Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Miras Davalarına Hangi Mahkeme Bakar, Miras Davası miras bırakanın ikametgahı olan yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Görevli mahkeme ise dava değerine ve özelliğine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Miras nedir?  Vasiyetname ve miras sözleşmesi nedir?

Türkiye’de Miras Hukukuna konu olan davaların sayısı oldukça fazla… Kişinin ölümünün ardından kişinin mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl bırakılacağına ilişkin kuralları açıklayan Miras Hukuku çok kapsamlı alanlardan biridir.

Mirasın reddi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal davaları, ecri misil, izale-i şuyu, tasarrufların iptali gibi çok önemli süreçleri içeren avukatlık danışmanlığı gibi hususlar mevcuttur.

Miras hukukunda, ölümünden sonra menkul, gayri menkul ve tüm mallarının akıbeti hakkında karar veren ya da verilen kişiye mirasçı denir. Söz konusu mirasın intikal edeceği ya da ettirileceği kişiler de mirasçılarıdır.  Mirasçıların iktisap ettikleri haklar da miras hakkı olarak tanımlanır. Mirasçılar, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar olarak iki şekilde açıklanır.

Yasal mirasçı ve atanmış mirasçılar kimlerdir?

Kişinin ölümünden önce menkul, gayrimenkul ve malları hakkında özel bir düzenleme yapılmadıysa, bu mallar Türk Medeni Kanununa göre yasal mirasçılara kalır. TMK’ya göre yasal mirasçılar, çocuklar, torunlar, anne ve baba, büyük anne ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar, sağ kalan eş, evlatlıklar dır.

Eğer miras bırakan ölmeden önce kendi rızasıyla ve yazılı olarak mirasını belirli kişi ya da kişilere bırakırsa bu kişilere de atanmış mirasçılar denir. Atanmış miras için mirasçının bu talebini yazılı olarak bırakması için vasiyetname düzenlemesi gerekir.

Vasiyetname nedir, nasıl hazırlanır?

Vasiyetnameler, yaşarken hazırlanan ve kişinin ölümünden sonra hükümler doğuran tek taraflı hazırlanmış olan sözleşmelerdir. 15 yaşını doldurmuş olan ve ayırt etme gücüne sahip bireyler tarafından hazırlanabilen vasiyetnamelerde  menkul, gayrimenkul ve mallarının kime, hangi oranlarda bırakılacağı belirtilir.

Vasiyetnameler resmi, el yazısı ile ve sözlü olmak üzere 3 farklı şekilde hazırlanabilir. Noter, sulh hakimi ya da yetkili memur ile yapılanlar resmi vasiyetnameler olurken; kişi kendi el yazısı ile de vasiyetname hazırlayabilir. BU iki yöntemle vasiyet bırakılması mümkün olmadığı özel durumlarda sözlü olarak da vasiyetname bırakılabilir.

Kişiler hazırladıkları vasiyet namelerden dönme hakkına da sahiptir. Hazırlanan vasiyetnameyi yok ederek, yakarak ya da karalayarak bu vasiyeti ortadan kaldırabilir. Ya da kişi vasiyetnamesindeki malları yaşarken kendi iradesi ile satabilir. Bu durumda kişi üçüncü kişiye sattığı mallarda vasiyetinden dönmüş sayılacaktır. Mevcut bir vasiyetname üzerine yeni bir vasiyetname hazırlayarak kısmen ya da tümüyle ilk vasiyetnamesindeki hükümlerden dönebilir.

Miras sözleşmesi nedir?

Miras sözleşmeleri, vasiyetnamelerde farklı olarak iki taraflı olarak hazırlanan sözleşmelerdir. İki kişi buna benzer olarak karşılıklı şekilde anlaşarak mirastan feragat sözleşmesi de düzenleyebilir. Miras sözleşmeleri noter veya yetkili memur önünde her iki tarafın imzalanması ile düzenlenir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor