Nafaka Davaları Nasıl Açılır | Ankara Avukat

Nafaka Davaları Nasıl Açılır

Nafaka Davaları Nasıl Açılır?

Nafaka davaları nasıl açılır konusu nafaka davalarına konu olacak bir çok nafaka çeşidi ve uyuşmazlık konuları olması sebebiyle açılan davalardandır. Nafaka konu edilerek, nafakanın kaldırılması, nafakanın yükseltilmesi ve nafakanın düşürülmesi davalarıdır. Ayrıca öğretimi devam eden çocuklarında nafaka taleplerinde artış bulunmaktadır.

Nafaka Nedir

Nafaka hukuki açıdan nafaka kelimesinin anlamını açıklayarak başlayalım. Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından evliliğin sona ermesine bağlı olarak çeşitli sebeplerden ötürü maddi açıdan sıkıntıya düşecek olan taraf adına, diğer tarafın ödediği paraya nafaka denir.

Nafaka Davaları

Boşanmanın davalarında, bir tarafın çocuğun velayetini almasıyla birlikte doğabilecek olan bakım giderleri, evliliğin getirdiği bakıp gözetme yükümlülüğünün ortadan kalkması sonucu bir tarafın yaşayabileceği maddi kayıplar gibi nedenlerle hakimler tarafından nafakaya hükmedilebilir.

Boşanma davasında hakimin verdiği nafaka kararlarının değiştirilmesi, artırılması için de nafaka davaları açılabilir.

Nafaka Davaları Nasıl Açılır

Boşanan karı kocadan yoksulluk nafakası alan eski eşin ekonomik ve mali durumlarının iyileşmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde, nafaka borçlusu eski eşin nafakanın azaltılması davası ile hakimden nafakanın azaltılmasını talep edebilir.

Nafaka alacaklısı eski eşin işe başlamasıyla ve nafaka borçlusu olan eski eşin işten ayrılması veya ekonomik ve mali seviyesinin azalmasıyla; nafaka borçlusu eski eş nafakanın kaldırılması veya azaltılması davası açarak hakimin olayı çözmesini talep edebilir.

Bu hallerde hakim, yeni mali ve ekonomik durum ve şartlara göre; nafakanın kaldırılması veya azaltılmasına karar verebilir.

Nafaka Kaldırılması Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davaları Nasıl Açılır

Nafaka davaları nerede açılır

Nafaka davaları, boşanma davası açılmadan, boşanma davası içerisinde ve boşanma sonrasında çeşitli sebeplere dayanılarak nafaka davaları açılmaktadır. Nafaka davaları konusunda nafakanın belirlenmesi ve nafakanın bağlanması görevi Aile mahkemesine verilmiş olup nafaka davası burada açılır.

Boşanmadan nafaka davası nasıl açılır

Boşanmadan nafaka davaları açılır sorusu ülkemizde mağdur olan eşlerin açtıkları yada açmayı planlayıp ta sonucu merak edilen konudur.

Nafaka davaları boşanmadan da aile mahkemesine başvuru yapılarak, nafaka talep edilir. Ayrılık davası açan eşlerinde ayrılık davasında nafaka talep edebilirler.

Nafaka Artırım davaları nasıl açılır

Hakimler boşanma davalarında tarafların talep etmesiyle, yoksulluk ve iştirak davasına hükmedebilir. Mahkeme tarafından kararlaştırılan nafaka tutarının artırılması mümkün olabilir.

Nafaka alan anne veya baba ile çocukların belirlenen nafaka ile yaşamlarını idame ettiremedikleri iddiasını ispatlayarak nafakanın artırılması davası açma hakları vardır.

Sadece kişilerin yaşam standartlarının değişmesi durumunda değil; ülke ekonomisinde yaşanan fiyat artışlarına bağlı olarak alım gücünün düşmesi gibi nedenlerle de nafakanın artırılmasını talep edebilir.

Nafaka iptal davaları nasıl açılır

Nafakanın iptal edilmesi dava açılmak suretiyle ortadan kaldırılması mümkündür. Nafakanın iptal edilmesi içinde kanun koyucu bunu belli şartlara bağlamıştır.

Nafaka borçlusu, mahkemeye başvurarak nafakanın iptali davası açarak nafakanın kaldırılmasını talep edebilir.

Nafaka iptal etme şartları, eski eşin evlenmeden başka bir kişiyle fiilen evliymiş gibi yaşamaya başlaması, nafaka alacaklısı eski eşin yoksulluk durumu ortadan kalkması, nafaka alacaklısı tarafın haysiyetsiz bir hayat yaşaması olup bu hallerde nafaka borçlusunun yoksulluk nafakasının kaldırılması davası açarak, mahkeme tarafından yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmesi gerekiyor.

Nafakanın Kaldırılması Davaları Nasıl Açılır

Tedbir nafakası, boşanma davasının neticelenmesi ile otomatik olarak kaldırılmış olur.

Yoksulluk nafakası alan eşin, evlenmesi, evlenme olmaksızın evliymiş gibi bir yaşam sürmesi ya da yoksulluğu ortadan kaldıracak bir gelire kavuşması durumundan yoksulluk nafakasını ödeyen taraf nafakanın kaldırılması için dava açma hakkı vardır. Ayrıca nafaka alan eşin kanunlara göre haysiyetsiz bir yaşam sürdürmesi de yoksulluk nafakasının kaldırılması sebepleri arasındadır.

İştirak nafakasının kaldırılması için hukuki bir sürece yani dava açılmasına gerek yoktur. Çocuğun reşit olmasıyla birlikte iştirak nafakası da kaldırılmış olur.

Yardım nafakası, eğitimin tamamlanmasının ardından çocuğun sigortalı bir işte çalışmaya başlamasıyla son bulur. Yardım nafakasının kaldırılması için nafakayı ödeyen anne ya da babanın nafakanın kaldırılması için dava açması gerekir.

Nafaka davaları nasıl düşer

Nafakanın bağlanması ve iptal edilmesi aile mahkemesine dava açılması ile mümkündür. Ancak bazı şartlarda nafakanın ortandan kalktığı durumlar da mevcuttur.

Türk Medeni hukukumuz da sayılmış olan; nafaka alacaklısı eski eşin tekrardan evlenmesi, eski karı kocadan herhangi birinin ölümü durumda herhangi bir mahkeme kararına gerek bulunmaksızın nafaka borcu ortadan kendiliğinden kalkacaktır.

İştirak nafaka davaları nasıl açılır

İştirak davaları, çocuk sahibi olan eşlerin boşanması durumunda söz konusu olabilen bir nafaka türüdür. Velayeti kendisine verilmemiş olan eş, velayeti alan tarafın çocuğun bakımına yönelik doğabilecek giderlere katkı sağlaması adına iştirak nafakası öder.

Çocuğun, barınma, güvenlik, eğitim gibi yaşamsal haklarının sağlanabilmesi için gereken maddi kaynak olarak yorumlanabilir. İştirak nafakaları, boşanmanın gerçekleştiği tarihte başlar ve çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden sona erer.

Yardım nafakası davaları nasıl açılır

Yoksulluk nafakası: Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte, eşlerden birisinin yoksulluğa düşmesinin engellenebilmesi için hükmedilen nafaka türüdür.

Yoksulluğa düşecek olan eşin boşanma sürecinde kusurunun daha ağır olması yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin önüne geçebilmektedir.

Hakimler tarafından süresiz olarak verilen yoksulluk nafakası kararlarında, eşleri yoksulluğa düşürecek olan maddi gelirlerinin olmayışı ya da azlığı mahkeme tarafından incelenir ve gerekli ispatlar hakim tarafından talep edilebilir.

Babaya Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davaları Nasıl Açılır

Yoksulluğa düşecek olan eşle birlikte nafakayı ödeyecek eşin maddi olanakları, sosyal imkanları da göz önünde bulundurularak bir nafaka bedeli belirlenir. Boşanma davalarında yoksulluk nafakası kararı verebilmesi için tarafların yoksulluk nafakası talebinde bulunması gerekir.

Boşanmanın kesinleşmesinin ardından 1 yıl içerisinde eşlerin yoksulluk nafakası için dava hakkı vardır. Boşanma aşamasında talep edilmeyen yoksulluk nafakası, boşanmadan sonraki 1 yıl içerisinde de talep etmezse hak zaman aşımına uğrar ve düşer.

Babaya nafaka davası nasıl açılır

18 yaşında okuyan çocuğun nafaka davasıEğitimine devam çocuklar, iştirak nafakası sona erdikten sonra mahkemeye başvurarak devam eden eğitim ve diğer giderlerin karşılanması için yardım nafakası talebinde bulunabilir. Bir başka deyişle; 18 yaşında okuyan çocuğun nafaka davası açma hakkı vardır.

Türk Medeni Kanunu’na göre anne ve babalar, eğitimine devam eden reşit olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü kılınmışlardır.

Anne babaya nafaka davası nasıl açılır:  Yukarıda ki açıklamalar ışığında eğitim ve öğretim belgesini mahkemeye sunarak yardım nafakası açarak talepte buluna bilinir. Eğitim amaçlı yardım nafakası için, üniversiteye hazırlık masrafları da yardım nafakası talep edilmesi için geçerli bir nedendir.

Boşanma davasında nafaka nasıl belirlenir 

Nafaka davası nasıl olur

Boşanma davasında nafaka belirlenirken, eşlerin maddi ve sosyal durumları ile hayatlarını ekonomik zorluğa düşmeden geçirebilecekleri şartlar dikkate alınarak belirlenir.

Yani boşanma sonrasında hakimin takdiri ile maddi açıdan zor duruma düşecek olan eşin ve çocukların, gelirleri, barınma, sağlık, eğitim, kültür faaliyetleri gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir bedel kararlaştırılır.

Bu bedel belirlenirken, nafakaya ödeyecek eşin maddi durumu, gelirleri, sosyal statüsü de dikkate alınır.

Burada değerlendirme kriteri, aile bir aradayken gelir sahibi olan kişinin eşine ve çocuklarına sağlamış olduğu maddi ortamın, boşanma sonrasında da aşağı yukarı sağlanmasıdır.

Örneğin, çocukların boşanmanın ardından da aile bir aradayken sağlandığı şartlarda eğitim almaya devam etmesi göz önünde bulundurulur. Boşanma davalarında eşlerin durumları kadar, enflasyon, alım gücü gibi ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları da göz önünde bulundurulur.

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır

Nafaka Davaları Nasıl Açılır

Tedbir nafakası Nasıl Açılır

Adından da anlaşılabileceği üzere, boşanma davaları devam ederken yaşanan ayrılık sonrası maddi açıdan zor duruma düşecek olan tarafın korunması amacıyla tedbiren hükmedilen nafakadır.

Uzun sürebilen boşanma davalarında eşlerin hayatlarını ayırması durumunda, maddi geliri olmayan taraf eşinin maddi desteğinden mahrum kalarak ekonomik açıdan zor duruma düşecektir.

Aynı şekilde çocuklu ailelerin boşanma sürecinde geçici velayeti alan tarafa, karşı taraftan çocuğun barınma, eğitim gibi giderlerinin karşılanması için de tedbir nafakasına hükmedilir. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla tedbir nafakası ortadan kalkar ve kesinleşmiş nafakaya dönüşür.

Nafaka artırım davası nasıl açılır

Nafaka türleri, ihtiyaç gerekçelerine göre değerlendirildiğinde 3 farklı başlıkta toplanabilir. Bunlar tedbir nafakalar, yoksulluk nafakaları, iştirak ve yardım nafakaları olarak açıklanabilir.

Nafaka yükseltme davası nasıl açılır konusu nafaka artırım talebi ile aynıdır.

Çocuğa nafaka ne kadar ödenir 2019

Çocuğa ödenecek olan nafaka miktarında iki temel kriterden bahsedebiliriz.  Birincisi çocukların bakım, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yetecek tutarın belirlenmesi, ikincisi ise nafaka ödeyecek olan anne ya da babanın ekonomik durumudur.

Mahkemeler, bu iki durumun tespiti için gerekli araştırmaları yaparak 2019 yılında çocuğa ne kadar nafaka ödeneceğini kararlaştırır.

Nafaka davası ne kadar sürer?

Tüm hukuki yargılama süreçlerinde olduğu gibi açılacak olan nafaka davası, öncelikle davanın görüleceği aile ya da asliye hukuk mahkemesinin yoğunluğuna göre değişmektedir.

Mahkeme yoğunluğunun ardından nafaka davasının karmaşıklığı, eşlerin maddi durumların tespit edildiği sürece, kanıt ve delillerin toplanabilme süresine ve davaya bakan avukatların alanında uzmanlığı ve tecrübesine göre değişir.

Ancak geçmiş nafaka davaları incelendiğinde bir nafaka davasının süresinin 5-8 ay aralığında sürdüğünü söylemek yanlış olmaz.

Nafaka Avukat Ve Danışmanlık

Nafaka davalarında çeşitli konu olan ödenmeyen nafaka davası nasıl açılır, boşandıktan sonra nafaka davası nasıl açılır, geriye dönük nafaka davası nasıl alınır soruların yanında, nafaka miktarı nasıl artırılır, nafaka nasıl kaldırılır konularında dava açma sürecine girilmesi halinde nafaka avukatı ve danışmanlığı ile bilgi edinilmesi önemli husustur.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri