Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

[vc_row triangle_shape=”no”][vc_column][vc_column_text]

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası İptal davaları genel olarak, herhangi bir borcun ödenme zorunluluğuna karşılık, kötü niyetle borçlu tarafından çeşitli malların anlaşmalı bir şekilde 3. Kişilere devredilmesine karşılık açılan dava türleridir.

Bu tür durumlarda alacaklı kişiler, malın kötü niyetle kaçırılması amaçlanarak 3. Kişilere devredildiğini ispatlamak ve malın satılması suretiyle alacaklının alacağının tahsil edilmesinin sağlanması hedefiyle iptal davası açarlar. Buna karşılık muvazaaya dayalı tasarrufun iptali istemiyle açılan davalar, boşanma durumlarında kişinin eşinden alacağı tazminatlar nedeniyle, daha önceden art niyetle 3. Kişilere devredilmiş olduğu anlaşılan malların, yeniden borçlu kişiye geçmesini hedefleyen dava türleridir.

Yanı sıra bir trafik kazasında, tazminat ödemeye mahkum edilen borçlunun, bu borcu ödememek için çeşitli mallarını ve söz konusu otomobili danışıklı bir şekilde 3. Kişilere devretmesi örneğinde de malın borçluya tekrar geçmesi hedeflemesi ve devamında tazminattan kaynaklı borcunun malların satılması suretiyle ödenmesi hedeflenir. | Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

 

Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali 

Muvazaaya dayalı tasarrufun iptali istemi davasına konu olan malların 3. Kişiden, 4. Bir kişiye geçmiş olması halinde eğer 4. Kişi iyi niyetli ise bu kişiye karşı dava devam ettirilemez. Gerekli alacağın tahsili için 3. Kişinin de borçlu sıfatına girmesi sağlanabilir. | Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

Bununla birlikte 4. Kişide kötü niyetli olarak mal devrini gerçekleştirdiyse 4. Kişiye de dava açılabilir. Yanı sıra söz konusu borçlu 3. Kişi ölmüş ise, o kişinin mirasçılarına karşı dava sürdürülebilir. İptal davaları ile muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davaları arasında çeşitli farklar vardır.

Bu farklar; ” iptal davası hukuken geçerli bir işleme karşı açılabiliyorken, muvazaaya dayalı iptal istemi davası hukuken geçerli olmayan işlemlere karşıda açılabilir.”

” Muvazaaya dayalı tasarrufun iptali davalarında malların 3. Kişiden borçluya intikali hedeflenirken, iptal davalarında alacağın tahsili amacı güdüldüğünden, malların borçluya geçmesi hedeflenmez. Malların 3. Kişinin elindeyken satışı gerçekleştirilerek, alacağın tahsili hedeflenir.”

” Muvazaaya dayalı iptal davalarında hak düşürücü bir süre bulunmazken, iptal davalarında 5 yıllık bir hak düşürücü süre vardır. ”

” Muvazaaya dayalı tasarrufu iptal istemi davalarında ( borç ödemeden aciz belgesi ) şartı aranmazken, iptal davalarında bu belge şartı vardır.”

Pek çok farklı yaşamsal durumla ilgili olarak karşımıza çıkan anlaşmazlıkların çözümlerinde başvurulabilen. Muvazaaya dayalı tasarrufu iptal istemi davası, sıklıkla boşanmaya dayalı tazminat ödemelerinden mallarını kaçırmayı hedefleyen eşlere karşı açılan davalar arasındadır.

Usulleri ve dayandığı yasaları itibariyle kompleks bir yapıya sahip olan bu dava türleri, hukuki usullere ve yasalara aşina avukatların yardımı alınmaksızın başarıyla sonuçlandırılabilmesi oldukça güç davalardır.

Türk Hukuk Sistemi içerisinde avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor olmakla birlikte, özellikle muvazaaya dayalı iptal istemi davası gibi karmaşık yapısı ve farklı yasalara dayanan davaları, hukuk sitemimiz ve kanunlarımıza aşina olmayan normal kişiler açısından büyük zorluklar oluştururlar. Usuller açısından yapılan basit yanlışlıklar nedeniyle bile, haklı durumdayken davanın olumsuz bir sonuca ulaşması sağlanabilir. | Muvazaaya Dayalı Tasarrufun İptali İstemi Davası

Diğer makalelerimize Ankara avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri