Atla

Nafakanın İndirilmesi Davası


Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafaka Ne Demektir?

Türk hukuk sistemi içerisinde boşanma davalarının Medeni Kanun'daki esaslara göre yürütülmesi sağlanır. Buna göre evlilik birliğini sonlandırmış olan taraflardan ekonomik durumu daha kötü durumda olan kişilerin iyi olan kişiden nafaka adı altında yardım alması ve desteklenmesi söz konusu oluyor. Boşanma davaları ile ilgili olarak kişilerin üç farklı nafaka hakkı bulunmaktadır. Bunlardan ilki  tedbir nafakası boşanma kararının mahkeme tarafından verilmesinden önce taraflardan ekonomik açıdan daha kötü durumda kalacak olan kişiler için belirlenmiş olan ekonomik ödemelerdir.

Bir diğer nafaka türü de yoksulluk nafakası oluyor. Boşanma sonrası ekonomik açıdan yoksulluğa düşecek  kişi için öngörülen bu nafakalar için hakim tarafından kesin kararın çıkmış olması gerekiyor. Boşanma davalarını ilgilendiren son nafaka çeşidi de iştirak nafakası olmaktadır. Velayeti almayan eş tarafından diğer tarafa ödenecek nafaka bedeli, boşanma sonrası ortada kalan çocukların eğitimleri ve gelecekleri için karşılanması gereken bir bedel olarak görülmektedir.

Nafakanın İndirilmesi Mümkün Müdür?

Boşanma davası sırasında nafaka talebi bulunan tarafın isteklerini en iyi şekilde değerlendirilerek mahkeme tarafından tarafların anlaşabileceği ve aynı zamanda ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlayan bir bedelin belirlenmesi sağlanır. Ancak boşanma sonrasında tarafların ekonomik durumlarında farklılık yaşanabileceğinden dolayı kişilerin zenginleşmesi ya da nafaka ödeyen tarafın yoksulluğa düşmesi sonucunda nafaka ödemelerinde de değişikliğe gidilebiliyor. Nafaka ödeyen kişiler açısından herhangi bir şekilde indirilmesi ya da nafaka ücretinin tamamen kaldırılmasının talep edilmesi halinde mutlaka nafaka alan tarafın bir gelire ya da mirasa sahip olmuş olması beklenmektedir. Bunlara ek olarak nafaka alan kişinin evlenmiş olması da nafakaların kaldırılmasına gerekçe olarak öne sürülebiliyor. Tüm bu taleplerin ardından mahkeme gerekli incelemeleri yaparak kararını vermektedir.

Nafaka İndirim Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Evlilik birliğini sonlandırmak üzere boşanma davası açarak birbirinden boşanan ve bu süreçte nafaka bedelleri üzerinden aralarında bir ilişki kuran tarafların nafaka indirilmesi ya da nafakanın tamamen kaldırılması talepleri bulunduğu zaman mutlaka mahkemeye başvuru yolu ile taleplerini iletmesi gerekmektedir. Bu tür davalarda yetkili  mahkemeler aile mahkemeleri oluyor.

Davalı sıfatında davaya dahil edilecek  kişilerin yerleşim yerlerinde görevli  aile mahkemeleri aracılığı ile davalar açılabilmektedir. Dava sürecini en etkili şekilde yönetebilmek ve kendi haklarını koruyabilmek adına en iyi ispat noktalarını dikkate alarak hakkına sahip çıkmak isteyenlerin bu süreçte mutlaka bir avukattan destek alması gerekmektedir.

4721 sayılı TMK.nun 175.maddesi gereğince, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, karşı taraftan mali ekonomi gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir." Aynı kanunun 176/4.maddesinde ise; "eşlerin ekonumi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir".
 
Anılan yasal düzenlemeye göre, iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların ekonomi durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu sağlaması gerekmektedir. Örneğin eşin evlenmesi, emkli olması nedeniyle maaşının düşmesi, veya gelirinin azalması, eşin ailesinin yanında yaşaması, yüksek meblağda gideri de bulunmadığını, nafaka ödiyenin yeniden evlenmesi  çocuk sahibi olduması, bu kapsamda boşanmadan sonra nafaka alanın ekonomik durumunun olumlu yönde değişmiş olmasına nafaka ödiyenin evlenme ve çocuğunun olması ile sorumluluklarının arttığını gerekçe göstererek Nafakanın İndirilmesi Davası Açılabilir.

Yardım almadığı zaman yoksulluğa düşecek durumda olan  üstsoyu ve altsoyu ile kardeşine nafaka ödemekle görevlidir. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü indirilmesi veya kaldırılmasına karar verebilir.

Nafakanın İndirilmesi Davası Nasıl Açılır

Nafakanın İndirilmesi Davasında, Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Nafakanın İndirilmesi Davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Nafakanın İndirilmesi Davasında Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. 

Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Nafakanın, yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hakim, onların nafaka yükümlülüğünü indirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. Nafakanın İndirilmesi Davası nafaka alacaklısına bakmakta olan resmi veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.

Yargıtay Kararı - Nafakanın İndirilmesi Davası

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15229 Karar: 2013/13652 Karar Tarihi: 01.10.2013 - Nafakanın İndirilmesi Davası

Nafakanın İndirilmesi Davası - KANSER HASTASI OLAN KİŞİNİN YENİDEN ÇALIŞMA ŞARTLARINI KAYBETTİĞİ - DAVACININ ALDIĞI MAAŞLA KÜÇÜK İÇİN HÜKMEDİLEN NAFAKAYI ÖDEMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI - NAFAKANIN UYGUN MİKTAR İNDİRİLMESİ GEREĞİ - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLMASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/7912 Karar: 2016/11010 Karar Tarihi: 20.09.2016 - Nafakanın İndirilmesi Davası Nafakanın İndirilmesi Veya Kaldırılması Davası - DAVALININ ÇALIŞTIĞI İŞİN SABİT VE GÜVENCELİ BİR İŞ OLMADIĞI VE HER AN İÇİN SONA ERDİRİLEBİLECEĞİ - BU DURUMUN NAFAKA MİKTARININ İNDİRİLMESİNDE ETKEN OLARAK DİKKATE ALINACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece; davalının çalıştığı işin sabit ve güvenceli bir iş olmadığı ve her an için sona erdirilebileceği de dikkate alınmak suretiyle davalının elde ettiği asgari ücret düzeyindeki gelirin yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı, kaldırma talebinin azaltma talebini de içermekte olduğu, bu durumun nafaka miktarının indirilmesinde etken olarak dikkate alınacağı da değerlendirilerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Nafakanın indirilmesi şartları, nafakanın indirilmesi için neler yapılacağı, indirilmesi için açılacak davalar ve nafakanın indirilmesi konularına değinilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Nafakanın İndirilmesi Davası - Yorum
  ZEHRA YÜZYIL -
  5 Ağustos 2016

  Tarafıma Nafakanın İndirilmesi davası açıldı. ispat edilmesi gereken konu nedir. Ne yapmam gerekiyor sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Nafakanın İndirilmesi Davası - Yorum
  UMMUHAN KÜÇÜK -
  11 Ağustos 2016

  Nafakanın İndirilmesi Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Nafakanın İndirilmesi Davası - Yorum
  MESUT CEVİZCİ -
  14 Ekim 2016

  Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..Beni aydınlatır mısınız.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Nafakanın İndirilmesi Davası açılırken yargıtay kararlarındaki bu görüş asla unutulmamalıdır. Nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce "güven" ilkesine aykırı düşer. Zira davacının sözleşme ( protokol )ile elde ettiği "statü"ye beslediği güven, davalı ( borçlunun )sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği ( kötüleşmediği )veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz. Ancak sözleşmeyle kararlaştırılmış ve hakim tarafından onaylanmış olan iradın aradan çok az bir zaman geçtikten sonra indirilmesi isteminde bulunmak, hakkın kötüye kullanılması mahiyetini de arz edebilir. Tarafların mali durumlarının değişmesi, iradın arttırılması veya azaltılmasını gerektirebilir. Örneğin, alacaklının ( davalının )yoksulluğu azalmış veya büsbütün ortadan kalkmıştır ya da borclunun ( davacının )mali veya gelir durumu kötüleşmiştir. Burada, iradın takdirine ( veya kararlaştırılmasına )esas olan şartları ortadan kaldıracak önemde bir değişiklik olması aranacaktır. Bunun gibi sırf boşanmayı sağlayabilmek icin, bilerek ve isteyerek mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü protokolle üstlenen kişinin, sonradan bu yükümlülüğün kaldırılması ya da azaltılması yönünde talepte bulunması da iyi niyet, doğruluk-dürüstlük ve sozleşmeye bağlılık ilkeleri ıle bagdasmaz. Çünku kendi kusuru ( basiretsizliği vb. )ile mali imkanlarını zorlayan tarafın MK#nun 2. maddesinden yararlanması söz konusu olamaz.

  Cevapla
Yorum Bırak