Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

NAFAKA ALACAĞI, İŞTİRAK NAFAKASI ALACAĞI, TEDBİR NAFAKASI ALACAĞI, NAFAKA ALACAĞI İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR, NAFAKA ALACAĞI NASIL ALINIR

ŞİKAYET DAVASI – İŞTİRAK NAFAKASI ALACAKLISININ VELAYET HAKKI KENDİSİNE VERİLEN EŞ OLDUĞU – ANNENİN TAKİP YAPMA SIFATINA İLİŞKİN ŞİKAYETİN REDDİ İLE DİĞER İTİRAZLAR İNCELENEREK KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ – TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece, iştirak nafakası alacaklısının velayet hakkı kendisine verilen eş (anne) olduğu nazara alınarak, annenin takip yapma sıfatına ilişkin şikayetin reddi ile diğer itirazların incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi yerine takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Yargıtay Kararı – Nafaka Alacağı İçin İcra Takibi

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – ARA KARARLA HÜKMEDİLEN TEDBİR NAFAKASININ İLAMLI TAKİBE KONU EDİLMESİ – NAFAKA ALACAĞININ KALDIRILDIĞINA GEÇERSİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KARAR VERİLMEDİĞİ – TAKİBİN DEVAMINI SAĞLAR NİTELİKTE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borçlunun mahkemeye başvurusu, ara kararla hükmedilen tedbir nafakasının ilamlı takibe konu edilemeyeceği, icra dairesinin yetkisiz olduğu ve dayanak ilamın Yargıtay tarafından bozulması sebebiyle takibin iptali istemine ilişkindir.

Nafaka alacağı ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna, kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir.

Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekirken takibin durdurulmasına dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Nafaka alacağı T.M.K.nun 169 ve devamı maddeleri uyarınca verildiğine göre, ayrılık süresince kocanın geliri bulunmayan karısına bakma ve onun geçimini sağlama yükümlülüğü devam edeceğinden, aile hakimi, ayrılık kararında tedbir nafakasına hükmetmiş, anılan hükmün bozulduğuna,

Kaldırıldığına, geçersiz olduğuna dair bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple nafaka alacağının niteliği de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu yöne dair takibin devamını sağlar nitelikte karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takibin durdurulmasına dair karar verilmesi doğru görülmemiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor