Atla

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır


Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır

Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını anlatmadan miras bırakanın mirasçılıktan neden bir ya da birden fazla mirasçıyı mirasından mahrum bıraktığını incelemekte fayda vardır.

Mirasçılıktan Çıkarma

Kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 510. Maddesi ve devamında mirasçılıktan çıkarmanın nedenlerini, sonuçlarını ve ispatı gibi birçok durumu hüküm altına almıştır.

Miras bırakan eğer kanundaki hükümler gerçekleşmiş ise geçerli olacak şekilde miras sözleşmesi ile ya da vasiyetname ile bir ya da birden fazla kişiyi mirasçılıktan çıkarabilir.

Kanundaki ilgili maddede sayılan sebeplere baktığımızda kanun koyucu mirasçılıktan çıkarmak için bu şartların var olması gerektiğini ifade etmiştir:

Mirasçılıktan çıkarılacak olan kişinin miras bırakana karşı ya da miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse, Ya da mirasçı miras bırakana ya da ailesine karşı aile hukukunda ifade edilen görevleri önemli ölçüde yerine getirmemiş ise miras bırakan o mirasçıyı mirasçılıktan çıkarabilmektedir. 

Örnek verecek olursak miras bırakanın çocuğu miras bırakanın eşini öldürmeye teşebbüs etmiş ise bu durumda miras bırakan çocuğunu mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Konu ile ilinti olan Mirasta Saklı Pay Oranları Nedir konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları

Türk Medeni Kanunun 511. maddesinde mirasçılıktan çıkarılmanın hükümlerini ele almıştır. Kanun hükmüne göre sonuçlar şu şekildedir:

Mirasçılıktan çıkarılan mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamayacaktır. Mirasçılıktan çıkarma eğer miras bırakan mirasçılıktan neden o mirasçıyı çıkardığını açıkça ifade etmişse bu durumda geçerli olmaktadır.

Mirasçılıktan Çıkarma İşlemi Nasıl İptal Edilir

Ölüme bağlı tasarrufla gerçekleştirilen mirasçılıktan çıkarma iptal edilebilir. Türk Medeni Kanunun 558/1 maddesine göre mirasçılıktan çıkarmanın iptalinde menfaati olan yani mirasçılıktan çıkarılan kişi ya da vasiyet alacaklısı mirasçılıktan çıkarmanın iptalini istemek için dava açma hakkına sahiptir.

Miras bırakanın iptali davasında davalı taraf mirasçılıktan çıkarılmadan fayda sağlayan kişilerdir. Bunlar genelde diğer mirasçılardır. Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir. Bu davanın görülebilmesi için birtakım şartlar gereklidir. Bu şartlar:

  • Mirasçılıktan çıkarmada geçerli bir neden bulunmamalıdır.
  • Miras bırakan vasiyetnamesinde ya da miras sözleşmesinde mirasçılıktan çıkarmanın nedenini yazmamış olmalıdır.

Bu davada ispat yükü davalı tarafa aittir. Yani davalı taraf her türlü delille davacı tarafın mirasçılıktan çıkarılmasının haklı olduğunu ispatlamalıdır. Konu ile bağlantılı olan Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası konusu hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davasında Süreler

Türk Medeni Kanunun 559 maddesine göre; Davacının tasarrufu, iptal sebebini ve hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl, Herhalde vasiyetnamenin açılmasından itibaren ya da diğer tasarrufların gerçekleşmesinden itibaren iyi niyetli davalılara karşı 10, İyi niyetli olmayan davalılara karşı 20 yıl içerisinde davayı açmalıdır. Aksi halde süre dolduğunda dava açma hakkı düşer.

Bu süreler zaman aşımı değil, hak düşürücü sürelerdir. Ayrıca da hükümsüzlük define dayanarak da her zaman ileri sürülebilir. Bu davanın taraflarının bir avukat aracılığı ile davayı takip etmeleri kendi lehlerine olacaktır. Bir sonraki Mirastan Iskat Davası hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece, mirasçılık belgesi verilmesi davasının hasımlı olarak açılmasında davacı tarafın hukuki yararının bulunduğu, davacıların murisle ırs bağının ispatlandığı, bu durumun murisin annesine ait mirasçılık belgesinde kızından olma torunlarına da miras payı verilmesine dair kararın onama ilamından da anlaşıldığı,

Murisin ölüm tarihi itibariyle davacıların vatandaşı olduğu ülke ile ülkemiz arasında ikili veya çok taraflı bir antlaşmanın bulunmadığı ancak söz konusu ülkede yabancıların bir sınırlamaya tabi olmadığına dair cevabın dosya arasında olduğu da gözetilerek davacıların mirasçılığının ve miras paylarının tespit edildiği mirasçılık belgesinin verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak