Mobbing Davası Nasıl Açılır | Ankara Avukat

Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing Davası Nasıl Açılır sorusundan önce tarif edecek olursak, Modern çalışma dünyasının toplum genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan mobbing. İş yerinde işveren veya işverenin mevcut vekilleri tarafından gerçekleştirilmekte olunan psikolojik ve duygusal baskıların her birine verilen genel bir isimdir.

Günümüzde özellikle büyük kentlerde daha yaygın olarak görülmekte olan mobbing’in gösterilişi yönünden farklı yöntemler ve durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar;

 • Kişinin kendi güven duygusunun sarsılması, mesleki yeterlilik yönünden şüpheye götürülmesi
 • Sürekli olarak kişiye karşı güvensizlik hissiyatının öne çıkartılması ve bu yöntemle kişinin devamlı stres altında kalmasının sağlanması
 • Bilinçli olarak belirtilen süre içerisinde tamamlanması mümkün olmayan işlerin kişiye verilmesi ve bu işlerin doğal biçimde yetişmemesi dolayısı ile iş yetişmemesi kaynaklı olarak yaptırımlar gerçekleştirilmesi
 • Bilgi gizliliğinin uygulanması ve kasıtlı olarak eksik bilgi paylaşımı ile kişinin yetersiz bilgi kaynaklı hatalı çalışmalar gerçekleştirmek durumunda kalmasına neden olunması
 • Çalışma ortamı içerisinde dışlanmışlık etkisi teşkil edecek şekilde çalışma gruplarından izole edilmesi ve görmezden gelinmesi yöntemi ile sosyal ilişkilerinde iş yeri açısından problem yaratılması
 • Herhangi bir sebep göstermeden kişinin mevcut olan yetkilerinde kısıtlamaya gidilerek, stres ve baskı altına alınması şeklindedir.

Modern hukuk dünyasında mobbing kavramı, psikolojik taciz yapısı altında geniş bir kapsamda değerlendiriliyor. Yasa koyucu tarafından bu psikolojik taciz yani mobbing durumlarına karşı kişilerin şikayetleri çerçevesinde önemli koruyucu kanun ve düzenlemeler uygulanır.

Kanun koyucu tarafından mobbing, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı altında değerlendirilmektedir.

Mobbing Davası Hangi Mahkemede Açılır?

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde söz konusu olan mobbing dolayısı ile işyerine yönelik olarak mobbing şikayeti ile dava açılmak istenmesi durumunda, işverenin ikamet adresinin bulunduğu lokasyonun bağlı olduğu mahkeme veya iş yerinin bulunduğu lokasyonda yer alan İş Mahkemesi aracılığı ile açılabiliyor. Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing Davasında Mobbing Nasıl İspat Edilir?

Mobbing davalarında davayı açan kişi tarafından mahkemeye verilecek olan deliller son derece büyük bir önem taşır.

Bu noktada dava neticesinde istenen sonucun alınabilmesi için davacının söz konusu delillerinin net, anlaşılır ve açık bir şekilde hazırlanmış olması gerekliliğine dikkat edilmelidir.

Günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde her ne kadar özel sektör çalışanları arasında oldukça yoğun şekilde görülen bir durum olan mobbing’in pek çok kamu çalışanı memur tarafından da mobbing şikayeti yolu ile dava açıldığı görülmektedir.

Özellikle de kamu alanında görevli olan öğretmenler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve üniversitelere iletmekte oldukları şikayetler, mobbing şikayetinin kamu alanında da oldukça yüksek seviyede olduğunu göstermektedir.

Günümüzde kamu alanında görülen bu mobbing şikayetleri çerçevesinde kamu görevlisi memurların mobbing gibi durumlara karşı koruma altında bulunmaları Anayasa’nın 129/5 maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır.  Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing Durumundaki Haklar Nelerdir?

Mobbing durumuna maruz kalan işçilere İş Kanunu çerçevesinde belirli haklar tanınmaktadır.Bu haklar;

 • İş akdinin haklı sebebe bağlı şekilde feshedilmesi hakkı
 • Söz konusu uygun koşullar halinde ayrımcılık tazminatı talebinde bulunabilme hakkı
 • Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde tazminat talebinde bulunma hakkı
 • Mobbing durumunu yaşatan yöneticiye karşı doğrudan kişisel dava açabilme ve bu davada manevi tazminat talep edebilme hakkı
 • Uygun koşullar halinde kötü niyet tazminatı talebi de gerçekleştirilmektedir.

Makalemizde Mobbing Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı yazımızda yer almıştır.

Mobbing Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT DAVASI – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – MOBBİNG – GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ ALEYHİNE İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILAMAYACAĞI – DAVALININ GERÇEK KİŞİ OLDUĞU – YARGI YOLU BAKIMINDAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri aleyhine idare mahkemelerinde dava açılamaz. Şu halde, davacı davasını gerçek kişi olan davalıya yönelttiğine göre, davanın görüm ve çözüm yeri adli yargıdır.

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken kusurlu eylemleri nedeniyle oluşan zarardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasada gösterilen koşullara uygun olarak idare aleyhine açılabileceğine göre; davalıya husumet tevcih edilmesi doğru değildir.

Mahkemece açıklanan yasal düzenlemeler gözetilerek değerlendirme yapılıp karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yargı yolu bakımından görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri