Atla

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar


Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar

A. MİRAS DAVALARINA HANGİ MAHKEME BAKAR,  B. MİRAS DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME
 • Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer. Hakim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır. Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü halinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir. Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.
 • Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • HAYRİYE ALTUNSU -
  30 Ekim 2016

  Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  1 Kasım 2016

  Hayriye hanım ilginiz için teşekkür ederim, Miras davasında yetkili mahkeme, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarında asliye hukuk mahkemesi, terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defteri tutulması, vasiyetnamenin açılması davalarında ise sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

  Cevapla
Yorum Bırak