalışan yardımcı kişinin kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın, kusurdan bağımsız olarak doğmaktadır. Sorumluluğun doğması için, objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağının bulunması yeterlidir. İşçinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm ya da meslekte kazanma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına ilişkin tüm verileri belirlemek zorundadır.

Bu nedenle, ölen veya cismani zarara uğrayan işçinin net geliri, yaşam ve çalışma süresi, sakatlık derecesi, karşılık kusur oranı, davacıların sosyal durumları, destek süresi ve payları, eşin evlenme olasılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan yardımların miktarı gibi hususlar tam ve eksiksiz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için bilirkişiye verilmelidir. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. (Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davası)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor